Poniedziałek, 29 - Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Komentarze

Transkrypt

Poniedziałek, 29 - Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
Program
II Letniej Szkoły Młodych Naukowców
„Biotechnologia w produkcji zwierzęcej”
Wrocław, 29.06 – 01.07.2015r.
Poniedziałek, 29.06.2015r.
1000 – Rejestracja Uczestników (Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt,
ul. Chełmońskiego 38c)
1100 – Rozpoczęcie i powitanie Uczestników Szkoły
– prof. dr hab. dr h.c. multi Zygmunt Litwińczuk, prof. dr hab. Andrzej Zachwieja,
sala AB (Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, ul. Chełmońskiego 38c)
Przewodniczący:
prof. dr hab. dr h.c. multi Zygmunt Litwińczuk
prof. dr hab. Anna Sawa
1. prof. dr hab. Tomasz Strabel: Wykorzystanie nowych metod w hodowli bydła.
2. prof. dr hab. Joanna Barłowska, prof. dr hab. dr h.c. multi Tadeusz Szulc: Produkcja żywności
– ilość czy jakość.
3. prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański, prof. dr hab. dr h.c. Zygmunt Reklewski: Potrzeba badań
w zakresie produkcji zwierzęcej na tle dotychczasowych rezultatów i osiągnięć.
1230 –
1300 –
1500 –
1600 –
Przerwa kawowa
Prezentacja Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt
Obiad – Ponadregionalne Rolnicze Centrum Kongresowe w Pawłowicach
Dyskusja
1700 – Sesja plenarna, I część
Przewodniczący:
prof. dr hab. Zenon Nogalski
prof. dr hab. Ryszard Skrzypek
1. dr Anna Wolanciuk: Przydatność serowarska mleka krów różnych ras użytkowanych
w Polsce.
2. mgr Paulina Panek: Koncentracja kwasów tłuszczowych i stan dyspersji tłuszczu mlekowego
krów w zależności od niektórych czynników hodowlanych.
3. dr Monika Sobczuk-Szul: Zawartość składników mineralnych w mleku krów rasy
montbeliarde i phf a jego jakość.
1900 – Posiedzenie Profesorskiego Klubu Hodowców Bydła
1930 – Uroczysta kolacja
Wtorek, 30.06.2015r.
900 – Sesja plenarna, II część
Przewodniczący:
prof. dr hab. Marian Kuczaj
dr hab. Andrzej Węglarz, prof. nadzw.
1. dr inż. Wojciech Neja: Zastosowanie technik data mining oraz regresji logistycznej
w analizowaniu reaktywności krów i jakości mleka.
2. dr inż. Daniel Zaborski: Diagnozowanie dystocji i mastitis u krów mlecznych za pomocą
wybranych metod data mining.
3. mgr inż. Marta Kaliciak: Wpływ ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne bliskiej
podczerwieni (NIR) na poziom prokalcytoniny we krwi cieląt.
4. dr inż. Marcin Gołębiewski: Ocena efektywności treningu habituacyjnego jałówek
wysokocielnych w intensywnych systemach produkcji.
5. dr hab. Witold Chabuz: Efektywność użytkowania rodzimych ras bydła.
6. mgr inż. Barbara Cioch: Analiza związku polimorfizmu wybranych genów z cechami
użytkowymi krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej po ojcach
pochodzących z różnych państw.
1030 – Przerwa kawowa
1100 – Sesja plenarna c.d.
1. mgr Karolina Kasprzak: Wykorzystanie markerów molekularnych do oceny zmienności
genetycznej bydła.
2. dr Jarosław Pytlewski: Zależność między polimorfizmem genów PIT-1 i PRL a wybranymi
cechami produkcyjnymi i funkcjonalnymi krów rasy PHF odmiany czarno-białej.
3. mgr inż. Arkadiusz Budziński: Zawartość bioaktywnych substancji frakcji białkowej
i lipidowej w zależności od wariantów genetycznych beta-laktoglobuliny.
4. mgr inż. Edyta Wojtas: Zastosowanie lecytyny sojowej w profilaktyce chorób metabolicznych
krów otłuszczonych w okresie zasuszenia.
5. mgr inż. Paulina Pogorzelska-Przybyłek: Szacowanie zdolności opasowej młodego bydła
rzeźnego na podstawie wybranych pomiarów przyżyciowych.
1230 – Przerwa obiadowa
1315 – Seminarium terenowe (wyjazd uczestników do SK Prudnik)
Przewidziany powrót około 2100
Środa, 01.07.2015r.
1000 – Sesja plenarna, III część
Przewodniczący:
prof. dr hab. Henryk Grodzki
dr hab. Maciej Adamski, prof. nadzw.
1. dr hab. Robert Kupczyński, prof. nadzw.: Analiza zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej
u cieląt w oparciu o model Stewarda i model klasyczny.
2. mgr inż. Karolina Wnęk: Wdrożenie zautomatyzowanej i obiektywnej oceny tusz wołowych
w systemie EUROP w Polsce.
3. dr inż. Piotr Skałecki: Czynniki warunkujące właściwości fizykochemiczne i wartość
odżywczą mięśni wybranych gatunków ryb.
4. mgr inż. Anna Balakowska: Wpływ polimorfizmu wybranych genów na mikrostrukturę
i jakość mięsa wołowego.
5. mgr inż. Martyna Momot: Wpływ intensywności opasania na profil kwasów tłuszczowych
i zawartość wybranych składników mineralnych w mięsie buhajków holsztyńsko-fryzyjskich.
1130 – Przerwa kawowa
1200 – Dyskusja plenarna, podsumowanie obrad i zamknięcie Szkoły
1300 – Obiad

Podobne dokumenty