Pobierz plik - Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego

Komentarze

Transkrypt

Pobierz plik - Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego
INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 13 stycznia 2017
Pierwsze rejestracje nowych przyczep i naczep w tym przyczep lekkich i rolniczych
styczeń 2017 rok
analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów
W poniższej analizie prezentujemy dane obejmujące jedynie rejestracje stałe na koniec okresów miesięcznych. Nie uwzględniamy
pojazdów pozostających w momencie zakończenia okresów miesięcznych na rejestracji czasowej. Oznacza to, że liczba ostatecznie
zarejestrowanych w Polsce na stałe przyczep i naczep może być w omawianym okresie nieznacznie wyższa. W materiale uwzględnione są
pojazdy nowe (tu bez daty pierwszej rejestracji za granicą i poniżej 3 lat).
Według wstępnych danych w styczniu 2017r. zarejestrowano 4 480 nowych przyczep i naczep
wszystkich rodzajów. Zachęcająco wypadł pierwszy miesiąc nowego roku – nowych rejestracji było więcej
o 6% niż w grudniu ub.r. i więcej o 15,3% niż w styczniu. Spadek rok do roku (-24,3%), wystąpił jedynie w
nielicznej grupie przyczep specjalnych (53 szt.), w odniesieniu do ich wszystkich zakresów masowych. W
najliczniejszej podgrupie – wśród przyczep lekkich, przybyło 2 165 pojazdów. Ich liczba zwiększyła się o
16,6% w porównaniu do stycznia 2016r. Wynik przyczep ciężarowych to 545 szt. przy wzroście 14% a naczep
ciężarowych – 1 516 szt., których rejestracje były najbardziej dynamiczne (+16,7%). Po raz pierwszy od 18.
miesięcy, od lipca 2015r., wzrostem zakończyły się rejestracje przyczep rolniczych. Poziom 200 szt. jest
umiarkowany i mimo spadku m/m (-10%) cieszy od dawna nie notowana w tej grupie poprawa.
W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t przybyło 1 626 pojazdów. Było to więcej o 17,7% (+244
szt.) niż rok wcześniej i więcej o 20,3% m/m (+274 szt.).
PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH PRZYCZEP I NACZEP* w tym przyczepy lekkie
2017
Sty
2016
Sty
% zmiana
r/r
2017
Sty - Sty
2016
Sty - Sty
% zmiana
r/r
2 963
2 585
14,6%
2 963
2 585
14,6%
przyczepy ciężarowe
545
478
14,0%
545
478
14,0%
przyczepy specjalne
53
70
-24,3%
53
70
-24,3%
2 165
1 856
16,6%
2 165
1 856
16,6%
przyczepy ciężarowe rolnicze
200
181
10,5%
200
181
10,5%
przyczepy inne
-
-
-
-
1 517
1 299
16,8%
1 517
1 299
16,8%
1 516
1 299
16,7%
1 516
1 299
16,7%
PRZYCZEPY
przyczepy lekkie
NACZEPY
naczepy ciężarowe
naczepy specjalne
1
RAZEM PRZYCZEPY I NACZEPY
4 480
3 884
1
15,3%
4 480
*/ bez rejestracji czasowych
Źródło: analizy PZPM na podstawie CEP
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO - WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
3 884
15,3%
INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 13 stycznia 2017
Nowe przyczepy i naczepy o DMC>3,5t
W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t przybyło 1 626 pojazdów. Było to więcej o 17,7% (+244
szt.) niż rok wcześniej i więcej o 20,3% m/m (+274 szt.). Był to również najlepszy wynik pierwszego miesiąca
roku od 2009 roku, kiedy rejestracje w tej grupie sięgały dna w czasie ogólnoświatowego kryzysu. Niemal
pięciokrotnie mniej niż teraz zarejestrowano w styczniu 2008 roku (347 szt.). W ostatnim miesiącu minął już
23. miesiąc konsekwentnego wzrostu w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku. Utrzymał
się trend wznoszący. Pozytywnie też nastawiają do rozwoju rynku przyczep i naczep br., bieżące wyniki na
rynku ciągników samochodowych. Chociaż ich dynamika obniżyła się do wymiaru jednocyfrowego (+7,3%)
ich rejestracje wyniosły w ostatnim miesiącu 1269 szt. i były wyższe niż rok wcześniej, który zakończył się
znakomitymi rezultatami zarówno na rynku ciągników, jak i na rynku przyczep i naczep. Z jednej strony to
dobry prognostyk ale czy wystarczający w szerokim zestawie czynników wpływających na rynek pokażą
następne miesiące. Badania GUS w styczniu br. w sekcji transport i gospodarka magazynowa podobnie, jak
od lutego 2015 r., wykazały pozytywny ogólny klimat koniunktury i korzystniejszy od notowanego miesiąc
wcześniej. Sytuacja w przewozach międzynarodowych, w których aktywnie uczestniczą polscy przewoźnicy i
gdzie podstawą działalności są m.in. posiadane przez nich zespoły pojazdów (ciągniki, naczepy i przyczepy),
często jest zmienna i odbywa się w warunkach napięć, stąd niezwykle ważne jest odpowiednie szkolenie nie
tylko obecnych ale i przyszłych kierowców, niezbędnych dla rosnącej floty średnich i ciężkich pojazdów
użytkowych w tym naczep i przyczep.
PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP*, DMC>3.5T
PRZYCZEPY, DMC>3.5T"
PRZYCZEPY CIĘŻAROWE
2017
Sty
2016
Sty
119
87
36,8%
119
87
36,8%
117
87
34,5%
117
87
34,5%
PRZYCZEPY SPECJALNE
2
NACZEPY, DMC>3.5T"
% zmiana
r/r
2017
Sty - Sty
-
2
2016
Sty - Sty
% zmiana
r/r
-
1 507
1 295
16,4%
1 507
1 295
16,4%
NACZEPY CIĘŻAROWE
1 507
1 295
16,4%
1 507
1 295
16,4%
NACZEPY SPECJALNE
-
-
-
-
1 626
1 382
1 626
1 382
RAZEM NACZEPY I PRZYCZEPY
17,7%
17,7%
*/ bez rejestracji czasowych
Źródło: analizy PZPM na podstawie CEP
W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t przybyło 1 626 pojazdów. Było to więcej o 17,7%
(+244 szt.) niż rok wcześniej i więcej o 20,3% m/m (+274 szt.).
W rankingu marek KRONE rozpoczął br. podobnie, jak w styczniu 2016r. na pierwszym miejscu.
Zarejestrowano 381 pojazdów tej marki. Wzrost ich liczby wyniósł rok do roku 26,2% a udział w rynku
23,4%. Na drugim miejscu zamknął ostatni miesiąc SCHMITZ CARGOBULL z liczbą 346 rejestracji większą niż
w styczniu 2016r. o 43,6%. Poprawił swój udział w rynku o blisko 4 pkt. proc do 21,3%. Trzeci na liście był
WIELTON po wydaniu 259 nowych pojazdów swoim klientom. Jego udział wyniósł 15,9% wobec 21,3% rok
temu. Spadek w rejestracjach tej marki wyniósł -12,2%. Czwarty KOEGEL również ograniczył swoje
rejestracje o 10,1% i zakończył styczeń z liczbą 107 pojazdów. Najbardziej dynamiczny w pierwszej piątce
marek był KAESSBOHRER i po rejestracji 64 pojazdów osiągnął +56,1% wzrostu.
Z rejestracją czasową w styczniu 2017r. pozostało w polskich rejestrach na koniec miesiąca 139 przyczep i
naczep o DMC pow. 3,5t czyli więcej o 56 sztuki (+67,5%) niż rok wcześniej. Pojazdy te mogły być
przeznaczone dla zagranicznych odbiorców lub zasilić jeszcze grupę stałych rejestracji. Wśród nich na czele
był WIELTON - 94 szt., następnie MEGA - 11 szt. i BODEX 7.
