tutaj. - Karan

Transkrypt

tutaj. - Karan
PROJEKT „ COACH – SUPERWIZOR SPOŁECZNY: KU PROFESJONALIZACJI INNOWACYJNYCH FORM WSPARCIA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM” WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO”
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA: COACHING I SUPERWIZJA W OBSZARZE DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH
CZWARTEK 23.04.2015
PIĄTEK 24.04.2015
Od 12.00
Rejestracja uczestników
11.00 – 13.15
Sesja panelowa: Moderator dr Marek Kulesza
14.00 – 14.05
Powitanie uczestników i otwarcie konferencji – dr Marta Kulesza (kierownik projektu)
11.00 – 11.30
14.05 – 14.15
Wprowadzenie – prof. dr. Gernot Michael Müller (Wiceprezydent Katolickiego
Uniwersytetu Eichstätt–Ingolstadt ds. współpracy międzynarodowej)
Superwizja jako proces uczenia się prof. dr Ulrich Bartosch (Katolische Universität Eichstätt–Ingolstadt)
11.30 – 12.00
Wystąpienie otwierające: Profesja i profesjonalizm oczekiwanymi kategoriami pracy
sektora usług społecznych – dr hab. Barbara Baraniak prof. UKSW
Modele terapeutyczne w superwizji i ich znaczenie …Ryszard Gąsierkiewicz (coach, terapeuta, trener NLP)
12.00 – 12.30
Coach–superwizor w pracy z osobami uzależnionymi – doświadczenia Stowarzyszenia
KARAN
12.30 – 13.15
Dyskusja moderowana: Coach–superwizor społeczny we wsparciu osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Prowadzenie: Bożena Bereda (Stowarzyszenie KARAN).
Uczestniczą m.in.: Ryszard Gąsierkiewicz, Andrzej Hejduk, Anna Chlebna, Jan Raudner
(eksperci projektu), prof. dr Kathrin Maier (Katolische Universität Eichstätt–Ingolstadt)
14.15 – 14.40
14.40 – 17.00
Popołudniowa sesja plenarna, prowadzenie - prof. dr hab. Janusz Surzykiewicz
14.40 – 15.05
Coaching i superwizja jako elementy zarządzania jakością w obszarze działań
społecznych - Christoph Seidenfus (Niemcy)
15.05 – 15.30
Kim jest i kto potrzebuje coacha–superwizora w obszarze działań społecznych? Andrzej Hejduk (Akademia Szybkiej Nauki, eksperci projektu, coach/superwizor)
13.15
Obiad
15.30 – 15.45
Przerwa kawowa
14.00
Podsumowanie i zakończenie konferencji – dr Marek Kulesza
Konstanze Frölich (Universität Augsburg), prof. dr Uto Meier (Katolische Universität
Eichstätt–Ingolstadt)
Organizatorzy:
Akademia Szybkiej Nauki, Warszawa, Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, Katholische
Universität Eichstätt–Ingolstadt (Niemcy), EDU Research Polska Sp. z o.o., Wydział Studiów nad Rodziną,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego
15.45 – 16.10
16.10 – 17.00
Dyskusja panelowa: Coaching i superwizja w obszarze działań społecznych –
propozycje, rozwiązania, perspektywy
Prowadzenie: prof. dr hab. Janusz Surzykiewicz oraz prof. dr Ulrich Bartosch
Uczestniczą: Kostanze Frölich (Universität Augsburg), Anna Chlebna (Stowarzyszenie
KARAN), Franz Köppl (IFN, Niemcy), Christiane Bartosch, prof. Uto Meier, prof.
Joachim Thomas (Katolische Universität Eichstätt–Ingolstadt)
Komitet Naukowy:
prof. Janusz Surzykiewicz (przewodniczący)
prof. Uto Meier
prof. Ulrich Bartosch
prof. Mieczysław Ozorowski
dr Marta Kulesza
dr Marek Kulesza
Biuro Projektu: Akademia Szybkiej Nauki, ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa, Piętro 2
www.coach.akn.pl
Komitet Organizacyjny:
Tadeusz Buzarewicz (Akademia Szybkiej Nauki, właściciel)
Krzysztof Florczyk (Prezes EDU Research Polska Sp. z. o.o.)
Bożena Bereda (Stowarzyszenie Karan, Przewodnicząca)
dr Marek Kulesza (Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego)
dr Marta Kulesza (Akademia Pedagogiki Specjalnej,
Warszawa)