listopad/grudzień 2014 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Warszawie

Komentarze

Transkrypt

listopad/grudzień 2014 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Warszawie
LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2014
Tylko u nas:
Wywiad
z dziennikarką
TVN24!
Święta, święta,
święta…
Sporty zimowe
Recenzje
książek,
biografie, quizy
i wiele innych!
1
LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2014
Dziennikarz musi być przede
obiektywny i prawdomówny
wszystkim
- Wywiad z dziennikarką TVN24 Małgorzatą Setą
Czy jako dziecko pisała Pani do gazetki szkolnej?
Małgorzata Seta: Tak, pisałam, ale dopiero w gimnazjum. Nie zaczynałam tak wcześnie jak
wy! I nie przeprowadzałam też wywiadów. Pisałam rozprawki i eseje.
Co to są rozprawka i esej?
M.S.: Rozprawka to tekst, w którym stawiasz jakąś tezę, którą musisz równocześnie obronić.
A esej to coś takiego jak rozprawka tylko bardziej skomplikowane. Tutaj trzeba wykazać się
dużą erudycją. Eseje często mają elementy filozoficzne. Musicie naprawdę lubić pisanie,
żeby brać się za takie trudne formy. A ja od zawsze lubiłam pisać. I bardzo lubiłam język
polski. W szkole raczej wolałam przedmioty humanistyczne.
Jaka była Pani droga do zastania dziennikarzem?
M.S.: Troszeczeczkę był to przypadek. Najpierw chciałam być piosenkarką. Później
chciałam pójść na prawo. Myślałam, że spełnię się jako adwokat albo radca prawny. Potem
wpadłam na pomysł, że będę pomagać ludziom i zostanę psychologiem. Jednak w klasie
2
maturalnej złożyłam też dokumenty na kierunek filologia polska. Kiedy dostałam się na
studia polonistyczne, zaczęłam uczęszczać na fakultety dziennikarskie. W trakcie studiów
pracowałam jako praktykantka w tygodniku „Polityka”, a także w tygodniku „Wprost”. To
jednak było dziennikarstwo prasowe, zupełnie różne od tego, czym teraz się zajmuję. Po
skończonych studiach stwierdziłam, że może warto zaryzykować i złożyć dokumenty do
TVN24. Aby dostać się do pracy w telewizji, musiałam najpierw przejść kilka etapów
rozmów kwalifikacyjnych. Na szczęście się udało. A wy? Kim byście chcieli zostać
w przyszłości?
Lidia: Chciałabym mieć klinikę dla chorych zwierząt.
Anastazja: Ja chciałabym być architektem, matematykiem, archeologiem, fizykiem,
historykiem sztuki albo chciałabym mieć swoją restaurację.
Weronika: Alpinistą lub archeologiem.
Łucja: Myślę, że chciałabym być pisarką.
Julia: Ja chciałabym zostać aktorką, piosenkarką, tancerką, pisarką, dziennikarką
i podróżnikiem. Może równocześnie dziennikarzem i podróżnikiem?
Maria: Ja chcę być dziennikarką.
Witold: Jeszcze nie wiem, ale chciałbym wykonywać jakiś zawód związany z nauką.
Krystian: Myślę, że chciałbym być piosenkarzem jak mój tata. Mogę też zostać aktorem
albo youtuberem.
M.S.: To bardzo przyszłościowe zajęcie. Internet to teraz największe medium. Wiele osób
twierdzi, że telewizja już wkrótce zostanie wchłonięta przez internet.
Czy lubi Pani swoją pracę?
M.S.: Bardzo! Pracując w TVN24 czuje, że się spełniam. Ta praca daje ogromną satysfakcję.
Szczególnie wtedy kiedy zadawanymi pytaniami i postawą mogę pomóc innym ludziom.
Mogę nadawać kierunek przygotowywanym materiałom.
Czy trudno jest być dziennikarzem?
M.S.: To jest bardzo trudny zawód. Trzeba w bardzo uważny sposób tworzyć materiały,
które mają pojawić się w mediach, bo słowo może kogoś skrzywdzić. Dziennikarz musi
wiedzieć, że na pewno podaje prawdziwą informację. To czym się zajmuję, robię dla innych
ludzi. Gdyby odbiorcy stracili zaufanie, dziennikarstwo nie miałoby sensu. Dziennikarz musi
być przede wszystkim obiektywny i prawdomówny.
3
LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2014
Czy Pani występuje w telewizji?
M.S.: Macie na myśli czy widać mnie na wizji? Nie, raczej nie. Jestem redaktorką – nie
reporterką ani prezenterką. Czasami można mnie zobaczyć na antenie, na przykład podczas
wywiadu. Słychać natomiast mój głos podczas rozmów w obcym języku. Wywiady
zagraniczne muszą być najpierw przetłumaczone na język polski, a potem przeczytane.
Z jakiego języka tłumaczy pani teksty?
M.S.: Z języka angielskiego. Znajomość tego języka jest podstawową umiejętnością, jeśli
chcecie być dziennikarzami.
Czy była Pani kiedyś w niebezpieczeństwie w trakcie swojej pracy?
