Zgoda na delegowanie poza stałe miejsce pracy

Komentarze

Transkrypt

Zgoda na delegowanie poza stałe miejsce pracy
……………………………………………………….
(imię i nazwisko pracownika)
……………………………………………………….
(miejscowość i data)
……………………………………………………….
(stanowisko)
……………………………………………………….
(nazwa zakładu pracy)
Zgoda na delegowanie poza stałe miejsce pracy
Oświadczam, że opiekuję się dzieckiem
………………………………………………,
(imię i nazwisko dziecka)
ur. …………………………. r. i wyrażam zgodę na delegowanie mnie poza stałe miejsce pracy.
(data urodzenia)
…………………………………………….
(podpis pracownika)

Podobne dokumenty