Język polski Język angielski Język niemiecki Matematyka Historia

Transkrypt

Język polski Język angielski Język niemiecki Matematyka Historia
Podręczniki do klasy drugiej
LP
1.
PRZEDMIOT
2.
Język angielski
3.
4.
Język niemiecki
Matematyka
5.
Historia
6.
7.
Wiedza o
społeczeństwie
Geografia
8.
9.
Biologia
Chemia
10.
11.
Fizyka
Religia
12.
Wychowanie do
życia w rodzinie
Język polski
TYTUŁ PODRĘCZNIKA
„Między nami”
Podręcznik + zeszyt ćwiczeń cz. I i cz. II
(dla klasy dyslektycznej- zeszyt ćwiczeń:
„Jesteś między nami”)
„English Plus 2” podręcznik + ćwiczenia
„Das ist Deutsch”. Kompakt cz. 2
„Matematyka z plusem. Matematyka 2
podręcznik dla klasy 2 gimnazjum”
„Śladami przeszłości” podręcznik do
historii dla kl. 2
„Dziś i jutro” podręcznik i ćwiczenia
dla kl. 2
„Planeta nowa” podręcznik + ćwiczenia
Atlas Geograficzny. Polska, kontynenty,
świat. (gimnazjum)
„Puls życia” podręcznik + ćwiczenia
„Chemia dla gimnazjalistów”
Wydanie II zmienione - podręcznik +
ćwiczenia (zestaw podstawowy)
„Świat fizyki” podręcznik + ćwiczenia
„ Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi”
Wędrując ku dorosłości
AUTOR
Agnieszka Łuczak
WYDAWNICTWO
Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe
B. Wetz, D. Pye,
J. Quintana
Jolanta Kamińska
Praca zbiorowa
pod red.
M. Dobrowolskiego
Stanisław Roszak
Oxford
J. Janicka
Nowa Era
R. Malarz, D.
Szczypiński
Nowa Era
M. Jefimow, M. Sęktas
K. M. Pazdro
Nowa Era
Oficyna Edukacyjna
Barbara Sagnowska
E. Kondrak,
K. Mielnicki,
E. Parszewska
Pod red. Teresy Król
ZamKor
Jedność
Nowa Era
Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe (Nowa wersja)
Nowa Era
Rubikon

Podobne dokumenty