Szczegółowy program do pobrania tutaj

Transkrypt

Szczegółowy program do pobrania tutaj
WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
Wtorek, 23 września 2014
Piątek, 26 września 2014
Niedziela, 28 września 2014
2230
Koncert tria:
Sebastian Buczek, Łukasz
Jastrubczak, Tomasz Kowalski
I Zbór Kościoła Chrześcijan
Baptystów w Warszawie
ul. Waliców 25
wydarzenie w ramach
festiwalu Warszawska Jesień
2100 – 2400
Impreza inaugurująca WGW
oraz performans Zbigniewa
Warpechowskiego
Zachęta – Narodowa
Galeria Sztuki
pl. Małachowskiego 3
na performans i wystawy
wstęp wolny
1100
Od abstrakcji do klocków Lego
– warsztaty dla rodzin z dziećmi
w wieku 5-12 lat
Muzeum Narodowe
w Warszawie
Al. Jerozolimskie 3
zbiórka w holu głównym
obowiązuje bilet wstępu
do MNW dla opiekuna /
dzieci wstęp wolny
zapisy
(obowiązkowe): pn–pt, godz.
900–1500, tel. +48 22 621 10 31
wew. 246
Sobota, 27 września 2014
1200
Śniadanie z artystką – premiera
płyty Zuzanny Janin wydanej
przez ArtBazaar Records
lokal_30
ul. Wilcza 29a/12
1500
Dyskusja o kolekcjonowaniu
sztuki współczesnej
z Sandrą Hegedus Mulliez,
Gilem Bronnerem oraz
Osmanem Djajadisastrą
prowadzenie: Regina Wyrwoll
Teatr Stanisławowski,
Stara Pomarańczarnia,
Muzeum Łazienki Królewskie
ul. Agrykola 1 organizator: Instytut
Adama Mickiewicza
1900
Oprowadzanie kuratorskie
ze Stachem Szabłowskim
po wystawach Głos (wystawa
zbiorowa) i Photon Normana Leto
CSW Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2
zbiórka w holu głównym
wstęp wolny
2000
Wieża – opera
Karoliny Breguły,
Warszawska Opera Kameralna
al. Solidarności 76b
kuratorka: Agnieszka Sural
organizator:
Fundacja Witryna
1200 – 1800
Spacery kuratorskie po
wybranych galeriach w trzech
odsłonach dla dorosłych oraz
rodzin z dziećmi
zapisy (obowiązkowe) pod
adresem mailowym:
[email protected] (dzieci
z rodzicami) oraz komunikacja@
szustow.com (dorośli)
koordynator wydarzenia:
Szustow. Kultura i komunikacja
partner: Spotlight Kids –
platforma promocji sztuki
współczesnej
1700
Trzeba być. Trzeba wyglądać
– spotkanie z fotografem
Andrzejem Świetlikiem
i muzykiem, byłym basistą
zespołu Republika,
Leszkiem Biolikiem
Lookout Gallery
ul. Puławska 41/22
2014
1200
Prywatne muzea –
Werner Jerke i Krzysztof
Masiewicz w rozmowie
z Contemporary Lynx
Aula Akademii
Sztuk Pięknych
ul. Krakowskie
Przedmieście 5
współpraca:
Galeria Salon Akademii
COLLATERAL
Tuesday, 23rd of September 2014
Friday, 26th of September 2014
Sunday, 28th of September 2014
1030 PM
Concert of the trio:
Sebastian Buczek, Łukasz
Jastrubczak, Tomasz Kowalski
First Baptist Church in Warsaw
ul. Waliców 25
this event is included
in the program of
Warsaw Autumn Festival
900 PM – 1200 AM
Opening party and Zbigniew
Warpechowski’s performance
Zachęta – National Gallery of Art
pl. Małachowskiego 3
admission to the performance
and exhibitions is free
sobota – niedziela
27 – 28 września
galerie czynne
1200 – 1900
Saturday, 27th of September 2014
1100 AM
From Abstraction to Lego Bricks
– workshops for families with
kids ages 5-12
National Museum in Warsaw
Al. Jerozolimskie 3
meeting point: main hall
admission ticket to NMW for a
guardian is required / children
admission is free