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO - WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 13 stycznia 2017
W styczniu 2017 roku zarejestrowano 1507 (+16,4%) naczep o DMC pow. 3,5t. Największą grupę
wśród nich stanowiły, bez zmiany, platformy i zabudowy skrzyniowe (w tym kurtynowe i skrzyniowe
obejmujące również skrzyniowo-plandekowe, zgodnie z nazewnictwem danych rejestracyjnych). Było ich
razem 909 szt. (+9,9%). Ich udział w tej części rynku wzrósł do 60,3%. Na drugim miejscu były wywrotki,
których przybyło 224 (+40,9%). Zajęły 14,9% tej części rynku. Podobnie 14,5% przypadło na trzecim
miejscu furgonom (218 szt.; +50,3%). Wyróżniono wśród nich 193 (+54,4%) chłodni i 25 (+38,9%)
furgonów uniwersalnych. Natomiast udział cystern w grupie naczep o DMC pow. 3,5t wyniósł w pierwszym
miesiącu roku 2,5% z liczbą 37 szt.
Wśród przyczep ciężarowych pow. 3,5t w styczniu 2017r nadwyżka nad poprzednim rokiem,
wyniosła 36,8% (+32 szt.). Zarejestrowano 119 nowych przyczep o masie pow. 3,5t. Liczebność
ich zasadniczej części - przyczep kurtynowych i skrzyniowych osiągnęła 60 szt. i była niższa o 7,7% niż rok
wcześniej (-5szt). Zarejestrowano też m.in. 7 przyczep kłonicowych i 5 furgonów a wśród nich 4 chłodnie.
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO - WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 13 stycznia 2017
Nowe przyczepy lekkie
W styczniu 2017r. wśród przyczep lekkich, przybyło 2 165 pojazdów. Ich liczba zwiększyła się o 16,6% w
porównaniu do stycznia 2016r. Rezultat ten przerwał utrzymujący się od października ub.r. spadek po
wcześniejszych 27 miesiącach wzrostu (od lipca 2014r. do września 2016r).
W rankingu marek na pierwszej pozycji zakończył miesiąc NEPTUN-SORELPOL. Zarejestrował 591 szt. czyli
więcej rok do roku o 29% i zwiększył udział w rynku do 27,3%, podczas gdy rok wcześniej miał 24,7%. Na
drugiej pozycji podobnie jak i na koniec ub.r. była TEMA z liczbą 428 zarejestrowanych przyczep lekkich.
Poprawiła swój rezultat sprzed roku o 7% i miała 1/5 rynku (19,8%). Na trzecim miejscu są przyczepy marki
ZASŁAW. Przybyło ich 132 sztuki co przełożyło się na 123,7 wzrost rok do roku. Na czwartym miejscu
pozostała marka RYDWAN niemal z identyczną liczbą 131 przyczep (+15,9%). Za nim był dopiero
BRENDERUP-THULE TRAILERS który osiągnął 115 rejestracji przy spadku o 10,9%.
Dodatkowo na koniec stycznia było 27 lekkich przyczep z rejestracją czasową. Było ich więcej o 12,5% niż w
poprzednim roku. Najwięcej tego typu rejestracji odnotowano dla marki NEPTUN-SORELPOL (7 szt.),
BRENDERUP-THULE TRAILERS (4 szt.) i NIEWIADÓW (3szt.).
Nowe przyczepy ciężarowe rolnicze
Po raz pierwszy od 18. miesięcy, od lipca 2015r., w styczniu br. 10,5% wzrostem zakończyły się rejestracje
przyczep rolniczych. Poziom 200 szt. jest umiarkowany i mimo spadku w porównaniu do grudnia ub.r. (-10%)
cieszy od dawna nie notowana w tej grupie poprawa. Wcześniej (od lipca 2015r) obserwowaliśmy
nieprzerwane głębokie dwucyfrowe spadki. Wśród ciągników rolniczych podobnie, wystąpił wzrost rejestracji
o 9,4% do 513 szt.
W styczniu br., niezmiennie najwięcej zarejestrowano przyczep rolniczych marki PRONAR 90 szt. (+8,4%).
Stanowiły one 45% rynku. Na drugim miejscu bez zmiany były przyczepy rolnicze METAL-FACH 41szt.
(+105%) z jedną piątą rynku. Trzecią pozycję zajął METALTECH (14, +27,3%), za nim WIELTON (10; +25%)
a następnie ZASŁAW (8, -38,5%).
