5 november 2008

Transkrypt

5 november 2008
RZYMSKO-KATOLICKA PARAFIA
PW . ŚW . S . F AUSTYNY
O D
BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
SCHADIJKERWEG 3,
P
R . K . P A R O C H I E
VAN DE H . F AUSTYNA K OWALSKA
V.D. GODDELIJKE BARMHARTIGHEID
5964 NA
O O L S E
METERIK, NL
Meterik, czerwiec 2013 r.
Drodzy!
Pozdrawiam wszystkich Was Parafian i naszych sympatyków; chcę Wam przekazać gorące życzenia
umocnienia wiary w roku nazwanym jeszcze przez papieża Benedykta XVI jej imieniem. Dlaczego Rok Wiary?
Nim zakończy się w listopadzie uroczystością Chrystusa Króla (patronalne święto Towarzystwa Chrystusowego dla
Polonii do którego mam zaszczyt należeć) jest jeszcze trochę czasu by nad tym darem Bożym ponownie się
zastanowić. Pamiętamy zapewne z katechizmu zestawienie tzw. Cnót Boskich: wiara, nadzieja, miłość; na wstępie
wypada zauważyć, że istnieją one w człowieku razem a osobno wcale; to dużo wyjaśnia i ma swoje wyraźne
przełożenie na życie; Jeśli wierzę w Chrystusa to mam też w Nim nadzieję i stać mnie z Nim na miłość. Jeśli mam
kłopoty z wiarą to i z pozostałymi cnotami; zatem wiara jest fundamentem życia sensownie zbudowanego,
na miarę najgłębszych ludzkich potrzeb. Jest to ten dar Boży dany nam we Chrzcie św jako podstawa konstrukcji
życia. Jeśli w imię samostanowienia odrzucam ten “niemowlęcy prezent od Kościoła” czy czuję jeszcze mocny
grunt pod nogami, nadzieję na wieczność i trwałą miłość silniejszą niż śmierć?
Wiara nie może być zbudowana na negacji ponieważ jest otwartością serca na Boga, spójrzmy jednak dla
obserwacji co dzieje się ze światem który wiarę stracił: krzyczy o miłości, wolności i równości jednocześnie
dokładnie tym wartościom zaprzeczając; jest to szczególnie widoczne we współczesnej agresji wobec rodziny.
Przekazywaną w niej od pokoleń wiarę i wychowanie chrześcijańskie przedstawia się jako gwałt
na indywidualności człowieka, jednocześnie coraz bardziej bezwzględnie narzucając rozwiązania kwestionujące
odwieczne jak rodzaj ludzki podstawy życia wspólnego: wyłączny związek małżeński mężczyzny i kobiety, ich
płodność i niezmienność płci, prawo do wychowania własnych dzieci. Jednak “bez wiary nie można podobać się
Bogu” (Hbr 11,6) “który jest miłością” oraz “nie można zrozumieć człowieka – bez Chrystusa” (Jan Paweł II,
Warszawa 1979). Wiara nie jest prywatną sprawą człowieka lecz osobistą, tzn. trwanie w wierze jest aktem
osobistym ale skutki tej decyzji mają zawsze wielkie znaczenie społeczne. Podobnie odejście od zasad wiary
przynosi chaos moralny i gospodarczy. Czy pokolenie Jana Pawła II ma zamiar przyznawanie się do wiary
katolickiej w życiu traktować odtąd jako obciach w Europie czy też biorąc przykład z wielkiego rodaka będzie
śmiało wyznawać jej zasady budząc tym nadzieję i miłość w świecie?