M.S.: Nie, nie byłam w sytuacji, w której bałabym się o swoje życie czy zdrowie albo o
zdrowie operatora. Na nagraniach nigdy nie jestem sama – jest ze mną operator, który
dźwiga kamerę i kręci materiał. Ja odpowiadam za jego stronę merytoryczną, a operator za
stronę techniczną. Osoby, które wysyłają nas na zdjęcia też muszą dbać o nasze
bezpieczeństwo. Dziennikarz sam podejmuje decyzję, jeśli np. chce być korespondentem
wojennym. Nikt nie zmusza do takich wyborów.
Czy była Pani w bazie GROM-u?
M.S.: Nie, nie byłam, ale wszystkie tematy związane ze służbami specjalnymi bardzo mnie
interesują!
Jakie jest pani hobby?
M.S.: Nie chcę się ograniczać. Uwielbiam robić dużo rzeczy. Lubię czytać książki, pisać –
choć nie uprawiam czynnego dziennikarstwa pisanego. Czasem, dla samej siebie, piszę
recenzje książek albo filmów.
Co mamy zrobić, żeby zostać w przyszłości dziennikarzami?
M.S.: Musicie być ciekawi świata i zdobywać wiedzę na własną rękę. Warto na bieżąco
śledzić wydarzenia ze świata. Musicie być też otwarci na ludzi. Nie możecie kłamać, by nie
stracić ich zaufania. Powinniście być wytrwali, bo na swojej drodze zawodowej napotkacie
wiele problemów. Trzeba być bardzo silnym, żeby osiągnąć to, o czym się marzy. Nie tylko
w dziennikarstwie.
Dziękujemy za ciekawy wywiad!
M.S.: Ja też Wam dziękuję. Miło mi było was poznać. Trzymam kciuki za wasze plany
zawodowe!
4
Józef Klemens Piłsudski
których nie ukończył. Za udział w licznych
protestach studenckich, za zamachy na cara został
zesłany na Syberię. Tam też organizował strajki
i bunty więźniów, za co był karany. Po pięciu
latach wrócił do domu. Nieustannie myślał
o wyzwoleniu Polski spod caratu. Pisał o tym
artykuły i poznawał ludzi, którzy myśleli
podobnie. Następne lata życia to działalność
polityczna w kraju i za granicą, przeplatana
szykanami i aresztowaniami.
Źródło:http://pl.wikipedia.org/wiki/Józef_Piłsudski#mediavi
ewer/File:Pilsudski_1910_1920_LOC_hec_14263_restored.
jpg
Józef Klemens Piłsudski urodził się 5 grudnia
1867 roku w Zułowie. Jego rodzicami byli Józef
Wincenty i Maria z Billewiczów. Ród Piłsudskich
był znany na Litwie od przeszło dwustu lat.
Ojciec, mimo, że z zawodu był rolnikiem, był
wszechstronnie wykształcony. Interesował się
muzyką, grał na fortepianie i komponował. Matka
była wielką patriotką, uczyła dzieci miłości do
Polski. Dzięki niej młody Piłsudski zachwycał się
dziełami Mickiewicza i Słowackiego. Ziuk, bo był
tak w domu nazywany, do dziesiątego roku życia
uczył się w domu po polsku. Znał też francuski,
niemiecki, angielski, białoruski i rosyjski. Naukę
kontynuował w rosyjskim gimnazjum w Wilnie.
Jak sam wspominał była to dla niego katorga, bo
pomimo zdolności nie podobała mu się atmosfera
szkolna, pełna niesprawiedliwości i nudy.
W szkole nie można było mówić po polsku i mieć
polskich książek. Ziuk był często karany za
nieobecności na uroczystościach poświęconych
carowi. W roku 1884, gdy był w ósmej klasie
gimnazjum, umarła jego matka. Po ukończeniu
szkoły rozpoczął studia medyczne w Charkowie,
Po zamordowaniu w Sarajewie następcy tronu
austriackiego, w Europie wystąpiły zamieszki
i pojawiły się pierwsze działanie wojskowe.
Piłsudski wydał pierwsze rozkazy do mobilizacji.
Tak powstała pierwsza kadrowa kompania pod
jego dowództwem. Wówczas ofiarowano mu
obrazek Matki Boskiej Ostrobramskiej w srebrze,
z którym nie rozstawał się do końca życia. Wtedy
otrzymał też konia wierzchowego "Kasztankę".
Podkomendni obdarzali swojego dowódcę
bezgranicznym
zaufaniem,
miłością
i przywiązaniem. Za swoją działalność polityczną
został aresztowany i osadzony w twierdzy,
w Magdeburgu, gdzie przebywał ponad rok.
Wrócił do Warszawy 10 listopada 1918 roku,
a 11 listopada przekazano Piłsudskiemu naczelne
dowództwo wojsk polskich i zwrócono się
z prośbą o utworzenie Rządu Narodowego.
Piłsudski prowadził wojnę z Ukrainą o Lwów,
z Litwą o Suwalszczyznę, z Czechami o Zaolzie,
z Niemcami o Śląsk, a przede wszystkim z Rosją
Sowiecką w latach 1919 -1921, z jej decydującym
starciem, czyli Bitwą Warszawską zakończoną
wielkim zwycięstwem Polaków. Wojna na
wschodzie zakończyła się podpisaniem traktatu
pokojowego w Rydze.
