Usługi Leśno Budowlane „DREWBUD” Żdanow 10 „b” 22

Komentarze

Transkrypt

Usługi Leśno Budowlane „DREWBUD” Żdanow 10 „b” 22
Usługi Leśno Budowlane „DREWBUD”
Żdanow 10 „b” 22-400 Zamość; tel. 693-342852,
NIP: 922-125-96-98; Regon: 060435843,
e-mail: drewbud [email protected]
Żdanow dnia 31.03.2016r.
Urząd Gminy Garbów
ul. Krakowskie Przedmieście 50
21-080 Garbów
e-mail: [email protected]
dot. prac związanych z odtworzeniem pasów wycinki pod linią elektroenergetyczną 400kV.
Uprzejmie informujemy, że na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA, z siedzibą
w Konstancinie-Jeziornej, ul. Warszawska 165 zamierzamy wykonywać prace związane z
odtworzeniem pasa wycinki pod linią 400kV Kozienice Lublin. PSE SA są właścicielem linii
400kV. Linia przebiega m. inn. przez tereny Gminy Garbów. Zakres prac obejmuje wycięcie
odrostów pod linią oraz podcinkę gałęzi obok linii. Prace konserwacyjne związane z
usuwaniem odrostów pod linią prowadzone są co 4-5 lat. Wykonanie wycinek jest niezbędne
w celu zachowania odpowiednich odległości drzew od przewodów linii, które zapewniają jej
bezpieczną pracę dla otoczenia. Zbliżenia gałęzi drzew do przewodów linii mogą
doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym ludzi i zwierząt oraz mogą być przyczyną
pożarów. Nadmieniamy również, że zgodnie z art. 124 ustęp 6 ustawy o gospodarce
nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 46 poz. 543)
właściciel ma obowiązek udostępnić działkę służbom energetycznym dla wykonania prac
niezbędnych dla prawidłowego utrzymania linii. Obowiązek ten podlega egzekucji w trybie
postępowania administracyjnego. Prace będą prowadzone w istniejącym pasie
technologicznym linii. Wszelkie uzgodnienia ewentualnego wejścia na teren prywatny i
wykonanie niezbędnej wycinki
będą uzgadniane na bieżąco z właścicielami gruntów.
Osoba odpowiedzialna z naszej strony: Momot Krzysztof, tel. kontaktowy 693-342 852.
k/o
1 x aa
Z poważaniem

Podobne dokumenty