SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH ZA 2010 R. 1

Komentarze

Transkrypt

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH ZA 2010 R. 1
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH ZA 2010 R.
1. Konkurs Palm Wielkanocnych – kosz słodyczy dla dzieci 100,00 zł.
2. Projekt „Jedziemy na Bukówkę” – jubileuszowa X edycja, organizowana
wspólnie z Fundacją Rozwoju Miasta i Gminy „Brama Lubawska” oraz
kamiennogórskim kołem PZW. Koszt 21.589,36 zł; Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oddział Jelenia Góra 10.790 zł,
fundacja 1.741 zł, powiat 9.058,36 zł.
3. Wspólnie z krótkofalowcami z powiatu – opracowaliśmy projekt i wydruk
kart pocztowych, które krótkofalowcy po połączeniu radiowym ze swoimi
kolegami rozsyłali je po całym świecie. Organizator p. Henryk Karczewski –
koszt 269,01 zł.
4. Jubileusz 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego – przebieg imprezy
na przestrzeni prawie roku w powiecie, między innymi: konkursy (nagroda
gitara), festiwal piosenki harcerskiej - grupa Bukowina (5.000 zł).
5. Konkurs Wiedzy Pożarniczej i Powiatowe Ćwiczenia Pożarnicze –
organizacja przez OSP, ufundowanie pucharów (541,20 zł).
6. Nadanie imienia szkole w Lubawce – mat. biur. i pap. 755,42 zł.
7. II Mistrzostwa Świata Juniorów w Wyciskaniu Sztangi na Ławeczce
– mistrzostwa odbyły się w USA w miejscowości Kelees. Dofinansowaliśmy
wyjeżdżających zawodników z Klubu Sportowego RELAX kwotą 1.500 zł.
Zawodnicy w Stanach Zjednoczonych w trakcie mistrzostw mieli na sobie
powiatowe koszulki oraz rozdawali przewodnik turystyczny Podróże Bez Granic
w angielskiej wersji językowej. Uczestnikami mistrzostw byli: Malwina
Madajewska i Paweł Sindrewicz.
8. Bitwa Pod Kamienną Górą 1760r. – przewóz członków Sudeckiego
Towarzystwa Rekonstrukcji Historycznej ALT KREYTZEN ze Świdnicy z
Krzeszowa do Kamiennej Góry (100 zł).
9. Kamiennogórskie Święto Miodu – organizowane przez Powiatowe Koło
Pszczelarzy. Impreza plenerowa na kamiennogórskim rynku (5.000 zł).
10.
Mikołaj w Przedwojowie – współfinansowaliśmy paczki mikołajkowe
dla dzieci. Organizatorem była Rada Sołecka Przedwojowa (405 zł).
11.
Akademia Honorowych Dawców Krwi PCK – Współfinansowanie
kwotą 969,10 zł.
12.
ABC Turysty „Podróże Marzeń” – wspólnie ze Stowarzyszeniem
Turystyczno
Kulturalnym
Porta
Lubavia
finansowaliśmy
przewodnik
turystyczny (1.000 zł).
13.
Zamówienie płaskorzeźb – na zakończenie III Kadencji Rady
Powiatu (3.843,00 zł).
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH ZA 2011 R.
1. Konwent Starostów Województwa Dolnośląskiego - Organizacja
Konwentu Starostów Województwa Dolnośląskiego w lutym. Według opinii
zaproszonych starostów najlepiej zorganizowany i przeprowadzony konwent.
Biuro Promocji i Rozwoju Powiatu przygotowało materiały promocyjne:
drewniana kasetka z herbem powiatu wraz z logo i hasłem Ziemi
Kamiennogórskiej, a w niej miód pszczeli, pałeczka do miodu, miód pitny oraz
dodatek: przewodnik turystyczny pn. ABC Turysty „Podróże Marzeń”. Koszt
19.593,15 zł., z czego: 11.600 zł udział starostów, 5.993,15 zł udział własny,
2.000 zł Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego.
2. Konkursy:
-
OSP - Współfinansowanie
Konkursu Wiedzy Pożarniczej
organizowanego przez OSP (puchary i odznaczenia 400 zł),
-
Konkurs Palm Wielkanocnych – zakup nagród dla dzieci
(kwiecień 193 zł),
-
Konkurs Tradycyjnych Potraw Wielkanocnych „Mała
Wielkanoc” – ufundowanie nagrody (kwiecień 250 zł).
3. Udział w targach turystycznych i innych:
a. Międzynarodowe Targi Turystyczne
we wrocławskiej hali
Orbita
(kwiecień 716 zł).
