KePLeR - Osadkowski SA

Transkrypt

KePLeR - Osadkowski SA
KEPLER
WYSOKA JAKOŚĆ, REKORDOWE PLONY, GRUBE ZIARNO,
WYŚMIENITA ZDROWOTNOŚĆ
Profil agrotechniczny
odporność na choroby
•
•
•
•
•
•
•
•
Zalety
•
•
•
•
CECHY JAKOŚCIOWE
•
•
•
•
•
•
MTZ: wysoka
Gęstość ziarna: średnia
Wyrównanie ziarna: dobre
Zawartość białka: średnia
Liczba opadania: bardzo wysoka
Sedymentacja: wysoka
TERMIN SIEWU ILOść WYSIEWU
wczesny
optymalny
opóźniony
ilość wysiewu
250–280 szt./m
300–330 szt./m2
350–400 szt./m2
160–190 kg/ha
WyMAGANIA GLEBOWE
•
średnie
wymagania glebowe: średnie
tolerancja niskiego pH: średnia
mrozoodporność: niższa
odporność na suszę: średnia
•
bardzo wysokie i stabilne plonowanie we wszystkich
rejonach Polski i na wszystkich poziomach agrotechniki
niskie rośliny, sztywne źdźbło
grube ziarno o wysokich parametrach jakościowych
bardzo dobra zdrowotność roślin, szczególnie dobra
odporność na choroby podstawy źdźbła
nadaje się do siewu po pszenicy
Plonowanie
I
a1 111%
a2 112%
III
a1 102%
a2 103%
2
V
a1 107%
a2 107%
II
a1 110%
a2 107%
IV
a1 107%
a2 107%
VI
a1 107%
a2 110%
Plonowanie odmiany Kepler w rejonach Polski na poziomie a1/a2;
wyniki COBORU – średnia 2010–2011
Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013
•
•
Mączniak prawdziwy: ***
Rdza brunatna: **(*)
DTR: ***
Septorioza liści: **
Septorioza plew: **
Fuzarioza kłosów: **(*)
Choroby podstawy źdźbła: ***
Rejestracja: Polska 2010
Hodowla: Nickerson
zboża ozime
•
pSzenica ozima
Klasa A
37