registration required: Monday
– Friday, hrs. 900 AM – 300 PM,
phone: +48 22 621 10 31 int. 246
Friday
26th of September
vernissages
5pm – 9pm
Saturday – Sunday
27th – 28th of September
galleries open
12pm – 7pm
300 PM
Panel discussion about
collecting contemporary art
– Sandra Hegedus Mulliez,
Gil Bronner and Osman
Djajadisastra
hosted by: Regina Wyrwoll
Stanisławowski Theatre,
Old Orangery,
Royal Łazienki Museum
ul. Agrykola 1
organized by:
Adam Mickiewicz Institute
500 PM
Have to Be. Have to Look Right –
meeting with the photographer
Andrzej Świetlik and the
musician, former bass player
of the band Republika,
Leszek Biolik
Lookout Gallery
ul. Puławska 41/22
700 PM
Curator’s tour with Stach
Szabłowski through the
exhibitions: Głos
(group exhibition)
and Photon of Norman Leto
Centre for Contemporary Art
Ujazdowski Castle
ul. Jazdów 2
meeting point: main hall
free admission
800 PM
Tower – opera performance
by Karolina Breguła
The Warsaw Chamber Opera
al. Solidarności 76b
curator: Agnieszka Sural
organized by: Fundacja Witryna
1400 – 1500
Co przedstawia abstrakcja
– spotkanie dla młodzieży
i dorosłych z dr. Pawłem Freusem
Muzeum Narodowe
w Warszawie
Al. Jerozolimskie 3
zbiórka w holu głównym
obowiązuje bilet wstępu
do MNW / liczba
miejsc ograniczona
1700
High Price –
program filmowy
Muzeum Sztuki Nowoczesnej
w Warszawie
ul. Pańska 3
artyści: Zbigniew Libera, Tymek
Borowski / Czosnek Studio,
Honorata Martin, Janek Simon
/ Goldex Poldex, KwieKulik,
Wojtek Ziemilski, Łukasz
Surowiec, Łódź Kaliska, Biuro
Luźnych Skojarzeń, Jan Smaga,
Aleksandra Polisiewicz, Artur
Żmijewski, Józef Robakowski,
Oskar Dawicki.
kurator: Łukasz Ronduda
2000
Wieża – opera
Karoliny Breguły
Instytut Teatralny
ul. Jazdów 1
kuratorka: Agnieszka Sural
organizator:
Fundacja Witryna
EVENTS
piątek
26 września
wernisaże
1700 – 2100
1200 PM
Breakfast with the Artist –
premiere of Zuzanna Janin’s
album released by ArtBazaar
Records
lokal_30
ul. Wilcza 29a/12
1300
Późne śniadanie i spotkanie
z artystami galerii Starter
Autor Rooms by Mamastudio
Lwowska 17/7
1200 PM
Private Museums – Werner Jerke
and Krzysztof Masiewicz in
the conversation with
Contemporary Lynx
Auditorium of Academy
of Fine Arts
ul. Krakowskie Przedmieście 5
cooperation:
Salon Akademii Gallery
1200 PM – 600 PM
Three curator’s tours through
selected exhibitions for adults
and families with kids
registration by email required:
[email protected]
(kids with parents) and
[email protected] (adults)
coordinated by:
Szustow. Kultura i komunikacja
partner: SPOTLIGHT KIDS –
platform for the promotion of
contemporary art
100 PM
Late breakfast and meeting with
the artists of Starter Gallery
Autor Rooms by Mamastudio
Lwowska 17/7
200 PM – 300 PM
What Abstract Works Show –
meeting for teens and adults
with Dr Paweł Freus
National Museum in Warsaw
Al. Jerozolimskie 3
meeting point: main hall
admission ticket to NMW is
required / seating is limited
500 PM
High Price – film programme
Museum of Modern Art in Warsaw
ul. Pańska 3
artists: Zbigniew Libera, Tymek
Borowski / Czosnek Studio,
Honorata Martin, Janek Simon
/ Goldex Poldex, KwieKulik,
Wojtek Ziemilski, Łukasz
Surowiec, Łódź Kaliska, Biuro
