buźkę - g2bielawa.pl

Komentarze

Transkrypt

buźkę - g2bielawa.pl
POTYCZKI MATEMATYCZNE LISTA 2
1. Pewna liczba ma cztery dzielniki których suma wynosi 176. Znajdź tę liczbę, jeśli
wiadomo, że suma jej cyfr wynosi 12.
2. Oblicz
2
1

2
1
2
1
1
2
1 2
3. Półtora kota zjada półtorej myszy w półtora dnia. Ile myszy zje siedem kotów w
tydzień?
4. Wyznacz kąty wewnętrzne czworokąta wypukłego w którym trzy boki mają tę samą
długość, a długość czwartego boku jest równa długości każdej przekątnej tego
czworokąta.
5. Punkt E leży wewnątrz czworokąta ABCD. Długość AE = 5cm, BE = 4cm, CE = 3cm,
DE = 6cm. Czy obwód tego czworokąta może być równy 36cm. Uzasadnij odpowiedź.
6. Zapisz liczbę 99 w systemie dwójkowym i trójkowym.

Podobne dokumenty