14 grudnia 1922 roku Piłsudski przekazuje władzę
prezydentowi Narutowiczowi. Pół roku później
rezygnuje
ze
stanowiska
Szefa
Sztabu
Generalnego i zamieszkuje w Sulejuwku. Żyje z
pisania książek oraz wykładów, pensję
5
LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2014
Kim jest patriota?
Patriota
to człowiek
kochający
swoją
ojczyznę, pracujący dla jej dobra i w razie
potrzeby gotowy do poświęcenia dla niej
własnego zdrowia lub życia. Cechami patrioty
jest umiłowanie własnej ojczyzny i narodu oraz
szacunek dla swoich przodków.
Źródło:http://pl.wikipedia.org/wiki/Józef_Piłsudski#mediavi
ewer/File:Pilsudskiwithsoldiers.jpg
otrzymywaną jako były Naczelnik Państwa
przeznacza na sieroty i wdowy po legionistach
oraz na potrzeby Uniwersytetu Stefana Batorego
w Wilnie.
W maju 1926 roku dokonał przy pomocy wojska
zamachu stanu. Po przewrocie majowym Piłsudski
odmówił przyjęcia urzędu prezydenta.
Przedstawiał się jako zwolennik silnego
i sprawnego państwa. Od maja 1926 do końca
życia pełnił funkcję ministra spraw wojskowych
w kolejnych 14 rządach.
Od marca 1935 roku zdrowie Marszałka
systematycznie się pogarszało. Wyniki badań
wskazywały na raka wątroby. Piłsudski zmarł
12 maja
1935
roku
wieczorem.
Ciało
zabalsamowano, serce, zgodnie z ostatnią wolą,
przewieziono do Wilna, gdzie miało spocząć
w grobie matki. Marszałek został pochowany
na Wawelu, w krypcie Srebrnych Dzwonów.
Józef Piłsudski dał Polsce wolność,
granice, moc i szacunek...
Patriotami byli młodzi, kilkunastoletni chłopcy
i dziewczęta
z Harcerskiej
Poczty
Polowej zorganizowanej formalnie 4 sierpnia
1944 r. przez harcerzy "Zawiszy" Szarych
Szeregów,
działająca
na
terenie
Warszawy w czasie Powstania Warszawskiego.
„Zawiszacy” (12-14 lat) mieli wyznaczone znane
szlaki, oddawali pocztę, odbierali, opróżniali
skrzynki. Byli jedynymi łącznikami rodzin
rozdzielonych czasem tylko ulicą - pod
obstrzałem. W Śródmieściu list dochodził w dniu
nadania. Na Mokotów wędrował dwa dni. Listy
były ograniczone do 25 słów i doręczane bez
opłat pocztowych. Przyjmowano jednak chętnie
dobrowolne opłaty w postaci książek, opatrunków
i żywności dla rannych w szpitalach. W czasie 63
dni
powstania,
pocztowcy
w harcerskich
mundurkach przenieśli ok. 200 tys. przesyłek.
Wielu z nich zginęło lub zostało rannych. Patriotą
był Najmłodszy
Powstaniec
Warszawski,
dziesięcioletni Marek Słomczyński („Bimbo”)
nosił środki opatrunkowe i lekarstwa do szpitala
na Starym Mieście. Poległ 22 sierpnia w eksplozji
na ulicy Długiej. Ciężko rannego zaniesiono do
szpitala, gdzie leczyła jego matka, ps.
„Magdalena”. Zmarł jej na rękach. W sierpniu
2014
roku
obchodziliśmy
70
rocznicę
wybuchu Powstania Warszawskiego.
Krystian Meisnner IVc
Julia Pogorzelska do Vale IVa
Bibliografia:
Wacław Jędrzejewicz Józef Piłsudski 1867-1935 Życiorys
Bohdan Urbankowski Piłsudski Józef Klemens
6
biskupów),
w ręce
trzyma
pastorał
(laska
zakończona spiralą) w drugiej trzy kule, które
symbolizują złoto podarowane trzem ubogim
pannom.
Mikołaj urodził się około 270 roku
w greckim mieście Patara, leżącym na terenie
dzisiejszej Turcji.Legenda głosi, że już kiedy był
biskupem
Miry,
pomagał
biednym
i
pokrzywdzonym. Rozdawał swój majątek, który
odziedziczył po śmierci
bogatych rodziców. Robił
to tak, żeby nikt
nie
wiedział, że to on jest
darczyńcą.
rozgłosu
Nie
chciał
i podziękowań.

A to ciekawe!
Święty Mikołaj jest patronem: uczonych,
żeglarzy, piekarzy, złodziei, opiekuje się
również dziećmi.
W Laponii obok największego
miasta (Rovaniemi) znajduje się
wioska św. Mikołaja. Jest tam

biuro, port lotniczy i poczta z
Kiedy dowiedział się, że
biedny szlachcic nie ma pieniędzy, aby wydać za
której odbiera listy od dzieci. Wy też możecie do
mąż swoje trzy córki, strasznie się zmartwił.
niego napisać list.
Dlatego przez trzy kolejne noce wrzucał sakiewki
ze złotem do ich okien. Dzięki temu ojciec
Adres: SANTA CLAUS
dziewczyn mógł wyprawić im

wesele.
W
kościele
Święty
Mikołaj przedstawiany jest
jako duchowny ubrany w
czerwone
szaty
(uroczyste
nakrycie
z infułą
głowy
A to ciekawe!
