ZAŁĄCZNIK NR 10 Lp. Wyszczególnienie Plan dochodów

Transkrypt

ZAŁĄCZNIK NR 10 Lp. Wyszczególnienie Plan dochodów
ZAŁĄCZNIK NR 10
Wykonanie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność
na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 31.12.2011 r.
Lp.
Wyszczególnienie
Plan dochodów
1
2
3
I.
x
II.
x
wykonanie planu
dochodów na
31.12.2011
Plan wydatków
wykonanie
planu
wydatków na
31.12.2011
4
5
Dział 801 , z tego:
427 529,00
408 737,47
427 529,00
408 737,47
rozdział: 80101
141 129,00
140 816,25
141 129,00
140 816,25
rozdział: 80104
81 300,00
72 418,00
81 300,00
72 418,00
rozdział: 80148
205 100,00
195 503,22
205 100,00
195 503,22
Dział , z tego:
0,00
0,00
0,00
rozdział
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
427 529,00
408 737,47
rozdział
Ogółem
427 529,00
Stan środków na koniec 31.12.2011
408 737,47
0,00
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miłakowo za 2011 roku

Podobne dokumenty