FORMULARZ CENOWY kg 30 2 Skrzydełka z kurczaka kg 25 3 Flaki

Transkrypt

FORMULARZ CENOWY kg 30 2 Skrzydełka z kurczaka kg 25 3 Flaki
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
Lp.
1
Nazwa
artykułu
Średnia
Cena VAT Cena
ilość
netto % brutto
miesięczna
3
4
kg
30
2 Skrzydełka z kurczaka
kg
25
3 Flaki suche
kg
30
4 Pasztet drobiowy 160 g
szt.
200
5 Pasztet wiejski (słoik)
szt.
90
1
2
Jedn.
miary
Udka z kurczaka
5
6
7
Wartość
wg cen
netto
Wartość
wg cen
brutto
8
9
Sumaryczna wartość
brutto
Sumaryczna wartość brutto x 12 m-cy = .......................................... zł.
Słownie : ................................................................................................................................................... zł.
...........................................................................
( podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 0

Podobne dokumenty