Pięćdziesięciolecie istnienia Polskiej Macierzy Szkolnej

Komentarze

Transkrypt

Pięćdziesięciolecie istnienia Polskiej Macierzy Szkolnej
POLSKI OŚRODEK WAKACYJNY „MILLENNIUM” W COMBLAIN –LA – TOUR
W 1961 roku Polska Macierz Szkolna w Belgii (organizacja społeczna działająca od
1952r. ) zakupiła stary opuszczony hotel w Comblain-la-Tour w Ardenach, z przylegającym
doń pięknym, dwuhektarowym parkiem. Po
całej Belgii rozesłano symboliczne cegiełki, by
spłacić zaciągnięty dług . Spośród
setek
cegiełek, jedna
znacznie się wyróżniała,
kosztowała sto tysięcy franków belgijskich, a
wykupiła ją pani Józefa Zubel ,członek
honorowy PMSz .
Ośrodek Wakacyjny „ Millennium”
(Centre Polonais de Vacances) w Comblain la-Tour to efekt wieloletniej, bezinteresownej
Polski Ośrodek Wakacyjny „Millennium” w Comblain-la-Tour.
pracy społecznej działaczy polonijnych w
Belgii .Organizuje się w nim wypoczynek letni i zimowy dla polskich dzieci z Belgii,
Holandii, Niemiec i Luksemburga, odbywają się tam imprezy dla całej Polonii Belgijskiej.
Comblain-la_Tour to niewielka miejscowość, położona w dolinie, w odległości
czterdziestu km na południe od Liege.
Jest tam kilka ulic z charakterystyczną dla
tego regionu zabudową, stacja kolejowa (
200 m od Ośrodka ), restauracje, sklepy,
szkoła, a na wzgórzu mały kościółek,
który zapełnia się po brzegi, gdy na mszę
przychodzą polskie dzieci. Przy głównym
ołtarzu umieszczony jest obraz Matki
Boskiej Częstochowskiej. Obok kościółka
- cmentarz, a na nim kilka nagrobków z
polskimi nazwiskami- działaczy Macierzy.
W miejscowościach: Comblain au Pont i
Były prezes Macierzy p. Mieczysław Dulak na spacerze z kolonistami.
Remouchamps, niedaleko położonych od
Comblain-la-Tour, można zwiedzić piękne groty.
Rok 2002 będzie dla działaczy tej organizacji rokiem jubileuszowym, bowiem 14
września obchodzić będziemy pięćdziesięciolecie powstania Polskiej Macierzy Szkolnej w
Belgii.
Teresa Arszagi vel Harszagi

Podobne dokumenty