Saint Joseph Polish Roman-Catholic Church

Komentarze

Transkrypt

Saint Joseph Polish Roman-Catholic Church
Saint Joseph Polish
Roman-Catholic Church
517 East 46th Avenue
Denver, Colorado 80216
Phone: 303 296 3217
www.swietyjozef.org
www.saintjosephpolish.org
FACEBOOK: St.Joseph Polish Parish
Pastoral care is provided by Society of Christ Fathers / Towarzystwo Chrystusowe
Pastor: Fr. Sławomir Murawka SChr
e-mail: [email protected]
Weekend Masses/ Msze Św. Niedzielne:
Saturday:
5:00 pm – English
6:30 pm – Polish
Sunday:
8:00 am – English
10:30 am – Polish
12:30 pm – Polish
Weekday Masses/ Msze święte w tygodniu:
Tuesday – Saturday: 8:00 am – English
Wednesday: 7:00 pm – Polish
First Fridays/ Pierwszy Piątek:
7:00 pm – Polish
Confessions/ Spowiedź święta:
- 30 minutes before Masses
- by appointments with Father
- First Fridays: 6:00pm – 6:50pm
Baptism/ Chrzest: Call parish office
Marriage/ Małżeństwo:
Make an appointment at least 6 months before
planned ceremony
Anointing of the Sick, /visit the sick/
Namaszczenie Chorych, odwiedzanie
chorych: Call parish office
Biuro Parafialne: Wtorek 9:30 – 12:30; 15:00 – 16:30 oraz Piątek 15:00 – 18:00
Parish office: Tuesday 9:30am – 12:30pm; 3:00pm – 4:30pm and Friday 3:00pm – 6:00pm
August 30 / 2015 / 30 sierpnia 2015
22 Sunday in Ordinary Time / XXII Niedziela Zwykła
nd
GOSPEL: (Mark 7:1-8, 14-15, 21-23)
EWANGELIA: (Marek 7:1-8, 14-15, 21-23)
Which is more important to God - clean hands
or a clean mind and heart? The Scribes and Pharisees
were upset with Jesus because he allowed his disciples
to break with their ritual traditions by eating
with unclean hands. They sent a delegation
all the way from Jerusalem to Galilee
to bring their accusation in a face-to-face confrontation with
Jesus. Jesus dealt with their accusation
by going to the heart of the matter - by looking
at God's intention and purpose for the commandments.
Bóg daje Prawo po to, by uformować „lud mądry i rozumny”,
bliski i wierny Bogu, poprzez wprowadzanie otrzymanej
z góry mądrości w czyn. Jezus pokazuje faryzeuszom, że
w Prawie nie chodzi o legalizm ludzkich tradycji,
podkreślających czystość formalną i zewnętrzne zwyczaje, ale
o formowanie wnętrza, z którego obfitości wypływa dobro
lub zło, uświęcenie lub nieczystość człowieka. Bogu chodzi
o religijność czystą i bez skazy, życzliwie i ze współczuciem
pochyloną nad potrzebami innych.
ANNUAL POLISH FOOD FESTIVAL 2015:
Mass Intentions:
Saturday / Sobota – August 29
5:00 pm (E) ++ Bob, Paul Ryszkowski – Marietta.
6:30 pm (P) Za Parafian.
22th Sunday in Ordinary time / XXII
niedziela zwykła – August 30
8:00 am (E) + Lee Cheeney – Pam Cheeney
10:30 am (P) Dziękczynna i o łaski dla Broni i Marka
Pena.
12:30 pm (P) + Rose Gannon (3 roczn. śmierci).
Tuesday / Wtorek – September 1
8:00 am (E) ………………...
Wednesday / Środa – September 2
8:00 am (E) For Tom Oletski God’s Blessings on his
birthday.
7:00 pm (P) Wypominki roczne.
Thursday / Czwartek – September 3
8:00 am (E) ………………..
First Friday / Pierwszy Piątek – September 4
8:00 am (E) Special intention.
7:00 pm (P) O błogosławieństwo Boże dla dzieci
Pierwszokomunijnych i ich
rodzin oraz
Katechetów i Kapłanów.
Saturday / Sobota – September 5
8:00 am (E) ……………..
5:00 pm (E) For Blessings for Ryszkowski Family –
Marietta.
6:30 pm (P) ……………….
23rd Sunday in Ordinary time / XXIII
niedziela zwykła – September 6
8:00 am (E) + Gene Bilecky – Pam Cheeney
10:30 am (P) Dziękczynna i o dalsze łaski dla rodziny
Konczewskich.
12:30 pm (P) ……………...
The 2015 Archbishop’s Appeal
OUR GOAL:
$ 17,042.00
Pledged to date:
$ 8,695.00
% of Goal:
51.00
Paid to date:
$ 7,155.00
Thank you for your support. God bless!
- I offer very warm thanks to those who
