Jak reagować w sytuacjach zachowań agresywnych? Definicja

Transkrypt

Jak reagować w sytuacjach zachowań agresywnych? Definicja
Jak reagować w sytuacjach zachowań agresywnych?
Definicja agresji
Działanie skierowane przeciwko ludziom lub przedmiotom wywołującym u osobnika niezadowolenie lub
gniew. Agresja jest odpowiedzią na frustrację. Mówi się, że Agresja jest dramatycznym wołaniem o pomoc.
Przemoc
Są to wszystkie nieprzypadkowe, agresywne zachowania skierowane przeciwko innej osobie (przemoc
fizyczna i przemoc psychiczna).
Czynniki sprzyjające agresji
Agresja, wściekłość i złość rodzą się u ludzi wówczas, gdy ich potrzeby i oczekiwania nie są zaspokajane i
gdy nie mogą osiągnąć zamierzonych celów. Czasami osoby reagują agresywnie wobec osób niezwiązanych
z daną sprawą, gdy niemożliwa jest reakcja wobec tych, którzy agresję wyzwolili.
1. Negatywne nastawienie innych do dziecka, brak miłości, ciepła i kontaktu.
2. Masmedia - kino, telewizja, video oraz czasopisma dla młodzieży przedstawiające przemoc.
3. Stosowanie przez dorosłych metod wychowawczych opartych na sile "przemoc rodzi przemoc".
4. Zbyt duża swoboda, brak zasad wychowawczych lub odwrotnie, zbyt duży reżim i za mało wolności.
5. Niepowodzenia w nauce.
6. Brak akceptacji w grupie rówieśników lub ze strony nauczycieli.
7. Wywieranie presji przez uczniów starszych i odwrotnie.
8. Chęć zwrócenia na siebie uwagi.
9. Brak tolerancji, zrozumienia.
10. Niska samoocena
11. Brak asertywności.
12. Porównywanie dziecka do dziecka.
13. Poczucie niesprawiedliwości.
14. Zła rywalizacja.
15. Różnica w statucie materialnym rodzin.
16. Ograniczanie możliwości realizacji zainteresowań.
Reguły postępowania w przypadku wystąpienia agresji:
1. Przerwać sytuację konfliktową, uspokoić dziecko, (gdy trzeba przytulić, nie reagować zbyt gwałtownie,
zachować spokój).
2. Wysłuchać stron starając się zachować dystans do sytuacji.
3. Ustalić przyczynę konfliktu.
4. Wspólnie poszukiwać sposobu rozwiązania konfliktu starając się nie narzucać gotowych rozwiązań.
5. Upewnić się, czy agresor zrozumiał swoje negatywne zachowanie, w razie potrzeby wymierzyć karę,
zadbać o poniesienie kosztów wywołanych celową agresją.
6. Podkreślać pozytywne cechy ucznia agresywnego i starać się skierować jego energię na rozwijanie
zainteresowań, np. w sporcie.
Jak przeciwdziałać agresji?
1. Rozmawiać z dzieckiem dowartościowując je poprzez podkreślanie dobrych stron.
2. Angażować dziecko w obowiązki domowe dbając o to by jego zadania nie przerosły możliwości i były
adekwatne do wieku.
3. Zachęcać dziecko do rozwijania swoich zainteresowań i udziału w zajęciach pozalekcyjnych w szkole.
4. Ustalić i przestrzegać reguł postępowania w domu i w szkole.
5. Dbać o dobry kontakt z dzieckiem.
6. Okazywać dziecku uczucia i akceptować je takim, jakim jest.
7. Wykształcić w dziecku umiejętność realnej oceny swojej wartości.
8. Wytworzyć potrzebę osiągnięć.
9. Wytworzyć potrzebę zdobywania szacunku innych.
10. Kontaktować się ze specjalistami (wychowawca, pedagog szkolny, psycholog) w sytuacjach budzących
niepokój.
Opracowano na podstawie:
1.Jeno Ranschburg "Lęk, gniew, agresja".
2. Elliot Aronson "Człowiek istota społeczna"
Pedagog szkolny

Podobne dokumenty