SKUP AUT

Komentarze

Transkrypt

SKUP AUT
www.tunaramowice.pl
październik 2014 r nr 24
miesięcznik mieszkańców Naramowic
Ty albo przypadek...
strona 4
Społeczne Naramowice, cz. 2
strona 8
foto: Daniel Sypniewski
SKUP AUT
www.eco-cars.pl
DO KASACJI
Wydajemy zaświadczenia do wyrejestrowania pojazdu.
Tel. 61 88 700 24, 604 62 63 76, ul. Forteczna 14a, Poznań.
Prowadzimy sprzedaż części używanych.
list od redakcji
list od rady osiedla
Szanowni Państwo!
Szanowni Państwo!
Dosłownie tuż przed oddaniem gazety do druku otrzymaliśmy bardzo dobrą wiadomość: powstanie wreszcie chodnik na ul. Naramowickiej na odcinku od przystanku Rubież
w stronę torów PKP. Serdecznie gratulujemy Radzie Osiedla,
która wygrała grant osiedlowy na realizację tego przedsięwzięcia. Dobrze, gdy są wśród nas osoby, potrafiące zawalczyć o coś dla wszystkich mieszkańców.
W najtrudniejszych okresach naszej historii zawsze sprawdzali się właśnie społecznicy. Najpiękniej ten ruch rozwinął
się w Wielkopolsce. Jedną z takich zasłużonych postaci był
przecież Jakub Moraczewski, fundator szkoły w ówczesnej
wsi Naramowice, o którym można było przeczytać w jedenastym numerze naszego czasopisma.
Żałujemy, że upadła koncepcja nazwania jego imieniem ronda przy ulicy Rubież.
O tym, jak działali społecznicy naramowiccy od lat 70-tych
XX wieku, mogą Państwo przeczytać na s.8. Mimo ówczesnego systemu, udało się wtedy tak wiele zdziałać dla Naramowic. Szczęśliwie w naszej dzielnicy nie brakuje społeczników
i dziś.
Wybory samorządowe 16 listopada to data, której nie można przegapić. Każdy z nas zdecyduje wówczas o przyszłości
miasta i lokalnej społeczności. To moment, w którym opowiemy się za konkretną wizją rozwoju, także Naramowic i północnego Poznania.
Chodźmy na wybory! Ważna jest frekwencja. Im więcej głosów oddamy, tym wierniej wybór będzie odzwierciedlał preferencje mieszkańców. Aktualny prezydent Poznania został
wybrany głosami zaledwie 16% uprawnionych do głosowania poznaniaków (czyli osób, które ukończyły 18 rok życia).
Biorąc udział w wyborach możemy pokazać, czego oczekujemy, jakich zmian chcemy. Jeżeli pragniemy być zadowoleni z reprezentacji w Radzie Miasta – 16 listopada możemy
zdecydować o tym, komu na kolejne cztery lata powierzymy
losy naszego miasta. Niech będą to osoby, które darzymy
zaufaniem, znamy z wieloletniej pracy. Naprawdę wiele zależy od nas. Liczy się każdy głos. Bierzmy odpowiedzialność
w swoje ręce – głosujmy licznie, namawiajmy do głosowania
sąsiadów, rodzinę. Od nas zależy przyszłość nas samych,
szkół, do których uczęszczają nasze dzieci, stan ulic i lepsza
komunikacja, ilość terenów rekreacyjnych, większa liczba
miejsc parkingowych, powstanie stacji rowerowych, budowa
gimnazjum i przedszkola. To nasz głos może zmienić rzeczywistość!
Nie bądź leń, idź coś zmień!
Informacje o tym, w jakim lokalu wyborczym głosują mieszkańcy poszczególnych części Naramowic, znajdą Państwo
na facebooku Rady Osiedla i na www.tunaramowice.pl
Życzymy satysfakcjonującej lektury!
Zespół redakcyjny
NARAMKA
Telefon alarmowy (z komórki) . .................................................. 112
Pogotowie ratunkowe .................................................................. 999
Komisariat Policji Poznań – Północ
(os. Jana III Sobieskiego 115) ...................................... 61 841 46 11
Straż Miejska .......................................................... 986 (całą dobę)
Straż Pożarna .............................................................................. 998
Pogotowie energetyczne ............................................................. 991
Pogotowie gazowe . ..................................................................... 992
Centrum Informacji Medycznej ................. 94 94 lub 61 853 53 52
– informuje całą dobę o przychodniach, dyżurach, szpitalach, dyżurach szpitali i aptek, gabinetach lekarskich
Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 (bezpłatnie) –
wszystkie dni tygodnia od 12.00 do 20.00
Najdłużej czynny sklep spożywczy: Tesco, ul. Łużycka 112, otwarty 24h we wszystkie dni tygodnia
Najdłużej czynna poczta: os. Łokietka 102, pon. – pt. 8.00 – 20.00,
sob. 8.00 – 14.00
Szewc, kaletnik (punkt przyjęć) – naprawa obuwia, torebek, plecaków itp.: os. Łokietka 9a, tel. 698 870 251
Zdrowa żywność: ul. Naramowicka 176D, pon. – pt. 9.00 – 19.00,
sob. 10.00 – 14.00
Najdłużej czynny sklep mięsny: Zyguła, ul. Naramowicka 246,
pon-sob od 7.00 do 21.00, niedz. od 9.00 do 18.00
BZ WBK S.A. 30 Oddział w Poznaniu, ul. Naramowicka 176, tel. 61
827 64 80, pon. – pt. 11:00 – 18.00
Bankomaty: BZ WBK, ul. Naramowicka 176, Nordea, ul. Naramowicka 176, Euronet w Tesco, ul. Łużycka 112, Euronet w Biedronce, ul. Naramowicka 219, PKO BP, os. Łokietka 102, Euronet, ul.