contributed in any way to achieve the goals of our
festival. There were many people who before,
during, and after the festival offered their time and
energy to pull off a successful festival. I can’t name
all of the volunteers as I don’t know all of their
names yet. But I don’t believe that this is important.
What is most important is that God alone knows
best how much heart we put into this undertaking,
and how much our work helped our parish
community.
Fr. Sławek Murawka SChr
- On Sunday, October 11th at 1:00pm, the Office
of Evangelization and Family Life Ministries will
be honoring couples throughout the Archdiocese
that have or will be celebrating their 25th, 50th or
50+ anniversaries this year at our Annual
Anniversary Mass. This year’s Mass will be held
at Immaculate Heart of Mary parish in
Northglenn and Archbishop Aquila will be the
main celebrant. It is always a great joy to recognize
couples who have reached such a milestone in their
marriage! Please also use this as an opportunity to
invite newly married couples. They will be inspired
by the witness of these marriages.
- September 5/6, 2015 – second collection to
support the Catholic University of America.
Catholic University is the national university of the
Catholic Church, and the only institution of higher
education founded by the U.S bishops and
chartered by the Vatican.
- Spotkanie Seniorów – czwartek 17 września od
11:00 do 13:00.
Pray for our sick - Módlmy się za chorych:
Octavio, Linda, Donna, Jurek, Anna, Ewa, John,
Florence, Jolanta, Eugenia, John, Jan, Chris,
Danusia, Ania, Susan, Dorota, Gabrysia, Anna
Maria, Franciszka, Basia
FESTIWAL POLSKIEGO JEDZENIA 2015:
- Składam bardzo gorące podziękowania tym,
którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do
zrealizowania naszego festiwalu. Zarówno
przed, w trakcie, jak i po festiwalu było wiele
osób, które nie szczędziły czasu i sił, żeby
wszystko się udało. Nie potrafię wszystkich
wymienić i nie wszystkich jeszcze znam z
imienia, ale wierzę, że nie to jest ważne:
najważniejsze jest, że Pan Bóg sam najlepiej wie,
ile serca włożyliśmy w to przedsięwzięcie i jak
bardzo przysłużyliśmy się naszej wspólnocie.
ks. Sławek Murawka SChr
- Zapraszamy na spotkania grupy modlitewnej
w każdą środę po wieczornej Mszy św. Na
spotkanie składają się konferencja i adoracja
Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy.
Wiadomości ze szkoły
Zajęcia rozpoczynamy 13 września o godz. 11:45.
Będzie jeszcze możliwość rejestracji dzieci do
szkoły po Mszy św. w kafeterii. Więcej informacji:
www.swietyjozef.org
- Dzisiaj bezpośrednio po Mszy św. o 10:30
odbędzie się spotkanie katechetów oraz chętnych
do współpracy. Bardzo serdecznie zapraszamy.
- 13 września - rozpoczynamy nowy rok
katechetyczny. Zapisy dzieci i młodzieży na
katechezę podczas pierwszych zajęć – 13 września.
Zajęcia prowadzimy w niedzielę od 9:30 do 10:15.
- W 2015 – 2016 roku katechetycznym uczymy
w następujących grupach:
- przedszkolna (4-5 lat)
- pierwszy rok przygotowania do Komunii św. (67)
- drugi rok przygotowania do Komunii św. (8-10
lat)
- grupa pokomunijna (11-12 lat)
- druga grupa pokomunijna (12-13 lat)
- pierwszy rok przygotowania do Bierzmowania
- drugi rok przygotowania do Bierzmowania
- młodzież po Bierzmowaniu
Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii:
Sobota 29 sierpnia: M. Płońska
Niedziela 30 sierpnia: T. Parol / H. Trytek
A. Trytek
Sobota
5 września: E. Szrek
Niedziela 6 września: H. Trytek / A. Trytek
J. Wachowicz
- W przyszłym tygodniu (5 i 6 września) zostanie
zebrana druga sładka na Catholic University of
America.
- Pierwszy Piątek Miesiąca – 4 września:
18:00 – wystawienie Najświętszego Sakramentu,
