Efektywnie i Efektownie

Komentarze

Transkrypt

Efektywnie i Efektownie
2016
Gdańsk, 30.08.2016
Efektywnie i efektownie
Jak rozwijać kompetencje pracowników?
Grzegorz Filipowicz
Przyczyny
odejścia z firmy
• Niskie płace
• Konflikty
• Brak możliwości
rozwoju!
Oczekiwania
biznesu od HR
• Najlepsi
pracownicy
• Efektywni
pracownicy
• Rozwój /
zmiany
Główne
wyzwania
• Zmiany
• Innowacyjność
• Zaangażowanie
• Praca
zespołowa
Znaczenie kompetencji
Kompetencje
Kompetencje to nasze wewnętrzne zasoby
niezbędne do prawidłowej realizacji zadań
Zadania
Właściwa realizacja zadań jest jednym z warunków
koniecznych osiągania efektów
Efekty
Znaczenie kompetencji
0
Wiedza produktowa
Orientacja na wyniki
Umiejętności sprzedażowe
Negocjowanie
Orientacja na klienta
Rozwiązywanie problemów
Planowanie i organizowanie
Procedury – znajomość i stosowanie
Współpraca
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
Od talentu do mistrzostwa
talent
POTENCJAŁ
kompetencje
PRAKTYKA
POTENCJAŁ
MISTRZOSTW
O
Profil kompetencji
Budowanie relacji
5
Motywowanie
4
Orientacja na
klienta
3
2
Zarządzanie
zespołem
1
Budowanie i
rozwój organizacji
Zarządzanie sobą
Orientacja w
biznesie
Myślenie
analityczne
Ocena kompetencji
Budowanie relacji
5
Motywowanie
4
Orientacja na
klienta
3
2
Zarządzanie
zespołem
1
Budowanie i
rozwój…
Zarządzanie sobą
Orientacja w
biznesie
Myślenie
analityczne
Pożąd
Ocena
Które z tych kompetencji
należałoby rozwijać i
dlaczego?
Rozwój kompetencji
doświadczenia własne
uczenie się od innych
szkolenia
DZIAŁANIA WŁASNE
Nowe zadania - wyzwania
Refleksyjny praktyk
Pomaganie innym
WSPARCIE ORGANIZACYJNE
Wszelkie formy edukacji
Grupy edukacyjne
Rotacja na stanowiskach
Dopasowanie do roli
WSPARCIE MENEDŻERA
Informacje zwrotne
Kształtowanie doświadczeń
Wzmacnianie - empowerment
Modelowanie
ROLA ZESPOŁU
ZRÓŻNICOWANI
E
MODELOWANIE
EFEKT
SYNERGII
OGRANICZENIA ROZWOJU
JA
• Predyspozycje
• Stres
• -IE
• …………
INNI
• Konflikty
• Przełożony
• ………..
• ………..
FIRMA
•- $
• Nadużycia
• Konflikty
• …………
Wnioski rozwojowe
Dopasowanie do potencjału
Jednoznaczna „odpowiedzialność”
Wykorzystać „kompetencje” zespołu

Podobne dokumenty