Błażeja 6
Msze święte niedzielne w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej: 7.30, 10.00, 11.15, 12.45, 18.00, 19,15
www.tunaramowice.pl
Z wyrazami szacunku,
Anna Wachowska-Kucharska
Przewodnicząca Zarządu RO Naramowice
Adam Szabelski
Przewodniczący Rady Osiedla
Szanowni Państwo, od listopada nie będzie kolportażu
bezpośrednio do skrzynek domów przy ulicy Sarmackiej
i jej przecznicach. Nasze czasopismo w tym rejonie dostępne będzie w sklepach, piekarniach, aptece i Salonie
Fryzjerskim „Hugo”. Spis wszystkich miejsc, w których dostępne jest czasopismo w naszej dzielnicy i poza nią, znajdą Państwo na www.tunaramowice.pl
Redakcja: „Tu Naramowice”, www.tunaramowice.pl
Redaktor naczelna: Renata Zychla.
Wydawca: Beata Kowalik, ul. Promienista 43/2, 60-276 Poznań
tel. 691 116 481, e-mail: [email protected]
Biuro ogłoszeń i reklamy: tel. 691 116 481
Skład: REplus.pl, ul. Krokusowa 15, 63-004 Tulce, tel. 695 66 20 40
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam
i ogłoszeń. Zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych
tekstów.
3
aktualności rady osiedla
y WYBORY
Przypominamy: 16 listopada wybory samorządowe!
y BEZPIECZEŃSTWO
Rada Osiedla Naramowice otrzymuje liczne skargi na kierowców w naszej dzielnicy. Apelujemy do Państwa o rozsądek. Rozumiemy, iż uciążliwe korki powodują, że chcą
Państwo nadrobić stracony czas, skracając sobie drogę,
np. bocznymi uliczkami, ale nawet największe korki nie
zwalniają kierowców z obowiązku myślenia. W związku
z brakami w infrastrukturze na wielu ulicach piesi muszą
przemieszczać się po jezdni (np. na ulicy Jasna Rola piesi
mają PIERWSZEŃSTWO przed samochodami, bo obowiązuje strefa zamieszkania). Pamiętajmy o tym! Naganne
jest także jeżdżenie po chodnikach. Sytuacja na Naramowicach jest trudna i szybko się nie poprawi, ale dzięki
kulturalnemu zachowaniu na drodze, możemy ją chociaż
trochę polepszyć.
y CHODNIK NA NARAMOWICKIEJ
Dzięki przyznanemu Radzie Osiedla grantowi zostanie
wybudowany chodnik na odcinku od przystanku Rubież
w stronę torów PKP.
y ULICA BŁAŻEJA
Chodnik na tej ulicy będzie dokańczany. To nasz priorytet
na 2015.
y PYTANIA OD MIESZKAŃCÓW
Ostatnio do Rady Osiedla za pośrednictwem redakcji
wpłynęło kilka pytań. Postaramy się na nie odpowiedzieć:
1. Dlaczego nie robi się nic z brakiem odpływu wody
deszczowej na ul. Naramowickiej? Podczas deszczu płynie nią potok, a samochody oblewają od stóp do głów
przechodniów.
Odpowiedź jest prosta: pieniądze. Budowa odwodnienia
ul. Naramowickiej znacznie przekracza możliwości finansowe Rady Osiedla. Niestety, Prezydent i Rada Miasta nie
przekazują na ten cel środków. Zachęcamy, aby wysyłać
skargi w tej sprawie do Urzędu Miasta.
2. Czy można zakazać ruchu samochodów ciężarowych
na ul. Błażeja, gdyż stwarzają one zagrożenie dla rodziców z małymi dziećmi?
W sprawie ul. Błażeja będziemy interweniować. Pamiętajmy, że problem ruchu samochodów ciężarowych nie
dotyczy tylko jednej ulicy. Układ drogowy na całych Naramowicach wymaga gruntownej przebudowy. Dodatkowo,
nasza szybko rozwijająca się dzielnica jest wciąż jednym
wielkim placem budowy. Stąd trudno zakazać ruchu cięższych pojazdów na konkretnej ulicy.
3. Czy faktycznie powstanie szkoła podstawowa na Morasku?
W północnym Poznaniu brakuje budynków przeznaczonych na cele oświatowe. Władze miasta chcą wybudować
zespół szkolno-przedszkolny (mówi się o rejonie ul. Dzięgielowej). Kiedy faktycznie ona powstanie i jaka będzie jej
dokładna lokalizacja – trudno powiedzieć.
Aktualności sporządził: Adam Szabelski
sprawy osiedla
Ty albo przypadek ...
F JAK FREKWENCJA
Często w rozmowach mówią Państwo, że „nie idę na wybory,
bo to nic nie zmieni”, „nasza demokracja jest niedojrzała/
ułomna itd.”, „nie interesuję się polityką”, a „życie polityczne
w naszym kraju…” (tu lepiej nie będę cytował). Nie wiem, czy
to Państwa pocieszy, ale już w starożytnych Atenach, gdzie
powstawała demokracja, ludzie mieli te same problemy.
I również najwięksi filozofowie, tacy jak Platon czy Arystoteles, podkreślali, że ustrój ten ma skłonności do degeneracji.