prywatna adoracja, spowiedź św., nabożeństwo
19:00 – Msza święta.
- Bardzo serdecznie zapraszamy na spotkanie
pofestiwalowe wszystkich, którzy chcieliby
podzielić się uwagami na przyszły rok. Odbędzie
się ono w środę (2 września) po mszy św.
wieczornej.
- Dzisiaj w Kafeterii – Rycerze Kolumba
zapraszają na gorący posiłek.
KORONKA NA CZEŚĆ ŚW. JÓZEFA
Na krzyżyku odmawia się: Pozdrawiam Cię, święty Józefie,
łaski Bożej pełen, błogosławionyś Ty między mężami i
błogosławiony owoc żywota najczystszej Oblubienicy
Twojej, Jezus. Święty Józefie, Piastunie Dzieciątka Jezus i
Oblubieńcze Niepokalanej Dziewicy, módl się za nami
grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Na dużych paciorkach (zamiast Ojcze nasz): Jezu, Maryjo,
święty Józefie, Wam oddaję serce, ciało i duszę moją.
Jezu, Maryjo, święty Józefie, bądźcie ze mną przy skonaniu.
Jezu, Maryjo, święty Józefie, niech przy Was w pokoju
oddam duszę Bogu.
Na małych paciorkach (zamiast Zdrowaś Maryjo): Święty
Józefie, Przyjacielu Serca Jezusowego, módl się za nami.
Na zakończenie koronki: Pod twoją obronę uciekamy się,
święty Józefie, mniemany Ojcze Wcielonego Syna Bożego.
Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale
od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać,
Ojcze chwalebny i błogosławiony. Opiekunie nasz, Patronie
nasz, Pocieszycielu nasz, z Twoim mniemanym Synem
najmilszym Jezusem nas pojednaj, Twojemu Synowi nas
polecaj, Twojemu Synowi najmilszemu nas oddawaj.
W. Módl się za nami, święty Józefie.
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się: Prosimy Cię, Panie, abyśmy wsparci zasługami
świętego Józefa, Oblubieńca Przenajświętszej Rodzicielki
Twojej, za Jego przyczyną i wstawiennictwem otrzymali to,
czego prośbami własnymi uzyskać nie możemy. Który żyjesz
i królujesz na wieki wieków. Amen.
W. Niech będzie błogosławione imię świętego Józefa.
O. Teraz i na wieki
Szczęść Boże Naszym Sponsorom
Delicatessen
specializing in European Sausages; Hams;
Chesses; Breads and Sandwiches
6624 Wadsworth Blvd.
Tue-Fri: 10am-6pm
Arvada, CO 80003
Saturday: 9am-5pm
(303) 425-1808
Sundays & Mondays: closed
Summit Realty Group
SAWA MEAT & SAUSAGE
Jedyna Polska Masarnia w Denver
720-941-6201
Najlepsze Polskie Sklepy Spożywcze-“SAWA”
Jolanta Wencel
Real Estate Agent
303-691-2253
&
303-462-0412
2318 S.Colorado Blvd, & 3206 Wadsworth Blvd,
Denver, CO 80222
& Wheat Ridge, CO 80033
Direct: (720) 201-1483
[email protected]
www.wencelrealty.com
Profesjonalna pomoc przy kupnie i sprzedaży
domu, expert w sprzedazy "short sale"
CAR WASH
nd
32 AVE & Speer BLVD
( 2 Blocks West of Federal )
Open 24 Hours
CAR WASH
W. 38th AVE at Jason ST.
( West of I-25 at Jason ST. )
24 Hours Coin Operated Car Wash
Dochód z ogłoszeń, opracowywanych przez
Polską Radę Rycerzy Kolumba św. Józefa
przeznaczony jest na wydawanie biuletynu i na
parafię. W sprawach ogłoszeń prosimy o kontakt
z Krzysztofem Ciborowskim (303) 642-7226,
[email protected] lub
Krzysztofem Trytkiem (303) 520-7760,
[email protected]
Knights of Columbus at St. Joseph Polish
Council are in charge of all the advertisements
and the entire profit supports St. Joseph Parish.
For more information please call (303) 642-7226
(Kris C.) or (303) 520-7760 (Kris T.)

Podobne dokumenty

Saint Joseph Polish Roman

Saint Joseph Polish Roman Parish office: Tuesday 9:30am – 12:30pm; 3:00pm – 4:30pm and Friday 3:00pm – 6:00pm

Bardziej szczegółowo

Saint Joseph Polish Roman-Catholic Church

Saint Joseph Polish Roman-Catholic Church 6:30 pm – Polish Sunday: 8:00 am – English 10:30 am – Polish 12:30 pm – Polish Weekday Masses/ Msze święte w tygodniu: Tuesday – Saturday: 8:00 am – English Wednesday: 7:00 pm – Polish First Friday...

Bardziej szczegółowo