Powszechnie znany wizerunek Mikołaja
w czerwonym stroju i czapce z
pomponem, powstał w 1931r. w Stanach
Zjednoczonych na potrzeby reklamowe.
SANTA CLAUS VILLAGE,
FIN-96930 ARTIC CIRCLE
FINLAND

7
LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2014
Mimo,
że
nie
ma
dowodów
na
autentyczność tej postaci, można bez przesady
powiedzieć, że dla dzieci cały miesiąc grudzień
pozostaje
we
władaniu
Św.
Mikołaja.
Szczególnym dniem jest 6 grudnia, kiedy to
dostajemy prezenty od Mikołaja – jest to data jego
WSZYSCY MOŻEMY
BYĆ POMOCNIKAMI
ŚWIĘTEGO
MIKOŁAJA!
śmierci co do roku nie jest on pewny.
Emilia Paszko IVa
Jak być św. Mikołajem na co dzień?
To takie proste!
Oto moje propozycje:
Źródła:
Maciej Krupa i Kuba Szpilka, Bóg się rodzi, Wydawnictwo
Dwie Siostry, Warszawa 2006 r.
oraz różne strony z Internetu.
Świąteczny QUIZ
 Pomoc koleżankom, kolegom w prostych
nawet
czynnościach,
jak
pomoc
przy
odrabianiu lekcji.
 Podarowanie swojego czasu i uwagi tym,
którym nie poświęcaliśmy zbyt dużo uwagi.
Koleżanki, które same się bawią niech nie
będą już więcej same!
 Zawsze możemy podarować nawet małego
cukierka, podzielić się śniadaniem z tymi,
którzy go nie mają.
 Najważniejsze nie czekajmy na oklaski, że
jesteśmy tacy dobrzy po prostu tacy bądźmy.
Jak możemy pomagać jako dzieci?
1. Co robi św. Mikołaj w Boże Narodzenie?
a. ogląda TV
b. roznosi prezenty
c. robi sweter na drutach
d. urządza porządki pod łóżkiem
2. Co św. Mikołaj nosi na głowie?
a. czapkę z pomponem
b. bejsbolówkę
c. melonik
d. wianek
3. Ile jest dań na stole wigilijnym?
a. 10
b. 11
c. 12
d. nie ma reguły
 Rozglądajmy się wokół nas, czy jakieś
dziecko z klasy, szkoły nie potrzebuje
pomocy. Możemy zawsze powiedzieć to
dorosłym
a
oni
na
pewno
pomogą
w zorganizowaniu akcji.
4. Jak się nazywa słynny renifer?
a. Dzwoneczek
b. Kropek
c. Nosek
d. Rudolf
 Każde dziecko czeka na choć mały prezent 6
grudnia – nie zapomnijmy o tym.
8
5. Co się kładzie pod obrus wigilijny?
a. sianko
b. kartki
c. igły sosny
d. jemiołę
Lidia Werakso-Jarząb IVa
Sondaż korytarzowy:
Czy wierzysz w św. Mikołaja?
Krzysztof: Nie wierzę, to bujda.
Franciszek: Nie, nie wierzę, to bujda.
Łucja: Wierzę w prawdziwego św. Mikołaja, a nie w stworzonego przez Coca-Colę.
Weronika: Tak, wierzę.
Julia: Wierzę w prawdziwego św. Mikołaja, a nie w tego, który wchodzi przez komin mówiąc "Ho, ho, ho,
kto w tym roku był grzeczny?"
Anastazja: Bliscy dają nam prezenty, ale zawsze znajdę taki, który nie wiem, od kogo jest i wierzę, że ten
jest od św. Mikołaja.
pani Aleksandra Potocka: Wierzę, nie w jednego, ale w wielu Mikołajów.
Anastazja Brodowska
i Julia Pogorzelska do Vale IVa
Balet Klasyczny
Początki baletu
Historia tego pięknego tańca nie jest aż tak stara, jak mogłoby się wydawać.
Jego źródłem były popularne pod koniec średniowiecza oraz w okresie
renesansu maskarady, czyli bale maskowe, na których ludzie podobnie jak
dzisiaj przebierali się w kostiumy, zaś na twarze nakładali maski. Przyjęło
się uznawać za pierwsze przedstawienie baletowe widowisko oparte na
historii Jazona i Argonautów, którzy wyruszyli w podróż po złote runo.
Wyobraźcie sobie, że nie wystawiono tego przedstawienia ani w teatrze ani
w operze. Przygotowano je, aby uczcić ślub księcia Mediolanu Galeazzo
Viscontiego z Izabellą Aragońską. Autorem tego „baletu” był Bergonzio di
Botta i było to w 1489 r. W 1661 r. Ludwik XIV, król Francji, założył
Narodową Akademię Muzyki i Tańca jest to bardzo ważna data w historii
kształtowania się baletu zawodowego. Jednak balet klasyczny, jaki znamy i
kochamy dzisiaj, zawdzięczamy głównie twórcom z Rosji, przede
wszystkim zaś Mariusowi Petipa, który jest autorem tak zwanego balet
divertissement. Marius Petipa we współpracy z Lwem Iwanowem przygotował choreografię do bodaj
najbardziej znanego przedstawienia baletowego Jeziora Łabędziego Piotra Czajkowskiego.
9
LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2014
Dlaczego balet ?