Jednakże już wtedy zauważono, że demokracja działa dobrze, kiedy ludzie chcą działać i chcą się angażować w życie
wspólnoty („polis” - wspólnota, „polityka” - sprawy wspólnoty). Kiedy zaś ludzie są bierni wtedy demokracja przekształca się np. w oligarchię. Dlatego zachęcamy Państwa do pójścia na wybory. Im wyższa frekwencja (i świadomy wybór),
tym wyższa jakość życia naszej wspólnoty. I pamiętajmy, że
od naszej aktywności i od naszego wyboru zależy, czy np.
będzie ul. Nowa Naramowicka, czy też środki na nią zostaną
przeznaczone na inny cel.
P JAK PREZYDENT, R JAK RADNY, S JAK SEJMIK
W tych wyborach wybieramy:
• Prezydenta Miasta (na karcie do głosowania tylko jeden X),
• Radę Miasta (z kilkudziesięciu kandydatów możemy zaznaczyć tylko jednego, stawiając X)
• Sejmik Wojewódzki (z kilkudziesięciu kandydatów możemy zaznaczyć tylko jednego stawiając X).
W perspektywie najbliższych kilku lat to najważniejsze wybory dla Naramowic. Od dobrego wyboru zależy, czy zostanie wybudowana np. linia tramwajowa w naszej dzielnicy.
To również nowe władze miasta zdecydują, kiedy i gdzie
powstanie nowa szkoła i przedszkole. Aby dopilnować tych
trudnych decyzji, Naramowice powinny mieć swoich godnych reprezentantów w Radzie Miasta.
S – SPRAWDŹ GDZIE GŁOSUJESZ!
UWAGA: Przed wyborami do Europarlamentu zostały zmienione granice obwodów wyborczych na Naramowicach.
Zmiany te w niektórych przypadkach były dość znaczne.
Dlatego lepiej upewnić się wcześniej, w jakim lokalu należy
głosować.
Lokale wyborcze na terenie Naramowic będą znajdować się w:
• SP 48 (ul. Sarmacka 105),
• SP 60 (ul. Boranta 2),
• Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 (os. Władysława
Łokietka 104).
Dokładną lokalizację swojej komisji można znaleźć, wchodząc na stronę http://www.poznan.pl/mim/plan/ (należy kliknąć w znajdującą się z boku zakładkę „obwody wyborcze”
i „lokale wyborcze”), bądź dzwoniąc pod numer 61 646 33
44, gdzie można uzyskać informacje dotyczące lokalu wyborczego (m.in. adres lokalu, czy jego dostosowanie do potrzeb
osób niepełnosprawnych).
Adam Szabelski
Świetlica w Edu Arto (przy ul. Bogusza 6a), tel. 600 034 888
czynna w dni wolne od zajęć lekcyjnych.
4
www.tunaramowice.pl
ludzie z Naramowic
Portret z dużą dawką energii
Kiedy w ostatnim numerze „Tu Naramowice” pojawiła się
sylwetka pani Anny Wachowskiej-Kucharskiej, usłyszeliśmy
komentarze: „Znam tę babkę!”. Trudno się dziwić. Pani Anna
jako Przewodnicząca Zarządu Rady Osiedla Naramowice
wielokrotnie pisała na naszych łamach. Można ją spotkać
wszędzie, gdzie trzeba podejmować decyzje, działać na
rzecz mieszkańców. Reprezentuje nie tylko naszą naramowicka społeczność. Np. kiedy pojawiła się kwestia likwidacji
części publicznych szkół i przedszkoli w Poznaniu, powołała Porozumienie Szkolne i Przedszkolne. Podczas komisji
oświaty i na sesjach Rady Miasta, trzymając w ręku zapis
ustawy o systemie oświaty, korygowała błędy urzędników
i radnych. Potrafiła też zintegrować rodziców, aby skutecznie
zawalczyli o edukację swoich dzieci. Dzisiaj krótką rozmową
uzupełniamy portret Anny Wachowskiej-Kucharskiej.
Powiedziała Pani, co zacytowaliśmy ostatnio: „Działalność
społeczna jest dla mnie jak sport ekstremalny”, czyli że?
AW-K: Jest tak samo absorbująca, tak samo trudna i tak
samo trzeba czekać na efekty ciężkiej pracy . Po drodze zdarza się, że można nabawić się kontuzji. Jednak osiągnięcie
celu wynagradza wszystko i daje siłę do dalszego działania.
To, mówiąc kolokwialnie, taki pozytywny kop.
I co dla Pani było takim kopem?
AW-K: Sprawa likwidacji publicznych szkół i przedszkoli
spowodowała, że zaczęłam szukać rozwiązania tych problemów. Zrodził się pomysł utworzenia na os. Łokietka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1. Dziś to jedna z najlepszych
placówek oświatowych na terenie Poznania, stawiana za
wzór dobrze zarządzanej szkoły. Świetnie się rozwija, a rodzice czują się współodpowiedzialni za jej losy.
Chwile zwątpienia były? Porażki?
AW-K: Jak na razie nie. Bywają jednak momenty trudne, zdarzają się chwile zwątpienia, to nieuniknione. Podobnie, jak
w sporcie – osiągam jeden cel i widzę przed sobą następny. Nie przestaję działać, tym bardziej że ile można czekać?
Weźmy nasze Naramowice: ta część miasta rozwija się
najszybciej. Konieczne są inwestycje w transport publiczny - trzeba zbudować linię tramwajową, zdobywając środki
z europejskiego Programu Infrastruktura i Środowisko, Nową
Naramowicką i gimnazjum. Przed nami finalizacja sprawy
wykupu działek przez mieszkańców okolic Sarmackiej.
Cechy społecznika?
