Regulamin - Blogi CEO

Komentarze

Transkrypt

Regulamin - Blogi CEO
REGULAMIN
spędzania przerw w kąciku z „piłkarzykami”
Zasady korzystania ze stołów piłkarskich
1. Za stołów piłkarskich mogą korzystać uczniowie klas I-VI.
2. Dozwolone jest spędzanie czasu w kąciku w czasie przerw po uzyskaniu
zgody nauczyciela dyżurującego.
3. Uczniowie na własną rękę zapewniają sobie piłeczkę do gry.
4. Przy stołach przebywają wyłącznie uczniowie grający (nie więcej niż
2 osoby w drużynie).
5. Na czas gry możliwe jest wysunięcie stołów ale po zakończeniu gry należy
je ustawić na uprzednim miejscu.
6. Przy stołach stosujemy zasady gry „fair play”. W przypadku spornej piłki,
czy akcji powtarzamy ostatnie zagranie.
7. W trakcie przebywania w obrębie stołów stosujemy ogólnie
obowiązujące zasady zachowania w szkole.
8. Podczas gry obowiązuje zakaz picia i jedzenia.
9. Uczniowie łamiący regulamin mogą otrzymać upomnienie od nauczyciela
dyżurującego bądź jednorazowy lub czasowy zakaz przebywania w kąciku
z „piłkarzykami” odnotowany na karcie kar.
KARTA KAR
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Imię i nazwisko
Data rozpoczęcia kary
Data zakończenia kary

Podobne dokumenty