KARTA SPRAWY Nr: GGN-3 WYDZIAŁ GEODEZJI RODZAJ

Transkrypt

KARTA SPRAWY Nr: GGN-3 WYDZIAŁ GEODEZJI RODZAJ
KARTA SPRAWY Nr: GGN-3
WYDZIAŁ GEODEZJI
RODZAJ SPRAWY: SCALENIE I WYMIANA GRUNTÓW
I. Podstawa prawna:
Ustawa o scaleniu i wymianie gruntów z dnia 26 marca 1982 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 178,
poz. 1749 z późn. zm.).
II. Sprawę rozpatruje:
Wydział Geodezji.
III. Wymagane dokumenty:
1. Wniosek podpisany przez wszystkich właścicieli i współwłaścicieli
2. Kopia mapy ewidencji gruntów
3. Wypis z rejestru ewidencji gruntów
4. Wypis z księgi wieczystej.
IV. Opłaty skarbowe:
Brak.
V. Termin załatwienia sprawy:
-do 30 dni po otrzymaniu od wykonawcy operatu z wymiany gruntów,
-do 60 dni - w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej.
VI. Forma załatwienia sprawy:
Decyzja administracyjna.
VII. Miejsce złożenia dokumentów:
Punkt Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Lublinie, ul. Spokojna 9, parter.
VIII. Informacje:
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem ul. Spokojna 7A lub telefonicznie:
Pani Jolanta Kołodziej pok.203 (II piętro) tel. (81) 52-86-693
- dotyczy gmin: Głusk, Konopnica, Wólka.
Pan Kazimierz Tomasiak pok.01 (parter) tel. (81) 52-86-681
- dotyczy gmin: Niemce, Jastków.
IX. Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30 -15.30
Wtorek 7.30 – 16.00
Piątek 7.30 – 15.00
Aktualność kart spraw jest sprawdzana nie rzadziej niż raz na pół roku.
Strona 2 z 2