156

Transkrypt

156
Krótkie ' wykłady
BIOMECHANIKA
SPORTU
Paul Grimshaw, Adrian Lees
Neil Fowler, Adrian Burden
BIOMECHANIKA
SPORTU
Paul Grimshaw
Adrian Lees
Neil Fowler
Adrian Burden
Przekład
Mirosław Łukaszewski
Wacław Petryński
H pwn
Spis treści
Przedmowa
VII
Sekcja A - Kinematyka
Al Anatomiczny opis ruchu
A2 Wielkości opisujące ruch prostoliniowy
A3 Wielkości opisujące ruch obrotowy
A4 Związek wielkości liniowych z kątowymi
A5 Graficzne przedstawienie wielkości kinematycznych - różniczkowanie numeryczne
A6 Graficzne przedstawienie wielkości kinematycznych - całkowanie numeryczne
A7 Ruch jednostajnie przyspieszony i rzut ukośny
1
1
11
22
30
38
45
49
Sekcja B - Dynamika ruchu postępowego
BI Siły
B2 Zasady dynamiki - ruch prostoliniowy
B3 Pęd ciała i popęd siły
B4 Zasada zachowania pędu
B5 Grawitacja, ciężar i rzut pionowy
B6 Tarcie
59
59
69
81
90
96
105
Sekcja C - Dynamika ruchu obrotowego
Cl Moment siły
C2 Zasady dynamiki ruchu obrotowego
C3 Moment bezwładności i zasada zachowania momentu pędu
C4 Środek ciężkości i środek masy
C5 Równowaga i stabilność ciał
C6 Dźwignie
C7 Siła dośrodkowa i przyspieszenie dośrodkowe
C8 Statyczna ocena sił mięśni i sił w stawach
C9 Prosta dynamiczna ocena sił mięśni i sil w stawach
113
113
122
134
146
154
161
171
178
197
Sekcja D - Inne działy mechaniki
Dl Praca, moc i energia
D2 Zasada zachowania energii
D3 Mechaniczne właściwości materiałów
D4 Zderzenia
D5 Zderzenia niecentralne
D6 Mechanika płynów
207
207
215
220
225
230
235
Sekcja E - Zastosowania
El Biomechaniczny opis chodu
E2 Biomechaniczny opis biegu
E3 Biomechaniczny opis skoku
E4 Mechaniczna charakterystyka rzutu
E5 Napęd w płynach
E6 Mechanizmy urazów
245
245
252
260
266
272
281
Sekcja F - Metody pomiarowe
FI Analiza wideo
F2 Optoelektroniczna analiza ruchu
F3 Wygładzanie danych
F4 Przyspieszeniomierze i inne przyrządy do badania ruchu
297
297
309
316
322
VI
Spis treś ci
F5
F6
F7
F8
F9
Dodatki
I
II
III
IV
Indeks
Platformy dynamometryczne
Pomiary ciśnienia
Elektromiografia (EMG)
Dynamometria izoldnetyczna
Antropometria, biomechanika i projektowanie sprzętu sportowego
330
339
344
355
361
Diagramy sit
Kryterium próbkowania
Powtórka z matematyki: przekształcenia algebraiczne
Powtórka z matematyki: trygonometria
373
373
375
379
386
389