b. Międzynarodowe Targi Turystyczne TURTEC na jeleniogórskim rynku
(maj 301 zł).
c. Promocja powiatu podczas XV Światowych Igrzysk Polonijnych na
wrocławskiej Pergoli – domek płaciła gmina (lipiec).
4. Wydawnictwa - Dokupienie 50 szt. albumów T. Prociaka pn. „Obrazy
Malowane Światłem” (1495 zł).
5. Przygotowanie ulotki promocyjnej na XV Światowe Igrzyska Polonijne pn.
„Natura, Historia, sport”. Koszt 760 zł za 2.500 sztuk (lipiec).
6. Teatr „Lokomotywa” - Uhonorowanie koszem owoców dzieci z grupy
teatralnej Lokomotywa ze Świdnika (158 zł).
7. Projekt „Jedziemy na Bukówkę” - Organizacja XI edycji imprezy
ekologiczno-wędkarskiej „Jedziemy na Bukówkę”. Dotacja z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oddział w Jeleniej Górze.
Koszt 19.810 zł – dotacja 9.357 zł.
8. Dożynki gminne - Udział w gminnych dożynkach w powiecie, przyznanie
trzech nagród starosty za najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Gminy: Lubawka,
Marciszów, Kamienna Góra – nagrody do 100 zł.
9. Jarmark Tkaczy Śląskich - Współorganizacja wspólnie ze Stowarzyszeniem
na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego „Tkacze Śląscy” VII edycji Jarmarku
Tkaczy Śląskich z Lnem w Europie. Sfinansowanie strony internetowej
jarmarku 550 zł. Udział merytoryczny pracowników biura w organizacji
imprezy.
10.
Dożynki wojewódzkie - Udział w Dolnośląskich Wojewódzkich
Dożynkach wraz z powiatowym wieńcem w Kondratowicach – 4 września.
Wyróżnienie dla najmłodszego twórcy wieńca - Patryka Sołdyńskiego.
11.
XI Dolnośląski Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych –
honorowy patronat nad imprezą Starosty Kamiennogórskiego, ufundowanie
wszystkim uczestnikom czapeczek okazjonalnych, zamówienie i opłacenie
kabin sanitarnych. Czapeczki 400 szt. – 2.029,50 zł; kabiny sanitarne 3 szt.
338 zł (maj).
12.
Otwarcie w kamiennogórskim muzeum Centrum Informacji
Turystycznej – występowaliśmy w projekcie jako partner we wniosku
złożonym
przez
Urząd
Miasta
do
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 20072013. Udostępnienie muzeum materiałów promocyjnych powiatu (maj).
13.
„Prezentacje 2011” – otwarcie wystawy
w
kamiennogórskim
Centrum Kultury, gdzie przyznano nagrodę Starosty Kamiennogórskiego dla
najlepszej pracy autorskiej w dziedzinie malarstwo, fotografia, rzeźba.
Nagrodę otrzymał Konrad Kwiecień – najmłodszy artysta wystawy.
14.
Święto Mleka - Organizacja i przeprowadzenie I-szej powiatowej
imprezy kulturalnej pn. „Święto Mleka” – 18 września. Podziękowania dla Pani
Bożeny Kończak za pomoc w organizacji przedsięwzięcia. Koszt całkowity –
24.887,30 zł; sponsoring 16.500 zł; koszt własny 8.387,30 zł (33,71%).
15.
Media relations - Przygotowanie i podpisanie umów z mediami:
- Regionalny Tygodnik Informacyjny 1.107 czerwiec = 6.642
- Powiatowa.info
100 czerwiec = 600
- VECTRA Telewizja Kamienna Góra
615 sierpień = 3.075 } 16.467
- Ryszard Bizoń
615 sierpie ń = 3.075
- Grupa Medialna TV Kamienna Góra 615 sierpień = 3.075
16.
Promocja lokalnych artystów - Promowanie naszych lokalnych
artystów z powiatu poprzez zorganizowanie wystaw w sali konferencyjnej i
holu wejściowym do urzędu – Konrad Kwiecień, Tadeusz Suski. Wykonanie
folderów o artystach i przekazanie informacji do mediów.
17.
Promocja lokalnych firm - Współpraca z przedsiębiorcami – nowy
wystrój sali konferencyjnej, promocja firmy Świat lnu podczas sesji.
18.
Ufundowanie
przechodniej
statuetki
Starosty
Kamiennogórskiego – statuetka z okazji festiwalu Piosenki Harcerskiej i
Turystycznej – odbędzie się 29 października w CK (250 zł).
19.
Piłkarska Kadra Czeka – zakup nagrody dla LKS DRAGON Miszkowice
(buty i ochraniacze 300 zł).