zajecia interdyscyplinarne

Komentarze

Transkrypt

zajecia interdyscyplinarne
4
zajęcia
interdyscyplinarne
autor
Rafał Wieruszewski
mistrz „Kumulacji Aktywności”
Rozgrzewka
•• bieg przez 10 minut, po każdych 2 minutach zmiana tempa raz na szybsze, raz na wolniejsze,
różnica pomiędzy okresami dwuminutowymi ok. 30%
•• podstawowe ćwiczenia rozgrzewające wszystkie partie ciała: każdy z uczestników przez
około 30 sekund pokazuje i wykonuje własne ćwiczenie rozgrzewające odpowiednie partie
ciała
•• prowadzący zajęcia nadzoruje prawidłowy wybór ćwiczeń przez uczniów oraz poprawność
ich wykonania
Część zasadnicza
Sztafeta
•• bieg z pałeczką sztafetową oraz podawanie jej kolejnej osobie w wyznaczonej strefie zmian
•• pięcioosobowe zespoły mają za zadanie jak najszybsze podawanie pałeczki między sobą
•• każdy z uczestników powinien dwa razy podać i oddać pałeczkę (poza osobami kończącymi
i rozpoczynającymi sztafetę), cykl powtarzany jest dwukrotnie
•• zmiana odbywa się w ruchu a za przekroczenie strefy zmiany dodawane są sekundy karne
KOSZYKÓWKA
•• gra w dziesięcioosobowych zespołach na hali sportowej
•• gra w koszykówkę polegająca na wykonaniu co najwyżej dwóch kroków i oddania piłki
partnerowi
•• celem zadania jest wykonanie jednego odbicia piłki podczas dwutaktu
1
4
Piłka lekarska
•• ćwiczenie rozwijające szybkość, technikę i dynamikę ruchu, polegające na rzucie piłką
lekarską na sygnał prowadzącego
•• uczestnik ma za zadanie jak najszybciej dobiec do piłki (20 metrów) i rzucić nią 5
metrów przed siebie
•• uczeń sam dobiera w jaki sposób rzuci piłkę, prowadzący omawia odpowiednie techniki
rzutu
Inne ćwiczenia
•• podskoki i zeskoki z ławeczki odbijanie piłki koszykowej od tablicy, łapanie piłki w locie
i jej ponowne odbicie (ćwiczenie powtarzane około 10 razy)
Zakończenie
•• ćwiczenia oddechowe: faza wdechu (5 sek.), zatrzymanie (10 sek.) i wydechu (5 sekund), ćwiczenie powinno być wykonywane w dwóch cyklach
•• w kolejnych cyklach każdy kolejny etap powinien być wydłużany o 2 sekundy, liczna
wszystkich cykli powinna wynieść razem ok. 8 – 10
2

Podobne dokumenty