AW-K: Żelazne nerwy, determinacja, uczciwość, odpowiedzialność i wytrwałość. I wiedza, wiedza, którą trzeba umieć
dobrze wykorzystać. Czasem trzeba spierać się z urzędnikami. Żądać odpowiedzi na piśmie (ktoś wówczas musi się pod
określoną decyzją podpisać). Nie można łatwo ustępować.
Trzeba krok po kroku, uparcie dążyć do celu. I nie działać
w pojedynkę, rozmawiać z ludźmi, przekonywać o słuszności
podejmowanych decyzji. Nie dyrygować, działać wspólnie.
Nie wystarczy ogłosić akcję sprzątania Naramowic, trzeba
razem z mieszkańcami iść zbierać śmieci.
Jednak teraz działa Pani „w pojedynkę”, kandydując na
prezydenta Poznania. Przypomnijmy, jedna kobieta w gro-
www.tunaramowice.pl
nie panów: Ryszarda Grobelnego, Bogdana Grobelnego,
Tomasza Lewandowskiego, Zygmunta Kopacza, Tadeusza
Dziuby, Jacka Jaśkowiaka, Macieja Wudarskiego.
AW-K: Fakt – jedna kobieta kandydatka na stanowisko prezydenta. Kandyduję również w wyborach do Rady Miasta, bo
mieszkańców danego okręgu wyborczego powinna reprezentować osoba utożsamiająca się z problemami konkretnej społeczności. W tym przypadku na kandydata oddajemy
głos na obu listach – na prezydenta i na radnego. Startuję
jako kandydatka niezależna, niezwiązana z żadną partią
polityczną. Utworzyłam i zarejestrowałam Komitet Wyborczy
Wyborców Anny Wachowskiej-Kucharskiej, złożony z mieszkańców Poznania z różnych środowisk i zawodów. W okręgu
IV, w skład którego wchodzą m.in. Naramowice, lista obejmuje 12 osób, działaczy Rad Osiedli z całego tego terenu,
społeczników, nauczycieli, naukowców.
Często słyszę, że jestem uparta. Myślę, że to upór pozytywny.
Lubię wiedzieć, że dzięki temu uporowi zmienia się coś na
lepsze.
Całość wywiadu na www.tunaramowice.pl
W następnym odcinku naszej redakcyjnej rubryki, w której
przedstawiamy mieszkańców Naramowic – rozmowa z panem Stanisławem Rakowskim, utalentowanym malarzem-samoukiem.
5
na Naramowicach
na Naramowicach
Dwudziestolecie działalności
Wspólnoty L’Arche
Zabytkowy pociąg
na Naramowicach
Podczas jubileuszu poznańskiej Wspólnoty L’Arche było wiele wzruszeń, radości i wspaniały tort.
A jakie były początki powstawania Wspólnoty?
Wspomina Ala Nawrocka: Podczas jednego z zebrań Zarządu Wspólnoty trochę się pokłóciliśmy. Część z nas chciała już
oglądać budynki, które miały być domem dla osób z niepełnosprawnością i towarzyszących im asystentów. Natomiast
nasi członkowie zarządu, którzy mocno stąpali po ziemi,
twierdzili, że to brak odpowiedzialności, bo przecież na koncie brakuje pieniędzy. Zanim wszyscy ochłonęliśmy i wyłączyliśmy nieco emocje, sytuacja uległa radykalnej zmianie!
W ciągu dwóch dni na naszym koncie, dzięki ofiarodawcom,
pojawiły się pieniądze, które pozwoliły na realizację naszego
marzenia.
Wspólnota utrzymuje się głównie dzięki regularnym dotacjom z Urzędu Miasta oraz indywidualnym ofiarodawcom,.
Pierwszy dom powstał przy ul.Żytniej, a trzy lata później na
działce otrzymanej od miasta został wybudowany dom na
Naramowicach, przy ulicy Polańskiej. L’Arche to jednak nie
budynki, lecz prawdziwa wspólnota, której zalążkiem - jak
mówi Jean Vanier (założyciel) - jest przyjaźń.
- Jubileusz jest naszym świętem, bo udało się stworzyć domy,
w których osoby z niepełnosprawnością, głównie intelektualną, czują się akceptowane, kochane i ważne. - mówi Andrzej Nowotny. – Arkę tworzą zwyczajne osoby, daleko nam
do doskonałości, ale dzięki wspólnocie dojrzewamy, stajemy
się lepsi. Razem zmagamy się ze swoimi słabościami, uczymy się szacunku oraz tolerancji. Wspólnota stanowi miejsce
radości i przebaczenia.
- Nasze marzenie - mówi Ala Nawrocka - to otwarcie kolejnego, trzeciego domu, ponieważ mamy już listę oczekujących
osób i jest nam zwyczajnie przykro, kiedy musimy odmawiać.
Jubileusz rozpoczęła msza św. w kościele OO. Dominikanów,
po której odbyła się prezentacja wspólnoty i koncert w Szkole Muzycznej przy ul. Solnej. Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli władz miasta i Kościoła oraz licznych przyjaciół
i byłych asystentów, którzy wraz ze swoimi rodzinami nadal
utrzymują serdeczny kontakt z mieszkańcami L’Arche.
Materiał został opracowany na podstawie audycji w radiu
„Emaus”.
