Wiertarki erozyjne CHMER – nie tylko do narzędziowni

Komentarze

Transkrypt

Wiertarki erozyjne CHMER – nie tylko do narzędziowni
FORUM NARZĘDZIOWE OBERON
F
NUMER 1 (38) 2009
N
Wiertarki erozyjne CHMER
– nie tylko do narzędziowni
Program produkcji CHMER obejmuje elektrodrążarki wgłębne, drutowe, centra do grafitu oraz wiertarki erozyjne. Te ostatnie bywają niemal wyłącznie
kojarzone, jako przyrząd do wykonywania otworów startowych. Tymczasem zalety technologii elektroerozyjnej w połączeniu z wysoką wydajnością
wiertarek powodują, że oprócz typowych zadań w narzędziowni są one stosowane również w produkcji seryjnej. To zaś stało się impulsem do rozwoju i automatyzacji tego typu obrabiarek, gdzie CHMER jest jednym światowych liderów.
Istniejąca od ponad 30 lat fi rma CHMER jest jednym z największych i najpoważniejszych producentów elektrodrążarek wgłębnych i drutowychna świecie
oraz niekwestionowanym liderem wśród firm tajwańskich. Od założenia w 1975
roku po dzień dzisiejszy CHMER EDM kładzie nacisk nainnowacyjność i rozwój
technologiczny. W 1995 roku, jako pierwszy producent obrabiarek na Tajwanie
CHMER EDM uzyskał Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9002, a w 2004 roku,
również Standard Zarządzania Środowiskowego ISO 14000.
Produkty oferowane na rynek Unii Europejskiej posiadają znak CE.
H32CA
Najbardziej typowa wiertarka erozyjna H32 o polu roboczym 350 x 250 mm i
zakresie elektrod o średnicy od 0,2 do 6,35 mm dostępna jest zarówno w wersji ZNC (z progamowalnym przesuwem w osi Z i manualnym ustawieniem stołu), jak i CNC.
Zalety zastosowania pełnego sterowania CNC to możliwość importu plików w
formacie DXF z oprogramowania typu CAD i szybkiego przygowania programu
bezpośrednio na obrabiarce. Funkcjonalny tryb konwersacyjny pozwala szybko
zoptymalizować ustawienia drążenia. Programy obrókowe na wiertarki erozyjne
CHMER są kompatybilne z oprogramowaniem elektorążąrek drutowych dzięki czemu mogą przystąpić do drążenia w punkcie początkowym programu drutówki bez konieczności wpowadzania dodatkowych korekt.
Dodatkowe zalety to możliwość zastosowania 10-pozycyjnego magazynu elektrod oraz zmieniacza prowadnic. Po przepaleniu bieżącej rurki wiertarka w cyklu automatycznym pobiera nową elektrodę i kontynuuje obróbkę od miejsca,
w którym nastąpiło przerwanie pracy. Automatyczny zmieniacz prowadnic zapewnia możliwość automatycznego przezbrojenia wiertarki na elektrody o różnych średnicach.
Rozwiązania ta znacznie zwiększają produktywność drążarki poprzez skrócenie
czasów ustawczych dzięki czemu stanowi ona wdzięczne narzędzie zarówno w
narzędziowni jak i na linii produkcyjnej.
AH53C
Wiertarka AH53C stanowi kolejny krok w rozwoju wiertarek erozyjnych. Oprócz
wszystkich wymienionych wyżej korzyści oferuje użytkownikowi większy
20-pozycyjny magazyn elektrod oraz możliwość zastosowania głowicy uchylnej w zakresie +/- 30º. Dzięki stałemu stołowi można mocować detale o masie do 1000 kg.
H64C i H86C
Na koniec warto wspomnieć o dwóch modelach charakteryzujących się konstrukcją portalową. Umożliwiają one mocowanie detali dużych (odpowiednio
540x1000 mm i 740x1140 mm) i ciężkich (800-1500 kg).
MDT Sp. z o.o. – bezpośredni, polski importer zapewnia sprawny serwis i pomoc techniczną.
Zapraszamy do odwiedzenia stoiska MDT
na targach STOM w Kielcach.
Pawilon C stoisko 8.
12