Odpowiedź na pytania do SIWZ

Transkrypt

Odpowiedź na pytania do SIWZ
Oznaczenie sprawy 16/Szkol/2013
Gdynia, 25.06.2013
JEDNOSTKA WOJSKOWA 4026
ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1
81-103 Gdynia 3
Dotyczy: przetargu nieograniczonego
Dostawa sprzętu sportowego narciarskiego
Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania o wyjaśnienie
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Pytanie 1:
Niniejszym zwracamy się z prośbą o dokonanie weryfikacji opisu przedmiotu zamówienia
w punkcie 2- NARTY BIEGOWE Z WIĄZANIAMI..
Narty marki FISCHER SPIDER 62 NIS występują jedynie w 3 długościach: 169, 179
i 189cm. Część parametrów podanych w warunkach technicznych nie dotyczy tego modelu„struktura ślizgu, inna na wilgotne, a inna na zmrożone śniegi”- w tym modelu występuje
struktura uniwersalna. Podane w SIWZ struktury dotyczą nart wyczynowych.
Model FISCHER SPIDER 62 NIS, to narty rekreacyjne.
Co zatem jest przedmiotem zamówienia?
Prosimy również o dokonanie zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie punktu 3KIJE NARCIARSKIE BIEGOWE- kijki marki FISCHER RC3 (a także RC1- z rączką
gumową) nie posiadają w zestawie podwójnych koszyczków. Jest tylko jedna para na jednej
parze kijków.
Pytanie 3:
Czy wykonawca może zaproponować kije z gumową rączką (pozostałe parametry identyczne)
zamiast rączki korkowej, co w żaden sposób nie zmniejsza jakości kijków?
STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO
Na podstawie art. 38 ust 1 ustawy roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr
113, poz. 759), z dnia 29 stycznia 2004 r.,
Odpowiadając na pytanie 1:
Przedmiotem zamówienia są narty równoważne z modelem Fischer Spider 62 NIS
(o nie gorszych parametrach).
Odpowiadając na pytanie 2:
Zamawiający nie dopuszcza kijków z rączką gumową
Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ
Zamawiający utrzymuje termin składania ofert, godziny składania i otwarcia ofert nie
ulegają zmianie.
Dowódca JW 4026
cz. p. o. kmdr por. Radosław TOKARSKI