6
24 października to dzień przejazdu pociągu retro przez północną towarową obwodnicę Poznania, z krótkim postojem
na Naramowicach. Pociąg nazwany „ Koziołkiem” z zabytkowym wolsztyńskim parowozem i wagonami pamiętającymi
lata 20-e XX wieku przemknął przez obwodnicę kolejową Poznania, rozdzielającą Umultowo od Naramowic, czyli przez
niedostępne na co dzień dla ruchu pasażerskiego odcinki
linii kolejowych. Szkoda że niedostępne, bo z wysokiej i długiej na prawie 900m estakady nad doliną Warty roztacza się
przepiękna panorama Poznania.
Z okazji przejazdu zaplanowano naramowicki happening,
o którym przeczytają Państwo na www.tunaramowice.pl
Organizator przejazdu – Stowarzyszenie Instytut Rozwoju
i Promocji Kolei ze swym produktem turystycznym www.TurKol.pl zabiega, aby zabytkowe parowozy pracowały na siebie, nie stojąc i rdzewiejąc na bocznicach.
Każdy kupiony bilet jest cegiełką ratującą nasze polskie zabytki techniki.
Maciej Stachowiak
www.tunaramowice.pl
1z³
na Naramowicach lat temu...
na Naramowicach
Społeczne Naramowice (cz. 2)
Piknik z piratami
Dzisiaj dalszy ciąg wspomnień pani Danuty Górskiej o działalności naramowickich społeczników w latach 70-tych, 80tych i na początku 90-tych.
Staraliśmy się też jako Rada Osiedlowa pomóc rodzinom
w trudnych warunkach życiowych, na przykład z problemem
alkoholowym oraz rodzinom
wielodzietnym i osobom w podeszłym wieku. Nie tylko my
mieliśmy chęć działania. Wielu mieszkańców chętnie uczestniczyło w pracach społecznych. Polegało to na pomocy szkole i przedszkolu, a odbywało się na zasadzie skrzyknięcia,
na przykład: „dziś malujemy ławki”. I wszyscy, którzy mieli
dzieci, marsz do przedszkola. Nie czekało się na niczyją pomoc, państwa lub miasta. Dawało się od siebie. Całe dawne
Naramowice były włączone w te akcje.
Rada Osiedla miała zawsze na Naramowicach szerokie pole
działania, a różnice zdań były duże. Zdarzyło się nawet coś,
co wspominam ze śmiechem. To mógł być rok 1991. Usłyszałam w radiu, jak w sejmie jeden z parlamentarzystów, senator prof. Jerzy Regulski – Pełnomocnik Rządu ds. Reformy Samorządu Terytorialnego powiedział, że w Polsce działalność
samorządów jest bardzo kiepska, właściwie żadna. Jeszcze
tego samego dnia zadzwoniłam do profesora i powiedziałam mu, że jest w błędzie, że nie można generalizować, bo
akurat Naramowice są wzorowe, jeśli chodzi o działalność
społeczną i kulturalną. Następnego dnia w czasie obrad sejmu włączam radio, a tam ten sam profesor mówi: „Zadzwoniła do mnie mieszkanka Naramowic, pani Górska, żebym
nie generalizował i krytykował, bo akurat u nich działalność
samorządowa jest niezwykle twórcza. Ale to jest Poznań,
a Poznań jest zieloną wyspą na polu niemocy”. Tak, tak właśnie wtedy powiedział, o. Stać nas było na wielkie działanie,
na dawanie od siebie, bez tego, co jest dzisiaj – bez mediów,
rozgłosu i pokazywania się wszędzie.
Działałam też, razem z mężem, w Klubie Górskim PTTK „Limba” (zbieżność nazwisk przypadkowa) z siedzibą najpierw
w Luboniu a potem na Ratajach. Tam zdobywaliśmy szlify
organizacyjne, które przenosiliśmy na teren Naramowic.
Prezes Klubu „Mała Limba” na Naramowicach, Jan Kręglewski, był niedoścignionym przykładem społecznika w dawnym
rozumieniu tego słowa. W starej szkole przy ulicy Rubież,
wygospodarował pomieszczenie dla Klubu, w którym zbierał
różne materiały poglądowe, organizował spotkania, przygotowując różne imprezy turystyczne, w tym wyprawy górskie,
które były wtedy pionierską inicjatywą. Dzięki niemu odbywały się zawody piłkarskie, mecze siatkówki, wycieczki krajoznawcze, no i oczywiście wyprawy górskie. Po jego śmierci,
a zmarł bardzo młodo, mając 45 lat, działalność klubową
przejął i z powodzeniem kontynuował Roman Garczyk. Wycieczki po terenach podpoznańskich kończyły się zawsze
ogniskiem w gajówce Naramowice. Tam zresztą odbywały
się też majówki i noce Kupały. Do naszej gajówki przyjeżdżały przez cały rok wycieczki szkolne i przedszkolne z całego
Poznania, organizując przy ognisku różne zabawy.
Jak co roku, Przedszkole Niepubliczne ”Gumisie” zorganizowało jesienny piknik .Tym razem tematem przewodnim byli
piraci. Maluchy sprawiły, że wszyscy polubili, tych, niegdyś
budzących postrach, ludzi morza. Podczas pikniku „Z piratem za pan brat” bawili się nie tylko aktualni i byli podopieczni Przedszkola Gumisie, ale także dzieci z Edu Arto
i Mini Akademii oraz rodzice ze Szkoły Rodzenia. Na przybyłych czekało mnóstwo atrakcji. Były zawody, podczas których trzeba było wykazać się, tak jak przystało na pirata,
zwinnością i sprytem. A jak komu zabrakło sił, mógł uraczyć
się pysznymi przysmakami przygotowanymi przez samych
przedszkolaków. Były gumisiowe ogóreczki, kiszona kapustka, kompot z gumisiowych jabłek, powidła śliwkowe, chleb
ze smalczykiem oraz grochóweczka. Mamy przygotowały
przepyszne ciasta.