W grupie przyczep rolniczych z rejestracją czasową na koniec stycznia br. nie pozostała żadna przyczepa
rolnicza.
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO - WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 13 stycznia 2017
W grupie ciągników rolniczych w styczniu 2017r. zarejestrowano 513* nowych pojazdów. Był to rezultat
wyższy w porównaniu do stycznia ub.r. o 9,4% (44szt.) i niższy od wyniku w grudniu 2016r. o 54% (-604 szt.).
Od 2013 roku obserwujemy konsekwentny spadek liczby rejestracji nowych traktorów.
W poszczególnych latach odpowiednio -22% w 2013r, -5% w 2014 i -13% w 2015. W ub.r. nastąpiło
pogłębienie rocznego spadku (-29%). Umiarkowany wzrost w pierwszym miesiącu roku jeszcze nie wyrokuje,
jakie czekają nas wyniki na jego zakończenie.
W czołówce najbardziej popularnych marek w styczniu b.r. był ZETOR z taką samą liczbą rejestracji 77szt. jak
przed rokiem. KUBOTA i DEUTZ-FAHR zarejestrowali po 71 szt. Pierwszy z nich osiągnął wzrost +58% drugi
137%. Za nimi NEW HOLLAND (51; -23%) i dalej JOHN DEERE (48; +7%). URSUS (42 szt.; +31%) otworzył
drugą piątkę.
*/ liczbę ciągników rolniczych podano razem z rejestracjami czasowymi na koniec poszczególnych miesięcy.
Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą
oficjalnych producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, autobusów, ciężarówek, samochodów osobowych i
dostawczych a także motocykli, motorowerów oraz producentów nadwozi w Polsce.
Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Motocykli
ACEM, PZPM reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej.
■ 3M Poland ■ Alu Trans System ■ BMW Polska ■ Carpol ■ Citroёn Polska ■ DAF Trucks Polska ■ FCA Poland ■ Ford Polska ■
General Motors Poland ■ Gruau Polska ■ Harley-Davidson C&EE ■ Honda Poland ■ Hyundai Motor Poland ■ Isuzu Automotive Polska
■ Italmoto ■ Iveco Poland ■ JLR Polska ■ KIA Motors Polska ■ KTM C&EE ■ Man Truck & Bus ■ Mazda Motor Logistics Europe ■
Mercedes-Benz Polska ■ MMC Car Poland ■ Moto Wektor ■ MR Auto ■ Nexteer Automotive Poland ■ Nissan SC&EE ■ Peugeot
Polska ■ Polonia Cup ■ Renault Polska ■ Scania Polska ■ Ssangyong Motors Polska ■ Subaru Import Polska ■ Suzuki Motor Poland ■
The European Van Company ■ Toyota Motor Poland ■ Toyota Motor Manufacturing Poland ■ Tramp ■ VCruiser ■ Valeo Autosystemy
■ Volkswagen Group Polska ■ Volkswagen Poznań ■ Volvo Auto Polska ■ Volvo Polska ■ Wielton ■ Yamaha Motor Polska ■ ZIPP ■
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO - WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 13 stycznia 2017
Pierwsze rejestracje NOWYCH przyczep i naczep* o DMC>3,5T, udział w rynku %
First Registrations of NEW Trailers & Semi-Trailers with GVW>3.5T, Market Share %
Sztuki / Units
Styczeń
January
Pozycja
Marka
No.
