Powyższe zmiany są integralną częścią Specyfikacji Istotnych

Komentarze

Transkrypt

Powyższe zmiany są integralną częścią Specyfikacji Istotnych
ul. Wrocławska 46, 57 – 100 Strzelin
centrala: (071) 39 21 201
fax: (071) 39 20 369
e-mail: [email protected]
http://www.szpitalstrzelin.pl
Strzelin, dnia 04.10.2013r.
SZP V-T/Z/VII/2013
INFORMACJA
Zgodnie z zapisem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników
laboratoryjnych, testów diagnostycznych laboratoryjnych – rozdział IX pkt. 3 SIWZ –
Zamawiający informuje, że wprowadza modyfikację w:
 załączniku nr 2.3a do SIWZ pakiet III analizator hematologiczny,
 załączniku nr 2.5a do SIWZ pakiet V analizator do gazometrii,
 załączniku nr 2.6a do SIWZ pakiet VI czytnik do pasków do moczu.
Powyższe zmiany są integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i obowiązują wszystkich Wykonawców, którzy pobrali od
Zamawiającego Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
_________________________________________________________________________________________________________________
Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelinie przy ul. Wrocławskiej 46
Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000294023; NIP: 914-15-35-587; REGON: 020608708; Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony: 16 737 950,00 zł
Numer rachunku bankowego:Deutsche Bank 30 1910 1048 2407 3071 4168 0001

Podobne dokumenty