Nie obronimy się w pojedynkę przed współczesnymi oszustwami szatana ponieważ do istoty jego strategii
należy powodowanie osamotnienia jednostki w tłumie i uczynienie jej bezbronną wobec zmasowanego ataku
bodźców działających na psychikę i wyobraźnię: obraz, dźwięk i słowa zlewają się w szybkim tempie w jeden
oszałamiający nurt porywający człowieka z dala od dotychczasowych przekonań, zasad społecznych, środowiska,
rodziny i Kościoła. Wtedy można zrobić z człowiekiem wszystko a także uwierzy on we wszystko czego zapragnie
jego naiwna zbuntowana dusza. Na tym tle zobowiązanie do modlitwy za grzeszników które przyjęła na siebie
nasza patronka św. siostra Faustyna jest wyzwaniem chwili; to właśnie ona przypomniała z polecenia Chrystusa
o wiecznych konsekwencjach ludzkich wyborów, niestety z potępieniem włącznie – zwłaszcza dla tych, którzy
“piekłu nie dawali wiary”. Miłosierdzie Boże jest wszakże ratunkiem i wbrew wszystkiemu teraz jest jego czas;
To jedna z wielkich misji jaką możemy wspólnie podjąć jako Parafia Polska gromadząc się razem na modlitwie
podczas Najświętszej Ofiary. Starajmy się uważnie studiować wszelkie pokusy przeciwne uczestnictwu w niej,
ponieważ od zachowania zdrowego zmysłu wiary zależy i nasze zbawienie.
Dziękuję Wam za wspólne chwile modlitwy zwłaszcza w czasie Eucharystii; z niej płynie nasza siła w tym
świecie który dla wielu pozostaje obcy; to osamotnienie spotęguje się tylko przez osłabienie wiary więc
przychodźmy do jej źródła bijącego w sakramentach Kościoła – w nich daje się nam Chrystus naprawdę.
Spowiadamy się by móc przyjąć Komunię św (ostatnio 23 dzieci w naszej parafii i 7 w Polsce) na naukach w marcu
br. było już ponad 80 narzeczonych, którzy niebawem zawrą sakramentalny związek małżeński, do bierzmowania
przystąpiło w grudniu zeszłego roku 37 (dodatkowo w maju 6 osób korzystając z okazji w PMK Amsterdam).
Ostatnio przeszliśmy z procesją Bożego Ciała wokół kościołów w trzech ośrodkach: trudno o piękniejsze
podsumowanie rocznej katechezy; będzie ona oczywiście kontynuowana w kolejnym roku szkolnym. Kandydaci
do bierzmowania na rok 2014 mogą już zgłaszać się na zajęcia które rozpoczniemy od końca września.
I N T E R N E T : W W W . F A U S T Y N A . N L
E M A I L : B M S C H R @ F A U S T Y N A . N L
T E L . +31 ( 0 ) 7 7 3 9 8 8 6 0 0
B A N K N R : 1 3 . 0 1 . 3 3 . 3 8 8
Ktokolwiek chciałby włączyć się np. w pomoc pedagogiczną niech czuje się serdecznie zaproszony; wszystkim
dziękuję za każde dobro które tworzy Parafię Polską.
ks. Bartłomiej Małys, SChr.
P.S. w roku bieżącym list zawierający rozliczenie roczne dochodzi do Was wcześniej niż do tej pory, co jest o tyle
korzystne dla nas wszystkich, że daje więcej czasu na zapięcie rocznego budżetu; to zmiana którą planowałem już
od dawna i jest ważne w naszej sytuacji kiedy nie jesteśmy w pełni samowystarczalni; może uda się w tym roku?
Proszę Was o decyzje w tej sprawie już teraz, co da większą przejrzystość rzeczy (dotychczas wpłaty składki
rocznej często zachodziły na rok następny) Dziękuję!
Bilans za okres 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.
