OdpOrnOść na chOrOby pSzenica OziMa KlaSa a

Transkrypt

OdpOrnOść na chOrOby pSzenica OziMa KlaSa a
Kredo
Efektowna, rekordowo plonująca, zdrowa
•
•
•
•
•
•
Mączniak prawdziwy: ***
Rdza brunatna: ***
DTR: **(*)
Septorioza liści: **
Septorioza plew: **
Fuzarioza kłosów: **
Choroby podstawy źdźbła: ***
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MTZ: średnia
Gęstość ziarna: niższa
Wyrównanie ziarna: dobre
Zawartość białka: średnia
Liczba opadania: wysoka
Sedymentacja: wysoka
TERMIN SIEWU ILOść WYSIEWU
wczesny
optymalny
opóźniony
ilość wysiewu
230–280 szt./m2
300–340 szt./m2
350–400 szt./m2
140–160 kg/ha
wymagania glebowe: mniejsze
tolerancja niskiego pH: średnia
mrozoodporność: niższa
odporność na suszę: dość wysoka
Zalety
•
•
•
CECHY JAKOŚCIOWE
Rejestracja: Niemcy 2009, Polska 2010
Hodowla: Saaten Union
•
•
niskie rośliny o bardzo dużej odporności na wyleganie
odmiana nie wymaga dużych nakładów związanych z regulacją
wzrostu
bardzo wysoki potencjał plonotwórczy, potwierdzony wynikami
w Polsce i w Niemczech
ziarno o dobrym wyrównaniu i wysokiej liczbie opadania
stabilny plon również na słabszych stanowiskach glebowych
Plonowanie
I
a1 111%
a2 105%
III
a1 101%
a2 98%
V
a1 108%
a2 104%
II
a1 110%
a2 104%
IV
a1 104%
a2 105%
VI
a1 109%
a2 109%
Plonowanie odmiany Kredo w rejonach Polski na poziomie A1/A2;
wyniki COBORU – średnia 2010–2011
WyMAGANIA GLEBOWE
•
mniejsze
Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013
•
Profil agrotechniczny
zboża ozime
odporność na choroby
pSzenica ozima
Klasa A
39

Podobne dokumenty