Make
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2016
2017
Zmiana % r/r
Ogółem
Udział %
Ogółem
Udział %
Total
Mkt shr %
Total
Mkt shr %
KRONE
SCHMITZ CARGOBULL
WIELTON
KOEGEL
KAESSBOHRER
ZASŁAW
BODEX
SCHWARZMUELLER
WECON
FLIEGL
BERGER
INTER CARS - FEBER
KEMPF
MEGA
STAS
D-TEC
KONAR
GRAS
JANMIL
CIMC
ROLFO
BENALU
Pozostałe / Others
OGÓŁEM / TOTAL
381
346
259
107
64
46
41
34
31
26
26
22
21
18
17
14
13
11
10
9
9
9
112
1626
23,43%
21,28%
15,93%
6,58%
3,94%
2,83%
2,52%
2,09%
1,91%
1,60%
1,60%
1,35%
1,29%
1,11%
1,05%
0,86%
0,80%
0,68%
0,62%
0,55%
0,55%
0,55%
6,89%
100%
302
241
295
119
41
14
36
30
13
20
24
19
30
11
15
0
11
7
8
0
0
5
141
1382
*/ bez rejestracji czasowych
Źródło: analizy PZPM na podstawie CEP
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO - WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
21,85%
17,44%
21,35%
8,61%
2,97%
1,01%
2,60%
2,17%
0,94%
1,45%
1,74%
1,37%
2,17%
0,80%
1,09%
0,00%
0,80%
0,51%
0,58%
0,00%
0,00%
0,36%
10,20%
100%
Change %
y/y
26,2%
43,6%
-12,2%
-10,1%
56,1%
228,6%
13,9%
13,3%
138,5%
30,0%
8,3%
15,8%
-30,0%
63,6%
13,3%
18,2%
57,1%
25,0%
80,0%
-20,6%
17,7%
INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 13 stycznia 2017
Pierwsze rejestracje NOWYCH naczep* o DMC>3,5T, udział w rynku %
First Registrations of NEW Semi-Trailers with GVW>3.5T, Market Share %
Sztuki
Styczeń
January
Pozycja
Marka
No.
Make
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
15
2017
2016
Ogółem
Udział %
Total
Mkt shr %
KRONE
SCHMITZ CARGOBULL
WIELTON
KOEGEL
KAESSBOHRER
BODEX
ZASŁAW
SCHWARZMUELLER
FLIEGL
BERGER
INTER CARS - FEBER
KEMPF
MEGA
STAS
D-TEC
Pozostałe / Others
OGÓŁEM / TOTAL
381
345
240
107
62
41
38
33
26
26
22
21
17
17
14
117
1507
25,28%
22,89%
15,93%
7,10%
4,11%
2,72%
2,52%
2,19%
1,73%
1,73%
1,46%
1,39%
1,13%
1,13%
0,93%
7,76%
100%
Zmiana % r/r
Ogółem
Udział %
Total
Mkt shr %
302
241
293
119
39
36
12
29
19
24
19
30
10
15
0
107
1295
*/ bez rejestracji czasowych
Źródło: analizy PZPM na podstawie CEP
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO - WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
23,32%
18,61%
22,63%
9,19%
3,01%
2,78%
0,93%
2,24%
1,47%
1,85%
1,47%
2,32%
0,77%
1,16%
0,00%
8,26%
100%
Change %
y/y
26,2%
43,2%
-18,1%
-10,1%
59,0%
13,9%
216,7%
13,8%
36,8%
8,3%
15,8%
-30,0%
70,0%
13,3%
9,3%
16,4%
INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 13 stycznia 2017
Pierwsze rejestracje NOWYCH przyczep lekkich*, udział w rynku %
First Registrations of NEW Light Trailers*, Market Share %
Sztuki / Units
Styczeń
January
Pozycja
Marka
No.
Make
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
NEPTUN-SORELPOL
TEMA
ZASŁAW
RYDWAN
BRENDERUP-THULE TRAILERS
WIOLA
NIEWIADÓW
MARTZ
SYLAND
FARO
BORO
T.S.Z.P.H. T.SUSKI
W.N.P. M.SUSKI
BLYSS
SIDECAR
Pozostałe / Others
OGÓŁEM / TOTAL
2017
2016
Ogółem
Udział %
Total
Mkt shr %
591
428
132
131
115
77
73
56
53
52
41
34
33
31
28
290
2165
27,30%
19,77%
6,10%
6,05%
5,31%
3,56%
3,37%
2,59%
2,45%
2,40%
1,89%
1,57%
1,52%
1,43%
1,29%
13,39%
100%
Zmiana % r/r
Ogółem
Udział %
Total
Mkt shr %
458
400
59
113
129
72
66
0
49
53
116
11
26
13
26
265
1856
*/ bez rejestracji czasowych
Źródło: analizy PZPM na podstawie CEP
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO - WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
24,68%
21,55%
3,18%
6,09%
6,95%
3,88%
3,56%
0,00%
2,64%
2,86%
6,25%
0,59%
1,40%
0,70%
1,40%
14,28%
100%
Change %
y/y
29,0%
7,0%
123,7%
15,9%
-10,9%
6,9%
10,6%
8,2%
-1,9%
-64,7%
209,1%
26,9%
138,5%
7,7%
9,4%
16,6%
INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 13 stycznia 2017
Pierwsze rejestracje NOWYCH przyczep ciężarowych rolniczych*, udział w rynku %
First Registrations of NEW Agricultural Trailers*, Market Share %
Sztuki / Units
Styczeń
January
Pozycja
Marka
No.
