Spis treści

Transkrypt

Spis treści
Spis treści
Wprowadzenie
11
Rozdział 1
Mecenat artystyczny a terminy oznaczające wsparcie dla sztuki
1.1. Mecenat artystyczny a polityka artystyczna
1.2. Propaganda i reprezentacja - podstawowe funkcje sztuki
w służbie państwowej
1.3. Mecenat pojmowany jako wymiana podarunków
1.4. Ekonomia artes liberales
1.5. Konotacja terminów: mecenas, protektor, patron, fundator,
sponsor, zleceniodawca
29
30
38
41
43
Rozdział 2
Kontekst kulturowy i społeczny oraz polityczny XVlll-wiecznego
Oświecenia w Prusach i jego znaczenie dla modernizacji państwa
na początku XIX stulecia
2.1. Uwagi ogólne; wizerunek Apolla jako alegoria epoki
2.2. Rozwój teorii państwa i prawa a społeczeństwo niemieckie
2.3. Reorganizacja struktury państwa pruskiego po 1807 r. w aspekcie
poglądów Johanna Gottlieba Fichtego, Wilhelma von Humboldta
i Friedricha Schillera
2.4. Znaczenie wykształconego mieszczaństwa - Bildungsburgertum
w kulturze umysłowej Niemiec
2.5. Masoni i iluminaci
53
56
59
61
65
Rozdział 3
Wrocław na przełomie XVIII i XIX stulecia
3.1. Ogólna charakterystyka miasta w kontekście zmian
w systemach: politycznym, ekonomicznym i samorządowym
oraz kwestia żydowska
http://d-nb.info/1069546070
69
8
Spis treści
3.2. Przesłanki dla konsolidacji społeczności miejskiej - kod tradycji
i kod modernizacji
74
Rozdział 4
Kod powiązań w obszarach nauki, sztuki, przemysłu i kultury
oraz filantropii
4.1. Powstanie i profil działalności Śląskiego Towarzystwa
Kultury Ojczystej
4.2. Geneza Wrocławskiego Związku Artystów i założenie Śląskiego
Towarzystwa Artystycznego
4.3. Powstanie i zakres działalności Wrocławskiego
Związku Rzemiosł
4.4. Zawiązanie Towarzystwa Przyjaciół Teatru
4.5. Cel i założenia Stowarzyszenia Przyjaciół Humanitaryzmu
4.6. Powstanie Zakładu Wychowawczego dla Niewidomych
i Zakładu Wychowawczego dla Głuchoniemych oraz inne przejawy
działań charytatywnych
92
97
102
108
109
111
Rozdział 5
Pałace-instytucje z pierwszej połowy XIX wieku
5.1. Loża „Fryderyk pod złotym berłem" w kontekście biblijnych
realizacji króla Salomona
5.2. Giełda zwana „Starą", czyli wrocławskie Palazzo Farnese
5.3. Motywy pałacowe w architekturze Teatru Miejskiego
5.4. Willa renesansowa jako model siedziby dla Stowarzyszenia
Przyjaciół Humanitaryzmu
5.5. Nawiązania do architektury pałacowej w pierwszym
budynku Zakładu Wychowawczego dla Głuchoniemych
i dalszy rozwój kompleksu
5.6. Domy Fundacji Fraenckla
Rozdział 6
Kod wzrostu aktywności obywatelskiej; rozszerzanie
sieci powiązań
6.1. Wrocławskie resursy i nowe kupieckie organizacje znakiem
postępującego różnicowania profilów działalności
6.2. Loże wolnomularskie a kwestia Żydów
6.3. Pod patronatem Friedricha Schillera i Alexandra von Humboldta ...
124
139
155
169
177
186
191
199
202
Spis treści
6.4. Związki o charakterze patriotycznym
6.5. Kod integracji. Wzajemna praca na rzecz społeczeństwa
9
207
209
Rozdział 7
Pałace-instytucje z drugiej połowy XIX wieku
7.1. Ogród Zoologiczny - publiczne założenie
o programie edukacyjno-rekreacyjnym
7.2. Gotycka architektura Nowej Giełdy jako znak poszukiwań
tożsamości wrocławian
7.3. Giełda Zbożowa - syndrom nowej epoki
7.4. Wzgórze Liebichów - prywatna fundacja o funkcji
pomnika kommemoratywnego
7.5. Śląskie Muzeum Sztuk Pięknych, architektura o wielowątkowej
semantyce
7.6. Projekt siedziby Śląskiego Towarzystwa Kultury Ojczystej
7.7. Wrocławskie Zakłady Kąpielowe - centrum rozrywki i rekreacji....
Zakończenie
Przyjęte skróty
Spis ilustracji
Literatura wybrana
Indeks nazwisk
Palace-Institutions of the 19th Century Wrocław - a sign of civic
patronage (Summary)
223
240
254
266
277
296
306
315
321
323
329
343
357