Lista rezerwowa Kandydatów do udziału w projekcie

Transkrypt

Lista rezerwowa Kandydatów do udziału w projekcie
Lista rezerwowa Kandydatów do udziału w projekcie
„Nowa droga” w ramach pierwszego naboru.
LP
Lista Kandydatów
zakwalifikowanych do udziału
w projekcie podana po
Numerze Identyfikacyjnym
Kandydata (NIK)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ND/038/2016
ND/044/2016
ND/021/2016
ND/070/2016
ND/009/2016
ND/057/2016
ND/073/2016
ND/033/2016
ND/068/2016
ND/058/2016
ND/006/2016
ND/063/2016
ND/010/2016
ND/022/2016
ND/026/2016
Ilość punktów
uzyskanych z oceny
formularza
rekrutacyjnego
26
23
28
24
26
24
30
22
26
20
16
25
19
18
18
Liczba
przyznanych
punktów za
przynależność
do grupy
docelowej
Ilość punktów
uzyskanych na
spotkaniu z
doradcą
zawodowym
Łączna
suma
punktów
7
8
10
8
11
4
3
7
7
4
10
4
7
7
7
30
32
24
30
21
30
25
27
23
32
25
22
24
25
25
63
63
62
62
58
58
58
56
56
56
51
51
50
50
50
1

Podobne dokumenty