oświadczenie o stanie zdrowia kandydata

Komentarze

Transkrypt

oświadczenie o stanie zdrowia kandydata
________________________________
_____________________________
(imię i nazwisko)
(miejscowość, data)
________________________
(adres zamieszkania)
OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA POZWALAJĄCYM NA
WYKONYWANIE PRACY NA STANOWISKU OKREŚLONYM
W OGŁOSZENIU O KONKURSIE
Niniejszym oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi na wykonywanie pracy
na stanowisku ________________________________.
_________________________
(podpis kandydata)

Podobne dokumenty