Dzięki gościnności Pani Kingi Kulki, która otworzyła na to
popołudnie drzwi Edu Arto, przy pirackiej muzyce bawili się
mali i duzi. Humory dopisywały wszystkim uczestnikom pikniku.
Na kolejny, tym razem wiosenny piknik, „Gumisie” zapraszają już dziś!
Wspomnień wysłuchała: Renata Zychla
8
Konferencja dla rodziców: „Odpowiedzialny
rodzic, odpowiedzialne dziecko”
Czy masz odwagę wymagać ... ?
15 listopada 2014 r., w godz. 9.00-18.30
Miejsce: Kampus UAM Morasko – Wydział Fizyki
Koszt 50 zł od osoby, 90 zł od małżeństwa, cena obejmuje
też obiad, kawę, materiały konferencyjne.
Oferujemy całodzienną opiekę dla dzieci –
koszt 30 zł od dziecka
Zapisy do 12.11.2014 r.
Więcej informacji: Katarzyna & Luk de Bruijn,
tel. 504 365 619, [email protected]
Zapisy: Ewa Pawlak, tel. 607 683 837,
[email protected]
Małgorzata Nowicka,tel. 602 340 028, [email protected]
Organizator: Domowy Kościół, Parafia św. Jadwigi Królowej
www.tunaramowice.pl
BRIX
Firma z długoletnią tradycją
działająca w Wielkopolsce
wykonuje prace budowlane:
q ocieplenie budynków i dachów
q tynkowanie zewnętrzne
i wewnętrzne
q malowanie elewacji
q prace dekarskie
Solarium Ergoline 500
1 min - 1 zł
PON. - PT. 9.00 - 19.00
SOB.
8.00 - 14.00
ul. Sarmacka 4, Poznań
tel. 61 820 50 01; kom. 604 794 389
os. Wilczy Młyn
ul. Macieja Rataja 54
tel. 502 60 92 76
tel. 61 82 08 600
DERMATOLOG
lek. med. Alfred Hess
os. Przyjaźni 21 N /144
(obok kliniki weterynaryjnej, sklepu NETTO,
vis a vis galerii Pestka), przyjmuje codziennie
od poniedziałku do soboty włącznie
od godz. 8.00, a w środy od 8.00 do 20.00
Recepty ze zniżką
Rejestracja tel. 61 823 01 63,
kom. 601 81 99 26
Leczenie: trądziku, łuszczycy, grzybicy, alergii,
chorób skóry, włosów i paznokci, chorób
przenoszonych drogą płciową
Usuwanie: kurzajek, brodawek, kłykcin, włókniaków,
naczyniaków, mięczaków zakaźnych itp.
r OKNA Z PCW
- profil 6-komorowy
- skrzydło 9 cm, szklenie do 44 mm
- krótkie terminy, obmiar gratis
r FAKRO
- okna dachowe i schody
- rolety, markizy, moskitiery
r PUSTAKI SZKLANE
I ELEMENTY MONTAŻOWE
ul. Gnieźnieńska 72
62-006 Bogucin
tel. 61 826 38 35
tel. 61 826 38 36
tel./fax 61 826 38 37
pn.-pt. 8-16
[email protected]
www.pakos.poznan.pl
ZAJĘCIA DLA DZIECI I DOROSŁYCH
ROL-DAN producent
systemów żaluzjowo-roletowych.
Fachowy montaż oraz profesjonalne
usługi serwisowe.
W naszej ofercie znajdą Państwo:
q rolety zewnętrzne
oraz wewnętrzne materiałowe
q markizy tarasowe i balkonowe
q żaluzje aluminiowe
oraz drewniane
q zasłony greckie
i rzymskie
q napędy roletowe
q plisy, verticale
q moskitiery
q bramy
P.P.H.U. ROL-DAN
ul. Naramowicka 68
Poznań
tel. kom. 48 501 420 552
tel./fax 48 61 828 04 33
e-mail: [email protected]
www.rol-dan.pl
Napisz lub zadzwoń
– bezpłatna wycena
z możliwością pomiaru
Nauka gry na instrumentach
Nauka śpiewu klasycznego i
rozrywkowego
Nauka angielskiego przez
muzykę
Utwory muzyczne na
zamówienie
Dla Þrm (dżingle reklamowe),
wokalistów i na specjalne
okazje (piosenki
okolicznościowe)
LEKCJA PRÓBNA GRATIS!!!
ul. Wiesiołkowa 24
Poznań
880 934 135
[email protected]
Facebook.com/kompozytornia
Kompozytornia.pl
rekomendacje
rekomendacje
Kiełbasa Zyguły nagrodzona
Złotym Medalem MTP
Magnetostymulacja
i ledoterapia pomagają
Na przełomie września i października odbyły się w Poznaniu
Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych Polagra-Food. Złoty Medal MTP jest przyznawany jest od ponad 30 lat,
a co roku o tę nagrodę najróżniejsze firmy ubiegają się, wystawiając łącznie około 500 produktów.
W poniedziałek 29 września podczas Gali Nagród na Międzynarodowych Targach Poznańskich pani Anna Zyguła
odebrała Złoty Medal 2014 przyznany Kiełbasie Zyguły. Jak
czytamy na stronie MTP w uzasadnieniu: „Proces produkcyjny tego przysmaku łączy w sobie to co najlepsze: staropolską recepturę z zachowaniem tradycyjnego rzemieślniczego
wykonania.”