Najsłynniejsze balety
Balet łączy w sobie piękną muzykę, harmonijne,
zaplanowane ruchy oraz rozbudowaną mimikę.
Pozwala otworzyć się naszej wyobraźni na to, co
tancerz chce nam przekazać nie podaje gotowych
rozwiązań. Wbrew temu co mogłoby się
wydawać, gdy baletmistrz tańczy, przekazuje nam
o wiele więcej, niż mógłby to zrobić zwykłymi
słowami. Dlatego balet jest taki niezwykły i tak
łatwo się w nim zakochać. Dla mnie balet to
czysta magia dlatego zdecydowałam się z Wami
podzielić moją pasją.
Przedstawienia takie jak: „Romeo i Julia” –
S. Prokofiewa, Giselle” A. Adama, Coppelia”
L. Deliba, „Sylfidy” F. Chopina, „Don Kichot”
L. A. Minkusa, „Spartakus” A. Chaczaturiana.
Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im.
Romana Turczynowicza w Warszawie
Mieści się przy ul. Moliera 2/4 w Warszawie tuż
przy Teatrze Wielkim. Została założona na
początku XIX wieku i jest jedną z najstarszych
szkół w Europie. Podczas II wojny światowej
prowadzili ją między innymi znakomici tancerze:
Roman Turczynowicz obecny patron oraz Leon
Wójcikowski. Z tej szkoły wychodzili sławni
tancerze tacy jak: Krystyna Mazurówna, Gerard
Wilk oraz Barbara Sier.
A to ciekawe!
Balet narodził się we Włoszech, rozwinął
we Francji, znaną nam dziś formę
przybrał zaś w Rosji. Ciekawe jest jednak
to, że w balecie do określenia pozycji
baletowych używa się głównie języka
francuskiego.
Piotr Czajkowski zanany kompozytor urodził się
25.04.1840r. Skomponował muzykę do baletów takich jak
„Jezioro Łabędzie” czy „Śpiąca Królewna”. Zmarł
25.10.1893
Przedstawienia Piotra Czajkowskiego od lat
poruszają serca miłośników i wystawiane są na
deskach teatrów i oper niemal całego świata.
Najbardziej rozpoznawalny balet to Jezioro
Łabędzie, którego fragmentu taniec łabędzi nie
sposób chyba nie znać. Balet opowiada o pięknej
dziewczynie zaklętej
w łabędzia przez
nikczemnego czarnoksiężnika Rotbarda, w której
zakochuje się syn księżnej Zygfryd. Niestety
Rotbard oraz jego córka stają na drodze do miłości
tych dwojga. Pod koniec historii Rotbard zostaje
pokonany, ale nieszczęśliwych kochanków nie
udaje się uratować. Giną oboje w wodach jeziora.
Od kiedy zobaczyłam to przedstawienie,
zakochałam się w balecie.
Maria Piwońska Vb
10
Sporty zimowe
Łyżwiarstwo figurowe
Łyżwiarstwo figurowe – zimowa dyscyplina sportu, polegająca na jeździe na łyżwach oraz wykonywaniu
dodatkowych elementów: skoków, piruetów, kroków, spiral oraz podnoszeń. Sport ten wymaga zdolności
tanecznych, poczucia rytmu, dobrej giętkości ciała oraz koordynacji ruchów. Dlatego łyżwiarze trenują też
balet i gimnastykę. Zawody rozgrywane są indywidualnie, w parach bądź w zespołach. Łyżwiarstwo
figurowe jest jedną z dyscyplin zimowych igrzysk olimpijskich. Jest ono jednym z najpopularniejszych
sportów zimowych.
Obecnie na zawodach rozgrywane są następujące konkurencje:




jazda indywidualna kobiet i mężczyzn
pary sportowe
pary taneczne
łyżwiarstwo synchroniczne
Przygotowanie do piruetu
Spirala śmierci
Historia łyżwiarstwa figurowego
Mało kto wie, że łyżwiarstwo jest jednym
z najstarszych sportów świata.
Umiejętność poruszania się po lodzie nabyli
ludzie wiele tysięcy lat temu. W muzeum w
Bazylei przechowywana jest wykonana
z kości para łyżew sprzed ok. 4000 lat p.n.e.
Służyły one prawdopodobnie jako środek
transportu po zamarzniętych jeziorach i
rzekach. W Polsce znaleziono w osadzie
Biskupin kościane łyżwy pochodzące z VI w.
p.n.e. - obecnie eksponowane są one
w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.
Pod koniec XVI w. zaczęto używać łyżew
o stalowych ostrzach i zaczęto traktować
łyżwiarstwo również jako formę rozrywki.
11
LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2014
Prekursorem
dzisiejszego
łyżwiarstwa
figurowego był amerykański baletmistrz
Jackson Haines, który w 1864 r. po raz
pierwszy zaprezentował „artystyczną” jazdę
do podkładu muzycznego. Łyżwiarstwo
figurowe zostało uznane za sport pod koniec
XIX w. W 1892 r. powstał Międzynarodowy
Związek Łyżwiarski, w 1896 r. odbyły się
pierwsze mistrzostwa świata, a w 1891 r.
pierwsze mistrzostwa Europy.
Ciekawostki
Łyżwy z kości:
Łyżwy przymocowane do butów:
Łyżwy stalowe:
Współczesne łyżwy figurowe:
 Najbardziej utytułowaną zawodniczką w historii łyżwiarstwa figurowego była Irina Rodnina.
