„W świecie cyfrowym – szkolenia, warsztaty, kursy”

Komentarze

Transkrypt

„W świecie cyfrowym – szkolenia, warsztaty, kursy”
WARSZTAT KOMPUTEROWY
„W świecie cyfrowym – szkolenia, warsztaty, kursy”
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, zespół programu eTwinning
w ramach wspierania zadania publicznego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
Technologia i metodologia stosowania narzędzi TIK podczas realizacji zajęć
szkolnych i pozaszkolnych, aspekty edukacji medialnej i informacyjnej
Szkoła Podstawowa nr 63, ul. Goszczyńskiego 3, 85-134 Bydgoszcz
19.11.2013 r., godz. 15.00 – 18.30
Osoba prowadząca: Dominika Giezek
PROGRAM SPOTKANIA
15.00-15.05 Oficjalne otwarcie warsztatów
15.10-16.30 Stosowanie narzędzi TIK podczas realizacji
pozaszkolnych (e-zasoby na tablice interaktywne)
zajęć
szkolnych
i
16.30-16.45 Przerwa kawowa
16.45-18.25 Sesja warsztatowa przy komputerach - gmail (poczta, blog klasowy,
Googledoc) oraz Prezi (inny sposób na prezentację)
18.25-18.30 Podsumowanie spotkania
Szkolenie jest bezpłatne.
Uczestnicy otrzymają materiały informacyjne i certyfikaty ukończenia szkolenia komputerowego

Podobne dokumenty