Luźnych Skojarzeń, Jan Smaga,
Aleksandra Polisiewicz, Artur
Żmijewski, Józef Robakowski,
Oskar Dawicki
curator: Łukasz Ronduda
800 PM
Tower – opera performance
by Karolina Breguła
Theatre Institute
ul. Jazdów 1
curator: Agnieszka Sural
organized by: Fundacja Witryna
warsawgalleryweekend.pl
Lookout Gallery
ul. Puławska 41/22
www.lookoutgallery.pl [email protected]
T: +48 690 011 771
lokal_30
ul. Wilcza 29a/12
www.lokal30.pl
[email protected]
T: +48 608 290 996
Monopol
Al. Jerozolimskie 117
www.galeriamonopol.pl
[email protected]
T: +48 502 324 304
Andrzej Świetlik
Artyści starali się przychodzić,
chętnie / Artists did try
to come, willingly
26.09 – 08.11.2014
Zuzanna Janin
Siedmiu ojców / Seven fathers
26.09 – 08.11.2014
Andrzej Partum,
Zbigniew Warpechowski,
Roman Dziadkiewicz
Partum / Warpechowski /
Dziadkiewicz
26.09 – 19.11.2014
Aleksander Bruno
ul. Bracka 3/1a
www.aleksanderbruno.com
[email protected]
T: +48 669 871 749
Agnieszka Brzeżańska
Ziemia rodzinna / Motherland
26.09 – 21.12.2014
Asymetria
ul. Jakubowska 16
Dom Funkcjonalny
www.asymetria.eu
[email protected]
T: +48 691 081 084
Klisze wyobraźni / Reels of Memory:
Marek Piasecki
Miniatury / The Miniatures
oraz / and Roger Ballen,
The Apparitions
26.09 – 26.10.2014
BWA Warszawa
ul. Jakubowska 16/3
Dom Funkcjonalny
www.bwawarszawa.pl
[email protected]
T: +48 725 536 075
Fundacja
Profile
rs a
Fundacja Arton
Piktogram/BLA
a
Mińsk
Gro chow
Ziele
niec
ka
śc
iu
sz
ko
w
sk
ie
MNW
ac
a
Wilc
Raster
ka
lokal_30
ałk
sk a
we
j
Agr
ró w
ykola
ln
a
Stara
Pomarańczarnia
i
ieg
ośc
ń sk
legł
ry
Wa
pod
Po
Nie
Galeria m2
and
udo
Sunrise
Wystawa zbiorowa /
group exhibition:
Bownik i / and Marcelina
Gunia, Alicja Bielawska,
Agnieszka Grodzińska,
Michał Grochowiak,
Magdalena Karpińska,
Mikołaj Moskal, Janusz
Łukowicz, Anna Zaradny
26.09 – 25.10.2014
Wystawa składa się
z dwóch części i odbędzie
się jednocześnie w Galerii
Starter i w przestrzeni
nowego projektu
Autor Rooms by
Mamastudio,
ul. Lwowska 17/7
The exhibition consists
of two parts and will take
place simultaneously in
the Starter Gallery and the
new project space: Author
Rooms by Mamastudio,
ul. Lwowska 17/7
sk a
ow
CSW
Ol e
ii L
Starter
ul. Andersa 13
www.starter.org.pl
marika.zamojska
@gmail.com
T: +48 509 935 632
iakow
skie
rs z
Wawelska
a
Lwowsk
Starter
A rm
Gudrun Kampl
Skóra / Skin
26.09 – 31.10.2014
Raster ul. Wspólna 63
www.rastergallery.com
[email protected]
T: +48 22 245 12 39
Aneta Grzeszykowska
Selfie
26.09 – 15.11.2014
Czern
a
Ma
y ko w
za
Ujazdow
Ko s z
BWA
Warszawa
Foksal
sk a
SVIT
óln
Wsp
Pola
Magnetyczne
dyń
Monopol
a
L on
ie
Br
t on
a
m sk
ok
al
yng
Czułość
Aleksander
Bruno
r
zoli
Fo k s
Galeria
Le Guern
c u sk
a
lat e
E. P
Stereo
Asymetria
Fr a n
z y sk
MSN
na
o
Sp
Stereo
ul. Miedziana 11
dawny Dom
Słowa Polskiego
www.galeriastereo.pl
[email protected]
T: +48 509 099 786
ac
er
ow
a
Lookout Gallery
Puławska
Irena Kalicka
Gęsia skórka / Goosebump
26.09 – 08.11.2014
Ko
t o kr
Leto
ska
sz
Wa
Fundacja
Galerii Foksal
Propaganda Galeria
Wojciech Bruszewski,
Mateusz Sadowski
Across Realities
26.09 – 29.11.2014
Fundacja Profile
ul. Franciszkańska 6
www.fundacjaprofile.pl
[email protected]