Technologia jest oczywiście ważna, ale u jej podstaw musi
być zawsze świeży, dobry surowiec – takiemu przekonaniu
hołduje firma.
Wciąż jeszcze trwają zmagania w konkursie o Złoty Medal
Wybór Konsumentów. Kiełbasa Zyguły stara się również o tę
nagrodę.
Dobrze wiedzieć, że tak smaczny i ceniony produkt mamy na
wyciągnięcie ręki.
Na naszej stronie www.tunaramowice.pl znajdą Państwo kilka przepisów na potrawy, których składnikiem jest kiełbasa.
Gabinet Auto Dom Viofor przy ul. Miętowej 12a proponuje
zabiegi z zakresu leczenia polem magnetycznym i światłem,
wykonywane na certyfikowanym sprzęcie.
W ostatnich latach do metod terapeutycznych stosowanych
w medycynie weszła już na stałe magnetostymulacja (nie
mylić z magnetoterapią). Nazwa ta oznacza zastosowanie
pola magnetycznego o niskich wartościach indukcji, porównywalnych z ziemskim polem magnetycznym lub nieznacznie go przekraczającym.
Pod wpływem rozwoju cywilizacji i zmiany trybu życia ludzi
w organizmie często rozwija się tzw. „syndrom deficytu pola
magnetycznego”. Zjawisko to stało się podstawą do stworzenia specjalistycznego sprzętu generującego pole magnetyczne do celów profilaktycznych i leczniczych.
Terapia ta w niektórych przypadkach może być stosowana
jako metoda alternatywna wobec leczenia farmakologicznego, w szczególności dla leków przeciwbólowych, uspokajających oraz nasennych.
Wyniki badań wykazały, że w trakcie magnetostymulacji
aparatem Viofor JPS zwiększa się wydzielanie ß-endorfin,
poprawia się ukrwienie i zmniejsza napięcie mięśni, dlatego zabiegi te stosuje się w przebiegu wielu schorzeń układu
nerwowego, kostno-stawowego, naczyniowego oraz chorób
metabolicznych. Badania kliniczne potwierdzają działanie
przeciwzapalne i przeciwobrzękowe.
Z powodzeniem terapia ta stosowana jest przy depresji i bólach migrenowych.
Zmienne pole magnetyczne, w połączeniu z energią światła
niskoenergetycznego (lampy LED), wykorzystuje się w leczeniu schorzeń dermatologicznych, nie poddających się konwencjonalnej farmakoterapii.
Brak działań ubocznych i dobra tolerancja zabiegów sprawiają, że stosuje się je także w leczeniu łuszczycy i trudno
gojących się ran (np. w wyniku stopy cukrzycowej). Ledoterapia stała się też hitem w zabiegach przeciwko wypadaniu
włosów. Dodatkowo energia światła czerwonego R zwiększa
elastyczność i nawilżenie skóry, wygładza zmarszczki i poprawia koloryt skóry, dlatego wykorzystuje się ją w terapii
fotoodmładzającej.
Światło podczerwone IR (o działaniu głębszym niż R) jest
stosowane w leczeniu chorych z dyskopatią, złamaniami,
neuralgiami, zwyrodnieniami, rwą kulszową i innymi schorzeniami.
Gabinet Auto Dom Viofor (tel. 602 479 229) dodatkowo oferuje
masaże lecznicze i ćwiczenia ruchowe w celu przyspieszenia procesu rehabilitacji.
Tekst powstał w oparciu o publikacje medyczne. Spis źródeł
znajdą Państwo na www.tunaramowice.pl, a wszelkie informacje na www.autodom-viofor.com.pl
10
www.tunaramowice.pl
Leczenie chrapania, płukanie uszu, przedmuchiwanie trąbek słuchowych, przecinanie wędzidełka
języka i warg, ablacja błony śluzowej nosa (w krwawieniach z nosa), plastyka małżowin nosowych,
plastyka podniebienia, wyłuszczanie kaszaka i włókniaka, operacje migdałków, nosa i zatok.
ELNO
LAT
A
ŚW
ŚC
NI
15
IA D CZ E
Dla nas to
pestka!
Szkoła jazdy
Przewozy
autokarowe
PRYWATNA PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
ul. Radojewo 28, Poznań
tel. 61 825 82 43
tel. 501 767 216
www.perfectum.edu.pl
ET
DO
os. Przyjaźni 142, Poznań, tel. 606 336 975
RZ
od 9.00 do 22.00, od pon. do niedz.
I
Dr n. med. Dorota Miętkiewska-Leszniewska
AR ANC
GW
JA
LARYNGOLOG
ul. Naramowicka 239, Poznań
tel. 504 220 220, 508 220 220
www.formulal.com.pl
CENTRUM EDUKACJI DLA MAŁYCH I DUŻYCH
SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH
NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH
PÓŁKOLONIE ZIMA 2015
Warsztaty krawieckie
Akademia Rysunku
tel. 600 034 888
ul. Bogusza 6a, Poznań, www.edu-arto.pl
Najczęściej wybierane oprogramowanie dla małych i średnich firm
sprzedaż
wdrożenia
szkolenia
www.tech-info.pl
•
Poznań, ul. Błażeja 4a
•
tel. 601 58 48 16
ul. Rubież 14/40
tel. 61 828 74 55
czynna: pon.-piąt. 8.00-21.00
sob. 9.00-15.00
niedz. nieczynna
APTEKA
PIOTRA I PAWŁA
ul. Sarmacka 15
tel. 61 822 07 89
Czynna: pn-pt od 8.00 do 20.00,
sob od 9.00 do 14.00, nd od 9.00 do13.00
NOWE GODZINY OTWARCIA!