Make
2017
Ogółem
Total
1
2
3
4
5
6
7
9
14
2016
Udział %
Ogółem
Mkt shr %
Total
Zmiana % r/r
Udział %
Mkt shr %
PRONAR
METAL-FACH
METALTECH
WIELTON
ZASŁAW
MEPROZET
AGROMET PILMET
POMOT
MARPOL
AUTO-TECH
URSUS
JOSKIN
CYNKOMET
TECHMONT
GOMAR
Pozostałe / Others
90
41
14
10
8
5
4
4
3
3
3
3
3
2
2
5
45,00%
20,50%
7,00%
5,00%
4,00%
2,50%
2,00%
2,00%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,00%
1,00%
2,50%
83
20
11
8
13
13
0
2
2
2
6
0
4
0
4
13
45,86%
11,05%
6,08%
4,42%
7,18%
7,18%
0,00%
1,10%
1,10%
1,10%
3,31%
0,00%
2,21%
0,00%
2,21%
7,18%
OGÓŁEM / TOTAL
200
100%
181
100%
*/ bez rejestracji czasowych
Źródło: analizy PZPM na podstawie CEP
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO - WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
Change %
y/y
8,4%
105,0%
27,3%
25,0%
-38,5%
-61,5%
100,0%
50,0%
50,0%
-50,0%
-25,0%
-50,0%
-61,5%
10,5%
INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 13 stycznia 2017
Pierwsze rejestracje NOWYCH ciągników rolniczych*, udział w rynku %
First Registrations of NEW Agricultural Tractors*, Market Share %
Sztuki / Units
Styczeń
January
Pozycja
Marka
No.
Make
2017
2016
Zmiana % r/r
Ogółem
Udział %
Ogółem
Udział %
Total
Mkt shr %
Total
Mkt shr %
Change %
y/y
1
ZETOR
77
15,01%
77
16,42%
0,0%
2
KUBOTA
71
13,84%
45
9,59%
57,8%
DEUTZ-FAHR
71
13,84%
30
6,40%
136,7%
4
NEW HOLLAND
51
9,94%
66
14,07%
-22,7%
5
JOHN DEERE
48
9,36%
45
9,59%
6,7%
6
URSUS
42
8,19%
32
6,82%
31,3%
7
CASE IH
41
7,99%
35
7,46%
17,1%
8
FARMTRAC
22
4,29%
31
6,61%
-29,0%
9
VALTRA
18
3,51%
21
4,48%
-14,3%
10
STEYR
11
2,14%
13
2,77%
-15,4%
11
15
CLAAS
6
1,17%
15
3,20%
-60,0%
MASSEY FERGUSON
6
1,17%
10
2,13%
-40,0%
TYM
6
1,17%
9
1,92%
-33,3%
MTZ-BELARUS-BIAŁORUŚ
6
1,17%
7
1,49%
-14,3%
FOTON
5
0,97%
1
0,21%
400,0%
PRONAR
5
0,97%
1
0,21%
400,0%
SAME
5
0,97%
1
0,21%
400,0%
Pozostałe / Others
22
4,29%
30
6,40%
-26,7%
OGÓŁEM / TOTAL
513
100%
469
100%
9,4%
*Pojazdy zarejestrowane jako Ciągniki Rolnicze bez wyróżnionych jako potencjalne ATV
** Liczby zawierają rejestracje czasowe na koniec miesięcy
Źródło: analizy PZPM na podstawie CEP
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO - WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198

Podobne dokumenty