TF - info o programie

Transkrypt

TF - info o programie
TRZYMAJ FORMĘ!
Program „Trzymaj Formę” to inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym
dwukierunkowym podejściu: promującym przyjemne zbilansowane odżywianie połączone
z regularną aktywnością fizyczną.
Cel główny programu:
Zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.
Cele szczegółowe:
1. Pogłębienie wiedzy w zakresie znaczenia zbilansowanej diety i aktywności fizycznej
dla organizmu człowieka.
2. Kształtowanie zmiany postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem,
odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną.
3. Dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych
na opakowaniach produktów spożywczych.
Treści programu:
Żywienie młodzieży - zbilansowana dieta
Piramida zdrowia - bloki produktów.
Rozkład posiłków w ciągu dnia i % dobowego zapotrzebowania na energię.
Dzienne zalecenia żywieniowe dla młodzieży.
Rola podstawowych składników odżywczych.
Zasady zdrowego żywienia (10 zasad).
Alternatywne sposoby żywienia na przykładzie diety wegetariańskiej.
Zaburzenia stanu zdrowia:
 otyłość, nadwaga (BMI), niedobór masy ciała,
 anoreksja, bulimia - pomoc specjalisty.
Wybrane elementy edukacji konsumenckiej: prawa konsumenta, znakowanie etykiet
z żywnością).
Aktywność fizyczna
Znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia, m. in.:
 pożądana aktywność fizyczna dla dzieci i młodzieży,
 test wydolności fizycznej (ćwiczenia), test sprawności fizycznej (ćwiczenia),
 przykłady z omówieniem metodycznym:
o ćwiczenia mięśni brzucha, mięśni bioder, mięśni grzbietu, ćwiczenia mięśni
klatki piersiowej, ćwiczenia oddechowe.
Organizatorzy programu:
Główny Inspektorat Sanitarny
Stowarzyszenie „Polska Federacja Producentów Żywności”
Koordynatorzy programu:
Poziom wojewódzki – wojewódzkie stacje sanitarno – epidemiologiczne
Poziom powiatowy – powiatowe stacje sanitarno – epidemiologiczne
Poziom szkolny – dyrekcje szkół
Partnerzy programu:
Instytut Żywności i Żywienia
Instytut Matki i Dziecka
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministerstwo Sportu
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Miesięcznik „Lider”
Więcej informacji na stronie:
www.trzymajforme.pl
Pragniemy zaznaczyć, iż program „Trzymaj Formę!” był wiodącym programem
prozdrowotnym w prezydencji Polski w Unii Europejskiej.

Podobne dokumenty