Patrycja Buchowicz lat 41 Absolwentka Wydziału

Komentarze

Transkrypt

Patrycja Buchowicz lat 41 Absolwentka Wydziału
Patrycja Buchowicz lat 41
Absolwentka Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej, specjalizacja:
rachunkowość finansowa
Od 2012 roku – Wiceprezes Zarządu Corvus Corporate Finance sp. z o. o.,
2011 – 2012 - Doradca Zarządu spółki LST CAPITAL S.A.
Od 2004 roku – obecnie - współpracuje z Corvus Corporate Finance sp. z o.o.
Od 2005 roku – obecnie własna działalność gospodarcza obejmująca doradztwo
finansowe na rynku kapitałowym,
1994 - 2001 - Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A.,
pion rynku pierwotnego, specjalista ds. operacji bankowych oraz project manager
1993 - 1994 - Komisja Nadzoru Finansowego (dawniej Komisja Papierów Wartościowych
i Giełd, Biuro Domów Maklerskich i Funduszy Powierniczych, radca
1992 pracownik Politechniki Warszawskiej
Pani Patrycja Buchowicz obecnie jest Członkiem Rad Nadzorczych następujących
spółek: SovereignFund TFI S.A., Drewex S.A., BI Insight S.A., Eurosnack S.A., European
Power Group S.A., Green Power Resources S.A., Skippi Yachts S.A., Zakłady Stolarki
Budowlanej Ferno sp. z o.o.,
Pani Patrycja Buchowicz posiada bogate, kilkunastoletnie doświadczenie na rynku
kapitałowym. Uczestniczyła w licznych projektach z zakresu IPO oraz wprowadzania
spółek na rynek regulowany GPW i rynek NewConnect. Odpowiadała za przygotowanie
analiz ekonomiczno – finansowych, w tym na potrzeby prywatyzacji przedsiębiorstw
państwowych. Doradzała zarządom spółek przy prywatnych oraz publicznych ofertach
papierów wartościowych. Uczestniczyła i koordynowała prace nad sporządzaniem
Prospektów
Emisyjnych,
Memorandów
Informacyjnych
oraz
Dokumentów
Informacyjnych. Od 2011 roku posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie
Obrotu.

Podobne dokumenty