Rekordy legendarnej łyżwiarki są wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa.
 Najlepszym polskim łyżwiarzem figurowym był Grzegorz Filipowski. Był medalistą mistrzostw
świata i Europy.
 Obecnie za najlepszych łyżwiarzy figurowych w Polsce uważa się parę sportową- Dorota
Zagórska i Mariusz Siudek – zdobyli brązowy medal na Mistrzostwach Europy w 2004 r.
Weronika Jaroszewicz IVa
Źródła:
http://pl.wikipedia.org/
http://wmeritum.pl/historia-lyzwiarstwa-figurowego-w-skrocie/
http://www.bodyinfo.pl/historia-lyzwiarstwa-czyli-narodziny-lyzwiarstwa-figurowego.a2093
http://polish.ruvr.ru/2014_09_11/Irina-Rodnina-Najbardziej-utytulowana-zawodniczka-w-historii-lyzwiarstwa-figurowego8678/
12
Narciarstwo jest super!
Zbliża się zima. Zimą można robić różne rzeczy - niektórzy zapadają w sen zimowy, niektórzy
jeżdżą na łyżwach, niektórzy oglądają telewizję, a ja lubię jeździć na nartach. Dlatego
chciałbym podzielić się z Wami czym jest dla mnie narciarstwo. Będę mówił głównie o jeździe
z góry na dół na deskach, czyli narciarstwie zjazdowym, gdyż ono jest dla mnie największą
zabawą.
Oskar Nagórka I a
Według oficjalnych definicji, jakie można znaleźć
w internecie – narciarstwo jest jedną z zimowych
dyscyplin sportowych, która polega na
przemieszczaniu się lub wykonywaniu ewolucji
przy pomocy sprzętu narciarskiego – czyli nart
przymocowanych do butów narciarza za pomocą
wiązań oraz, w większości konkurencji, przy
użyciu kijków.
Narciarstwo zaczęło się, jak większość rzeczy na
świecie, od potrzeby – to była potrzeba
przemieszczania się po śniegu. Ponieważ ludzie
jeśli chcieli dotrzeć z wyższych partii górskich do
miejsc położonych niżej lub do poruszania się
w głębokim śniegu, musieli użyć jakiegoś sprzętu
- dlatego zauważyli, że przydadzą się do tego
dwie deski – tak wynaleziono narty.
Odkrycia archeologiczne sugerują, że ludzie
poruszali się za pomocą drewnianych desek już
około 3 – 4 tys. lat p .n .e., oczywiście tam gdzie
był śnieg – odkryć tych dokonano w Skandynawii.
13
LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2014
Mające około 2,5 oraz 4 tys. lat narty podobne do
używanych przez nas dzisiaj odkryto w Norwegii
i Szwecji. Kolejne wzmianki historyków sugerują,
że nart zaczęto używać do polowania. W XV
wieku narty były używane także w wojsku (na
Rusi) oraz przez pocztę w Skandynawii. W 1767
koło Oslo odbył się pierwszy narciarski bieg dla
wojskowych. Dopiero XIX wiek otworzył nowy
rozdział dla nart – wtedy zauważono, że narty
mogą być także rozrywką i sportem, ponieważ
fajnie jest szusować na nartach. Pierwszy
publiczny bieg narciarski na dystansie 5km odbył
się w 1843 roku w Tromso; następnie zaczęto
organizować (również w Skandynawii) zawody w
skokach, tam też (w Norwegii) powstał pierwszy
klub narciarski.
Mnie
najbardziej
odpowiada
narciarstwo
zjazdowe – ono zapoczątkowane zostało
i rozwinęło
się
w
Europie
Środkowej
i Zachodniej, czyli tam gdzie są najlepsze dla
zjazdów warunki – w Alpach i Tatrach – góry są
odpowiednio wysokie, a jednocześnie klimat nie
taki ostry jak w Skandynawii. Mówi się, że
„ojcem narciarstwa alpejskiego” jest Austriak
Mathias Zdarsky. Zjazdy w Alpach były dla niego
najłatwiejszym sposobem dostania się do wiosek z
wyżej położonych terenów, gdzie mieszkał. To on
pod koniec XIX wieku skonstruował pierwsze
stalowe wiązanie, dzięki któremu but był stabilnie
przymocowany do narty. 19 marca 1905 roku
Zdarsky zorganizował pierwsze zawody w
narciarstwie alpejskim tzw. Torlauf (czyli zjazd z
bramkami) na górze Muckenkogel w Austrii.
Trasa o długości 2 km z 85 bramkami
przypominała dzisiejszy slalom gigant.
Narciarstwo Alpejskie, które jest mi najbliższe,
obejmuje następujące konkurencje zjazdowe:
zjazd, slalom gigant, supergigant i kombinację
alpejską. W roku 1928 przeprowadzono pierwsze
zawody w narciarstwie alpejskim, ale dopiero
w roku 1936 w Garmisch-Partenkirchen miał
miejsce olimpijski debiut tej dyscypliny.
