Instytut Politologii UKSW zaprasza na konferencję pt. Wybory

Transkrypt

Instytut Politologii UKSW zaprasza na konferencję pt. Wybory
Instytut Politologii UKSW zaprasza na konferencję pt. Wybory prezydenckie i parlamentarne
w Polsce. Podobieństwa, różnice, wzajemne oddziaływania. Konferencja odbędzie się 19
listopada 2015 r. o godzinie 10:00 w kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23,
sala 201.
PROGRAM KONFERENCJI
Wybory prezydenckie i parlamentarne w Polsce: podobieństwa, różnice i wzajemne
oddziaływanie
19 listopada 2015 r., kampus UKSW, ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23
Panel ogólny, sala 201
10.00 – 10.15
Otwarcie konferencji
10.15 – 10.35
dr Jarosław Flis, UJ, Zmiana i kontynuacja w wyborach 2015
10.35 – 10.55
dr Paweł Matuszewski, UKSW, Wybory prezydenckie a poparcie dla partii
politycznych. Analiza dynamiki zmian preferencji politycznych
10.55 – 11.15
dr Eliza Nowacka, Collegium Civitas, Udział kobiet w wyborach
parlamentarnych w Polsce
11.15 – 11.35
2015 roku
mgr Marta Gałązka, UKSW, Prekampania wyborcza przed wyborami w
11.35 – 11.55
dr Tomasz Czapiewski, USz, Medialna wydmuszka. Analiza procesu
politycznego upadku partii Janusza Palikota
11.55 – 12.35
Dyskusja
Panel tematyczny I, sala 201
13.35 – 13.55
dr Katarzyna Grzybowska-Walecka, UKSW, Lubię to! na Facebooku. Co
interesowało internautów na profilach kandydatów na prezydenta w 2015 r.?
13.55 –14.15
mgr Jerzy Jureczko, USz, Analiza wyniku Pawła Kukiza w wyborach
prezydenckich 2015. Kampania bez kampanii
14.15 – 14.35
mgr Wojciech Paukszteło, USz, Kim jest Paweł Tanajno? – pierwszy
lewicowy „ostatni” w wyborach prezydenckich
14.35 – 14.55
mgr Bartosz Mazurkiewicz, USz, Marketing polityczny – skuteczne
narzędzie w prezydenckich kampaniach wyborczych kandydatów niszowych?
14.55 – 15.15
lic. Maciej Banaszak, UAM, W poszukiwaniu modus operandi systemu
partyjnego na arenie wyborczej w Polsce z perspektywy teoriopolitycznej
15.15 – 15.55
Dyskusja
Panel tematyczny II, sala 227
13.35 – 13.55
dr hab. Maciej Drzonek, USz, „Jedynka”, doradca premiera czy
eksminister? O rywalizacji wewnątrzpartyjnej na kanwie listy PO w okręgu nr 41
13.55 –14.15
mgr Mariusz Dyduch, UŚ, (Nie) czerwone serce Zagłębia – sympatie
wyborcze mieszkańców powiatu będzińskiego w wyborach w latach 2010–2015
14.15 – 14.35
dr hab. Małgorzata Podolak, UMCS, Instytucja referendum w kampaniach
wyborczych 2015
14.35 – 14.55
dr hab. Bartłomiej Michalak, UMK, Dlaczego wielomandatowe okręgi
wyborcze w wyborach do Senatu są lepsze niż JOWy?
14.55 – 15.15
mgr Agata Pyrzyńska, UMK, Obowiązki publicznych nadawców radiowych
i telewizyjnych w toku parlamentarnej i prezydenckiej kampanii wyborczej
15.15 – 15.55
Dyskusja
Zakończenie, sala 201
16.10 – 16.30
Zakończenie

Podobne dokumenty