Wpływy
Kolekta, intencje
Składka roczna
Imprezy wpływy
Korekcja wpływy
Dofinansowanie ARKA
Wydatki
€ 38 058,29
€ 3 186,50
€ 5 375,73
€ 613,97
€ 8 523,48
(w tym dopłata do imprez 3 523,48 €)
Pensja duszpasterza + kilometraż
Organista
Podatki
Wynajem domu parafialnego
Koszty dom parafialny - media
Pozostałe koszty domu parafialnego
€ 20 303,69
€ 3 948,50
€ 8 307,00
€ 9 216,00
€ 2 274,65
€ 4 220,24
i.e. naprawy konserwatorskie, utrzymanie ogrodu,
internet, telefony, obsługa rekolekcji
Dofinansowanie Hendrix
Dofinansowanie gmina Horst a/d Maas
€ 3 305,00
€ 3 207,00
Koszty sekretariatu
Wynajem kościoła w Meterik
Wynajem kościoła w Nuth
Imprezy wydatki
€ 2 476,86
€ 3 163,77
€ 2 900,00
€ 9 167,57
i.e. wynajem sali, artyści, wynajem sprzętu grającego oraz
oświetleniowego, catering (napoje i kuchnia) oraz godziny
wolontariackie osób obsługujących (4.5€/godz)
Korekcja wydatki
Koszty obsługi konta
RAZEM
€ 62 269,97
€ 1 144,25
€ 110,69
RAZEM
€ 67 233,22
Przedstawione rozliczenie zostało zatwierdzone (podobnie jak w poprzednich latach) przez Kurię Biskupią
w Roermond; wiernym należy się jednak kilka wyjaśnień:
• „Imprezy wydatki”: główny koszt to napoje spożywane podczas zabaw tanecznych zakupione z marżą
handlową 80% u wynajemcy sali w Meterik (jest to warunek konieczny dla możliwości zorganizowania
zabawy); sprzedaż napojów i dań obiadowych przynosi następnie dochód zaliczony w kategorii "imprezy
wpływy". Stowarzyszenie ARKA refunduje nam dodatkowe wydatki poniesione w przygotowaniu imprez
w Meterik, dzięki czemu chociaż nie zarabiamy na nich również jednak nie tracimy.
• „dofinansowanie ARKA” to ogólne wsparcie działalności społecznej Parafii Polskiej (€ 5 000), podobnie
rzecz ma się z „dofinansowaniem Hendrix”.
• Rozliczenie wynajmu kościołów w Eindhoven i Oss następuje po odliczeniu stałej kwoty z kolekty
mszalnej (łącznie € 6 000 rocznie)
Jako Parafia Polska dążymy do pełnej niezależności finansowej co jest możliwe przy wzięciu za nią
odpowiedzialności przez większą liczbę wiernych. Wówczas wystarczy ofiarować równowartość ¼ - ½ godziny
pracy w tygodniu podczas niedzielnej Mszy św. Niezbędnym uzupełnieniem jak zawsze jest tzw. zbiórka roczna
czyli ofiarowanie jednorazowo kwoty większej bądź przez miesięczny odpis bankowy regularnej wpłaty mniejszej
(np. €10). Szczególnie ta ostatnia forma jest godna polecenia. Zabezpieczenie istnienia duszpasterstwa polskiego
powinno być dla nas sprawą honoru.
Ze swojej strony zapewniam, że wszelkie ofiary przekazuję na konto parafii i poprzestaję na honorarium
wypłacanym mi przez skarbnika według tabeli przyjętej w biskupstwie Roermond. Wyjątek stanowią zwyczajowe
datki podczas kolędy. Uwagę wiernych chcę skupić obecnie na zbiórce rocznej, bardzo ważnej dla zamknięcia
budżetu jeszcze w roku bieżącym. Wszystkim ofiarodawcom bardzo dziękuję. Niech Bóg błogosławi Wam w pracy
i życiu rodzinnym.
Voor alle onze Nederlandstalige parochianen hebben wij een vertaling van deze brief op onze webpagina
geplaatst; wij zijn altijd met U allen in geloof en vriendschap verbonden, danken voor Uw aanwezigheid en steun.

Podobne dokumenty