Ciekawe, ale niezaskakujące jest to, że spośród
397 medali olimpijskich w narciarstwie alpejskim,
Austria zdobyła ich 105, czyli prawie dwa razy
tyle, co druga w tej klasyfikacji Szwajcaria (56
medali). Jednak sukcesy Austriaków nie ograniczają się tylko do Igrzysk Olimpijskich - Austriacy wygrali do tej pory prawie 30% wszystkich rozegranych
konkurencji
pucharu
świata
w narciarstwie alpejskim. Najmniej sukcesów
w narciarstwie alpejskim osiągnął natomiast inny
skandynawski kraj - Finlandia. Narciarstwo alpejskie to konkurencje zjazdowe, tymczasem Finlandia jest płaska, nie ma więc w niej odpowiednich
warunków do treningu. Finlandia w narciarstwie
alpejskim zdobyła zaledwie jeden srebrny medal
w slalomie gigancie.
Definicje encyklopedyczne oraz opisy nie
oddają w żadnym wypadku frajdy, którą daje
narciarstwo. Ja uwielbiam narty, ponieważ
sprawia mi ogromną frajdę szybkość, jaką
mogę czuć podczas zjazdu. Ta szybkość to dla
mnie wolność. Takie uczucie daje też ogromna
przestrzeń, przez którą się jedzie. To czasami
ciężkie warunki pogodowe czy zjazdowe, które
trzeba pokonać, to radość z przezwyciężenia
swojej słabości czy zmęczenia. Dla mnie jazda
na nartach, to nie zdobywanie medali ani
odznaczeń, tylko swoboda i wielka radość.
Jednak zawsze w górach trzeba pamiętać, że
swobody nie można pomylić z brakiem
odpowiedzialności. Do gór trzeba mieć zawsze
wielki szacunek, ponieważ mogą one zaskoczyć
nawet podczas pięknej pogody i nawet w znanym
terenie. Góry to wielka zagadka, to wyzwanie.
Dlatego tak je lubię. Pamiętajmy jednak, żeby
zawsze trzymać się wyznaczonych tras i nigdy nie
twierdzić, że już wszystko umiemy, bo góra
zawsze nas może zaskoczyć, nawet wielkich
narciarzy.
Leonard Nagórka IVa
Źródła: portalaktywni.pl, igrzyska24.pl, Wielka
Encyklopedia PWN, Wikipedia, doświadczenia własne.
14
Recenzja książek Pawła Beręsewicza
Autor: Paweł Beręsewicz
Tytuł: „Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek”,
„Kiedy chodziłem z Julką Maj”
Wydawca: Wydawnictwo Literatura
Książki
napisane
przez
Pawła
Beręsewicza są pełne humoru. Dlatego
bardzo je lubię! Potrafią rozbawić mnie
nawet, kiedy jest mi smutno. „Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek” i „Kiedy
chodziłem z Julką Maj” to historie, których bohaterem jest Jacek Karaś.
W pierwszej części Jacek jest uczniem szkoły podstawowej i któregoś
dnia w klasie pojawia się nowa uczennica - Kaśka Kwiatek. Jacek
zakochuje się w niej bez pamięci. Co zrobić, żeby zakochać Kaśkę
w sobie? Czy plan się powiedzie? W drugiej części 15-letni już Jacek
zaczyna chodzić z Julką Maj. Okazuje się, że chodzenie z kimś wcale nie
jest takie proste i można wpaść w porządne tarapaty… Polecam je
wszystkich, nie tylko zakochanym!
Łucja Matuszak IVa
Umysłowa rozgrzewka
dla najlepszych
Największe jeziora: Morze Kaspijskie { 371 000
km powierzchni }, słodkowodne
- Ładoga {19 390 km powierzchni}.
Najbardziej suchy region: Astrachań { Rosja }.
Europa w liczbach
Najwyższy szczyt: Mont Blanc { 4810m n.p.m.}
w Alpach.
Region o największych opadach: stoki Gór
Dynarskich-ponad 4000 mm
opadów na rok.
Duży łańcuch górski: Alpy mające 2000 km
długości.
Największe wyspy: Wielka Brytania {218 476
km powierzchni} i
Najniżej położone miejsce: depresja Morza
Kaspijskiego { -28 m}
Islandia {102 820 km powierzchni}.
Najdłuższe rzeki: Wołga {3688 km} i Dunaj
{2850 km}.W zachodniej Europie -
Powierzchnia: 9 milionów km powierzchni ,
czyli 6% stałych lądów na
Kuli ziemskiej.
Ren {1320 km}.
Witold Kosiński IVc
Źródło: ENCYKLOPEDIA TEMATYCZNA ZIEMIA
15
LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2014
Jak przetrwać i się nie nudzić
Sytuacja : Ktoś słucha utworu którego nie cierpisz
Krok 1.: Przygotuj się








Zgromadź odpowiedni sprzęt:
gra wideo
telefon z akcesoriami (ładowarka, słuchawki)
wi-fi
dźwiękoszczelne drzwi (jeżeli takich nie masz jakoś uszczelnij swoje drzwi)
książka
poduszki, kołdra
latarka
Krok 2.: Wybierz rozwiązanie
Rozwiązanie 1.: Na tchórza
Błagasz tego kogoś żeby przestał słuchać tego utworu
Rozwiązanie 2.: Pół na pół
Za pomocą sprzętu z kroku 1. zrób następujące rzeczy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zamknij i uszczelnij drzwi.
Z poduszek i kołdry zrób bunkier.
Wejdź do bunkra.
