schemat organizacyjny miejskiego ośrodka pomocy społecznej w

Transkrypt

schemat organizacyjny miejskiego ośrodka pomocy społecznej w
SCHEMAT ORGANIZACYJNY
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGORZELCU
KIEROWNIK OŚRODKA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
SEKCJA ŚWIADCZEŃ POMOCY
SPOŁECZNEJ I DODATKÓW
MIESZKANIOWYCH
Z-CA KIEROWNIKA
OŚRODKA
REJONY OPIEKUŃCZE
SEKCJA FINANSOWOBUDŻETOWA
SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
ASYSTENT RODZINY
PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY
INFORMACJI NIEJAWNYCH
PSYCHOLOG
RADCA PRAWNY
SEKCJA ANIMACJI ŚRODOWISKOWEJ
I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
PRACOWNICY GOSPODARCZY

Podobne dokumenty