2 Międzynarodowego Konkursu Gotowania w Warunkach Polowych -

Komentarze

Transkrypt

2 Międzynarodowego Konkursu Gotowania w Warunkach Polowych -
REGULAMIN oraz formularz zgłoszeniowy:
2 Międzynarodowego Konkursu Gotowania w Warunkach Polowych Upamiętniające postad ks. Kajetana Rybackiego.
I . POSTANOWIENIA OGOLNE
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs gotowania.
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Formacja Dźwierszno O.M.M.P pod Honorowym
Patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Starosty Pilskiego oraz Burmistrza Łobżenicy.
Impreza dwu dniowa 12-13 września 2015.
Konkurs odbędzie się w pierwszym dniu, 12 września 2015r na dzikich polach Stowarzyszenia,
Dźwierszno Małe 56, godzina 10.00. w godzinach wieczornych ognisko integracyjne, występ
zespołów, biesiada
II. CEL KONKURSU
Celem konkursu jest:
1. Kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o życiu, tradycjach kulinarnych
mniejszości narodowych, społeczności innych narodowości, osób przebywających i
zamieszkujących nasz Kraj, oraz grup etnicznych, regionalnych, wyznaniowych lub
zawodowych.
2. Poprzez integrację i dobrą zabawę oraz wspólne zasiadanie przy konkursowym stole różnych
grup społecznych i narodowości, zwiększenie tolerancji, przeciwdziałanie wykluczeniu,
rasizmowi, ksenofobii, działanie na rzecz pokoju
3. Promowanie jedynych w swoim rodzaju produktów żywnościowych, specyficznych dla
określonych grup, integracja, walory poznawcze (kultura i tradycja).
4. Promocja regionu i Stowarzyszenia.
III. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami konkursu są przedstawiciele grup mniejszościowych, etnicznych, regionalnych,
wyznaniowych lub zawodowych zamieszkujących nasz Kraj, i ekipy z innych krajów.
2. W konkursie bierze udział kilka/kilkanaście ekip.
3. W konkursie mogą wziąd udział uczestnicy, którzy potwierdzą do 10 września 2015 r. mailem
[email protected] lub telefonicznie 609 200 914 chęd wzięcia udziału w Konkursie,
oraz wypełnią formularz zgłoszeniowy ( do pobrania na stronie Stowarzyszenia)
www.formacjadzwierszno56.strefa.pl . Dopuszcza się zgłoszenie i wypełnienie formularza
w dniu konkursu.
4. W konkursie mogą wziąd udział max 3 osobowe reprezentacje, dowolna ilośd dopingujących.
5. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do przygotowania, zaprezentowania i podania ocenie
jury potrawy wraz z przepisem podczas trwania konkursu.
1
IV. PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiotem konkursu jest potrawa ugotowana w warunkach polowych.
V. PRZEBIEG KONKURSU
Konkurs przebiegad będzie w II etapach:
1. I etap to (zapis- wypełnienie formularza zgłoszeniowego),
2. Przygotowanie materiałów do utworzenia stoiska ( flaga, strój, akcesoria kuchenne
3. II etap to gotowanie potrawy i jej prezentacja
VI. REGULY PRZEPROWADZENIA KONKURSU
1. Każde stanowisko konkursowe wyposażone zostanie przez organizatora w cegły do utworzenia
paleniska, kamienie , drewno, woda, stolik, krzesło.
2. Każda z ekip zabezpiecza we własnym zakresie produkty i przyprawy do przygotowania
potrawy, drobny sprzęt kuchenny do wykonania dania konkursowego, deski, miski, noże,
garnek itp. oraz zastawę potrzebną do podania potrawy.
3. Gotowanie potrawy rozpoczyna się o godz. 11.oo
4. Czas przeznaczony na gotowanie to 180 min
Ekipy przygotowują 6 porcji -5 do oceny jury, 1 na stół prezentacyjny.
Pozostałe porcje mogą zostad wydane publiczności do degustacji
5. Komisja konkursowa oceni potrawę każdej z ekip do godz. 15.oo
6. Wszystkie stanowiska zostaną ustawione na polu, przed publicznością zaproszoną na konkurs
w celu zaprezentowania pełnego kunsztu przedstawicieli poszczególnych grup i lepszej
integracji. Dlatego też każda ekipa powinna zadbad o efektowne zaprezentowanie się zarówno,
jeśli chodzi o wygląd kucharzących, jak i stanowiska, które punktowane będzie przez jury od 1 5 pkt. Natomiast danie konkursowe od 1-10 pkt .
VII .POSTANOWIENIA KOOCOWE
1. Komisja konkursowa wyłoni zwycięzcę któremu zostanie przyznany Puchar Starosty oraz
2.
3.
4.
5.
6.
ufundowany przez Stowarzyszenie i Spółdzielnię Socjalną „Świt Dobry” Dyplom - Talon na
pieczone prosię (80 posiłków )z dowozem we wskazane miejsce w Polsce,
Oraz dla2 i 3 drużyny nagrody rzeczowe
Dla wszystkich uczestników przewidziane są drobne upominki i dyplomy za udział.
Decyzje komisji są wiążące i ostateczne.
Komisja konkursowa zostanie powołana przez organizatorów konkursu.
Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży oraz kosztów produktów potrzebnych do
wykonania dao konkursowych.
2

Podobne dokumenty