Zabarykaduj właz i zapal latarkę.
Załóż słuchawki i włącz ulubioną muzykę.
Graj w grę wideo lub czytaj książkę i w ten sposób przeczekaj znienawidzony utwór.
Rozwiązanie 3.: Na twardziela
Jakoś wytrzymujesz ten utwór!
Antoni Kubiak IVa
Jeden modny dzień
Do szkoły trzeba przychodzić w stonowanych kolorach - tak mówią rodzice. Co to w ogóle są te
stonowane kolory? To takie, które są nieintensywne, zgaszone, stłumione, pastelowe. Czyli jakie, zapyta
ktoś, no tak zwyczajnie mówiąc. Odpowiedź jest prosta – czarny, granatowy, szary i biały oraz inne do nich
podobne. W takich też kolorach zazwyczaj ubieramy się do szkoły, choć wiadomo, że każdy czasem zaliczy
wpadkę i włoży jakiś jaskrawy drobiazg.
Mi się jednak marzy sytuacja trochę inna. Puśćmy wodze fantazji. Gdyby tak raz w miesiącu albo,
jeszcze lepiej, raz w tygodniu przyjść do szkoły w ubraniu śmiesznym, kolorowym. Pomyślcie, każda
przerwa w ten jeden specjalny dzień byłaby jak pokaz mody. Moda dla dziewczyn, moda dla chłopaków
i rywalizacja – kto ciekawiej, kto bardziej odjazdowo jest odziany. Taki specjalny modny dzień mógłby stać
się okazją do przeprowadzenia konkursu na super modną jedynkę dla dziewczyn i super modną jedynkę dla
16
chłopaków, w skrócie SUPER MODNY SZKOŁY. Po pewnym czasie wśród dotychczasowych zwycięzców
można by wybrać SUPER MODNY SEMESTRU i ufundować nagrody za pierwsze, drugie i trzecie
miejsce. Prawda, że ładne marzenie...
A tak, jutro, jak co dzień, naciągnę przez głowę ten sam granatowy sweter i włożę te same czarne
spodnie.
Marzyła Ewa Błażkow IVa
Śmiech to zdrowie!
Dzieci wybierają zawody aktorek, piosenkarzy,
strażaków, policjantów, itp. Tylko Jaś mówi, że
chciałby zostać Świętym Mikołajem.
- Czy dlatego Jasiu, że roznosi prezenty? - pyta
nauczycielka.
- Nie. Dlatego, że pracuje raz w roku.
Dwóch chłopców spędza noc przed wigilią
u dziadków. Przed pójściem spać, klękają przed
łóżkami i modlą się, a jeden z nich ile sił w płucach
woła głośno:
- Modlę się o nowy rowerek, modlę się o nowe
żołnierzyki, modlę się o nowy odtwarzacz DVD…
Starszy brat pochylił się i szturchnął go mówiąc:
- Dlaczego tak krzyczysz? Bóg nie jest głuchy.
Na to chłopiec:
- Nie, ale babcia jest.
Przedszkolak pyta kolegę:
- Co dostałeś na gwiazdkę?
- Trąbkę.
- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty!
- To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie
złotówkę!
- W jaki sposób?
- Tata mi daje, żebym przestał trąbić!
Wieczór wigilijny. Cała rodzina gotowa, stół
zastawiony, czekają tylko na pierwszą gwiazdkę.
Oczywiście przy stole jedno dodatkowe, puste
miejsce. Nagle pukanie do drzwi.
- Kto tam?
- Strudzony wędrowiec, czy jest dla mnie miejsce?
- Jest.
- A mogę skorzystać?
- Nie.
- Ale dlaczego?!
- Bo tradycyjnie musi być puste!
Mama pyta Tomka:
-Dlaczego chcesz, aby św. Mikołaj przyniósł Ci dwa
komplety kolejki elektrycznej?
-Bo ja też chce się bawić, kiedy tata jest w domu.
Święty Mikołaj siedzi nad przeręblę, trzymając
w ręku wędkę. Podchodzi do niego Franek i pyta:
-Łowi pan ryby?
-Nie, prezenty.
Kolega do kolegi:
-Czy jesteś przygotowany do skoków narciarskich?
-Tak, kupiłem większy telewizor i zapas chipsów.
Anastazja Brodowska IVa
17
LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2014
Wszystkiego najlepszego życzymy Ci kolego!
Czytelniku drogi,
życzymy Ci bezpiecznej drogi
do przyjaciół i rodziny
w dzień radosnej nowiny.
Niech Święta będą białe,
a kolędy wspaniałe!
Nie żałuj sobie jedzenia
w święta Bożego Narodzenia!
Niech choinka kolorowa,
we wspomnieniach się Twoich na zawsze zachowa!
Dużo prezentów Wam życzymy,
bo bardzo Was lubimy!
Redakcja Jedynki
Redakcja Jedynki: Ewa Błażkow, Anastazja Brodowska, Weronika Jaroszewicz, Witold Kosiński, Antoni Kubiak,
Łucja Matuszak, Leonard Nagórka, Krystian Meissner, Jakub Motyczyński, Emilia Paszko,
Maria Piwońska, Julia Pogorzelska do Vale, Lidia Werakso-Jarząb.
Projekt okładki: Łucja Matuszak
Pod kierunkiem Aleksandry Potockiej
18