Aleksander Dziącko Anna Lewicka – Kierownik CIS

Transkrypt

Aleksander Dziącko Anna Lewicka – Kierownik CIS
Aleksander Dziącko
Rzecznik Prasowy
Prezydenta Miasta
Zielona Góra
Urząd Miasta
65-424 Zielona Góra
ul. Podgórna 22
tel. (068) 45 64 120
tel. kom. 0 693 890 573
fax (068) 45 64 155
e-mail: [email protected]
_________________________________________________________________________________
Anna Lewicka – Kierownik CIS w Zielonej Górze
Urodziła się w Zielonej Górze. W 2001 r. ukończyła Politechnikę Zielonogórską uzyskując
tytuł magistra inżyniera zarządzania i marketingu (specjalność marketing i zarządzanie kadrami).
Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobyła podczas studenckiej praktyki odbytej w agencji public
relations PRensa w Warszawie, zajmując się promocją filmów. W trakcie studiów brała także
udział w pracach Koła Naukowego Zarządzania, komitetu organizacyjnego „Absolutorium 2001”
oraz stowarzyszenia studentów AEGEE. Po studiach pracowała w Biurze Obsługi Klienta Telefonii
Lokalnej Dialog i w spółce IT Serwis - Autoryzowanym Przedstawicielstwie Plus GSM. Ponad
dwa lata zatrudniona była w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze w charakterze pracownika
administracyjnego, ostatnio na stanowisku inspektora; pracując tam prowadziła biuro Kuratora
Okręgowego, współredagowała Biuletyn Informacji Publicznej, współpracowała z Sekcją ds.
Remontów i Inwestycji w zakresie przygotowywania i prowadzenia przetargów w ramach
zamówień publicznych. Współpracowała także z Sekcją Kadr oraz pełniła funkcję Administratora
Bezpieczeństwa Informacji w zakresie realizacji ustawy o ochronie danych osobowych.
Interesuje się szeroko rozumianą sztuką: pasjonuje się teatrem, często chodzi do kina
i filharmonii, czyta wiele książek (do ulubionych należą kryminały Agaty Christie). Pasjonują ją
także podróże.

Podobne dokumenty