T: + 48 22 628 31 66
e
I
Świę
Fundacja Arton
ul. Mińska 25
Soho Factory, pawilon nr 16
www.fundacjaarton.pl
[email protected]
T: +48 660 620 565
Fundacja Galerii Foksal
ul. Górskiego 1A
www.fgf.com.pl
[email protected]
T: +48 22 826 50 81
Jakub Julian Ziółkowski
Imagorea
26.09 – 28.09.2014
adres wystawy
podczas WGW / address of the
exhibition during WGW:
nowy budynek Akademii Sztuk
Pięknych / new building of
Academy of Fine Arts,
Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39
eż
sk a
Wid
dzia
Amerykańska zabawa. Portrety
wielokrotne z kolekcji Ewy Franczak
i Stefana Okołowicza / American
Trick. Multiphotographs from the
Collection of Ewa Franczak and
Stefan Okołowicz
26.09 – 24.10.2014
rz
ła I
Galeria
Dawid
Radziszewski
Mie
Fundacja Archeologia Fotografii
ul. Andersa 13, obok klatki VII
www.archeologiafotografii.pl
[email protected]
T: +48 22 628 14 64
lew
Zachęta
a
J e ro
yb
sk a
K ró
aw
aln
iat
ow
aP
a
hm
Św
ałk
Jan
azn
K
ro c
W
i
wy
ośc
No
a rn
rs z
lid
Ma
So
Żel
Very Contemporary wystawa zbiorowa /
group exhibition: Nampei
Akaki, Franciszek Buchner,
Paweł Eibel, Stanisław
Legus, Weronika Ławniczak,
Johann Winkelmann, Vova
Vorotniov, Janek Zamoyski
26.09 – 29.11.2014
sz
ci
a n sk a
r
F ń
ka
Starter
Nicolas Grospierre,
Olga Mokrzycka-Grospierre Szkiełko w oku /
A Glass Shard in the Eye
26.09 – 08.11.2014
Czułość
ul. Widok 5/7/9
www.czulosc.com
[email protected]
T: +48 509 460 043
Zombie Formalism
wystawa zbiorowa /
group exhibition: Szymon
Małecki, Tomek Saciłowski,
Jacek Sempoliński, Kajetan
Sosnowski
26.09 – 31.10.2014 Ande
Fundacja
Archeologia
Fotografii
Pola Magnetyczne
ul. Londyńska 13
www.pola
magnetyczne.com
galeria@polamagnetyczne.
com
T: +48 517 091 677
Antje Majewski
Muzeum w garażu /
The Museum in the Garage
Na podstawie tekstu
Sebastiana Cichockiego /
based on a text by
Sebastian Cichocki
26.09 – 15.11.2014
Propaganda
ul. Foksal 11
www.galeria
propaganda.com
biuro@galeriapropaganda.
com
T: +48 22 670 12 02
Piktogram/BLA
ul. Mińska 25
Soho Factory
www.piktogram.org
[email protected]
T: +48 501 570 076
Galeria Dawid Radziszewski
ul. Krochmalna 3
www.dawidradziszewski.com
[email protected]
T: +48 603 899 242
Galeria m²
ul. Oleandrów 6
www.m2.art.pl
[email protected]
T: +48 695 678 863
Galeria Le Guern
ul. Widok 8
www.leguern.pl
[email protected]
T: +48 22 690 69 69
Krzysztof Mężyk
26.09 – 31.10.2014
Kamil Kuskowski
Obrazy obraz /
Insults Portrayed
26.09 – 08.11.2014
Natalia Załuska
mechanizm małych zmian /
The Mechanism of
Small Changes
26.09 – 29.11.2014
Leto
ul. Mińska 25
Soho Factory
www.leto.pl
[email protected] T: +48 22 468 01 39
Touched for the very first time
wystawa zbiorowa /
group exhibition:
Aleksandra Chciuk, Kaja
Dobrowolska, Łukasz Kuś,
Łukasz Filak, Andac Karabeyoglu,
Magdalena Kulak, Paweł Jóżwicki,
Kajetan Plis, Katarzyna Parejko
26.09 – 25.10.2014
Piotr Łakomy
Jutro będzie mniejsze /
Tomorrow will be smaller
26.09 – 25.10.2014
SVIT
Maltezske nam. 473/15
118 00 Praha 1, Czechy
www.svitpraha.org
[email protected]
T: +420 608 422 425
Erwin Kneihsl
Universe
26.09 – 25.10.2014
adres wystawy podczas
WGW / address of the
exhibition during WGW:
Al. Jerozolimskie 51