Praktykant zatrudniony czasowo może wykonywać pracę osób

Komentarze

Transkrypt

Praktykant zatrudniony czasowo może wykonywać pracę osób
CO ZYSKUJE FIRMA PRZYJMUJĄC PRAKTYKANTA W RAMACH
PROGRAMU IAESTE ?
Firma może dokładnie określić wymagania, które praktykant powinien spełniać, jak również
charakter i rodzaj pracy, którą będzie wykonywać.
Pracodawca ma możliwość zapoznania się z życiorysem, listem motywacyjnym, certyfikatem
z egzaminu i innymi dokumentami przedstawionymi przez praktykanta.
Praktykant zatrudniony czasowo może wykonywać pracę osób odbywających urlop letni.
Praktyka może dotyczyć DOWOLNYCH zagadnień z dziedziny technicznej, zatem nie
ogranicza praktyki IAESTE do bardzo wąskiego grona dziedzin.
Firma współpracująca z IAESTE może liczyć na pomoc IAESTE w przypadku prezentacji
swojej firmy na Uczelni. Nazwa firmy jest też umieszczana w międzynarodowym raporcie
rocznym, a co za tym idzie firma staje się znana również poza granicami kraju.
IAESTE za pośrednictwem przedstawicieli troszczy się o wszystkie formalności związane z
przyjęciem obcokrajowców. IAESTE organizuje zakwaterowanie i opiekę pozamerytoryczną
nad praktykantami.
Pozyskują nową, młodą osobę do zespołu, porozumiewającą się po angielsku lub w innym
języku obcym wybranym przez pracodawcę. Daje to pracownikom firmy lub instytucji
możliwość codziennego, żywego kontaktu z językiem.
Pracodawcy mają możliwość przyjęcia odpowiednio wykształconego praktykanta w zamian
za niewielki ekwiwalent pieniężny.
Jest to szansa nawiązania nowych kontaktów zagranicznych dla dużych lub rozwijających się
firm.
W czasie rozwoju firmy na obcym rynku dobrze jest mieć sprawdzonego człowieka na
miejscu.