pon.-sob. 8.00-21.00
niedz. 9.00-15.00
APTEKA
NARAMOWICKA
ul. Naramowicka 172
tel. 61 822 75 05
Czynna: pn-pt od 8.00 do 21.00,
sob od 8.00 do 16.00, nd od 9.00 do 15.00
rekomendacje
na Naramowicach
Wymarzone podróże
Międzynarodowy Certyfikat
Ekologiczny dla naramowickiego
przedszkola
Piękna egzotyczna wyspa, przyjemnie ciepły, niemal kremowy piasek, kojący szum fal i zapach oceanu, albo kolorowa pełna życia oraz turystycznych atrakcji uliczka. A może
ośnieżone, majestatyczne górskie szczyty, krystalicznie czyste, mroźne powietrze i doskonałe trasy do szusowania na
stokach?
Nowe miejsca dają cenne wytchnienie, pozwalają nam zdystansować się do własnych problemów, a często są też bezcennym źródłem inspiracji.
Wymarzone wakacje pomoże nam zaplanować i zrealizować biuro podróży TRAVEL AND MORE, znajdujące się w samym centrum Naramowic, przy ul. Naramowickiej 187a, przy
Tivoli. O podróżniczej ofercie opowiadają właścicielki biura
Pani Dominika Kozłowska i Katarzyna Drelak.
– Korzystając z naszego 14-letniego doświadczenia w branży
turystycznej, zapewniamy fachowe doradztwo i pomoc w wyborze miejsca idealnego na wypoczynek, w jak najlepszej
cenie. Gwarancją naszej jakości jest współpraca ze sprawdzonymi touroperatorami takimi jak: TUI, Itaka, Rainbow Tours, GRECOS, Exim Tours, Neckermann, Sun & Fun i Wezyr
Holidays. Dla wygody naszych klientów porównujemy oferty
poszczególnych organizatorów i wybieramy tę najlepszą,
bez konieczności chodzenia od biura do biura. Można u nas
znaleźć zarówno wyjazdy zorganizowane, rodzinne oraz
„szyte na miarę”, czyli przygotowane pod kątem indywidualnych potrzeb. Ponadto prowadzimy również sprzedaż biletów lotniczych, rezerwujemy hotele oraz organizujemy wynajem samochodów, transfery, a także rejsy z polskim pilotem.
– W sezonie zimowym proponujemy wyjazdy na Dominikanę, Kubę, Zanzibar, do Meksyku, RPA, Tajlandii, Wietnamu,
z bezpośrednimi połączeniami z Polski. Każdy znajdzie coś
dla siebie, gdyż mamy zarówno oferty typowo wypoczynkowe, jak i szeroki wybór programów ze zwiedzaniem. Jeszcze
nigdy EGZOTYKA z Polski nie była w tak dobrych cenach.
Natomiast wielbicieli sportów zimowych zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty hoteli i apartamentów z dojazdem
własnych bądź samolotem.
Już od 20 października rozpoczęliśmy sprzedaż najlepszych
ofert na Lato 2015. Rezerwacja wakacji letnich już teraz to
gwarancja najlepszych cen i największy wybór hoteli, a także wspaniałe promocje dla rodzin z dziećmi. W celu potwierdzenia rezerwacji wymagane zaliczki są już od 10% a - dzięki
temu klienci zyskują Gwarancję Najniższej Ceny, natomiast
ubezpieczenie od rezygnacji ochroni wykonane rezerwacje
przed kosztami ewentualnych zmian bądź anulacji.
Do naszego biura podróży zapraszamy zarówno tych, którzy
już dokładnie wiedzą, dokąd chcą pojechać, jak i tych, którzy
dopiero konkretyzują swoje plany i odkrywają w sobie duszę
podróżnika.
TRAVEL AND MORE Biuro Podróży
ul. Naramowicka 187 A
tel. 61 822 70 11
e-mail: [email protected]
www.travelmore.pl
12
Zielona Flaga – certyfikat ekologiczny za aktywne działania
na rzecz zrównoważonego rozwoju, nadawany jest szkołom
oraz przedszkolom na całym świecie – od Europy, po Australię i Oceanię – w ramach Programu Eco-Schools.
We wrześniu 2014r. podczas uroczystej gali w Krakowie,
w imieniu Akademii Ciekawskiej prof. Sówki Polsko-Angielskiego Przedszkola Artystycznego, certyfikat ten odebrała
pani dyrektor Małgorzata Kielan – Po raz drugi odbieramy to
ekowyróżnienie. Mimo że nie jesteśmy przedszkolem o profilu przyrodniczym i nigdy nim nie będziemy – mówi pani
dyrektor – pasjonujemy się muzyką, plastyką i teatrem oraz
wychowaniem dwujęzycznym. Ale bardzo zależy nam, by
pokazać Dzieciom, że nasze wybory mają wpływ na to – kim
jesteśmy i w jakim świecie żyjemy. W Akademii Ciekawskiej
prof. Sówki ciągle się rozwijamy:
r wprowadzamy zdrowe nawyki żywieniowe – zrezygnowaliśmy np. z serków topionych czy kiełbasek, wybieramy owoce i warzywa (codziennie surowe i gotowane),
różnego rodzaju kasze, mąki, makarony pełnoziarniste,
bakalie itp.
r realizujemy polsko-angielski program artystyczny metodą projektu badawczego z ekologią w tle, spotykamy się
m.in. z naukowcami z UAM czy Uniwersytetu Przyrodniczego i współpracujemy z ośrodkami kultury i sztuki,
r propagujemy zdrowy styl życia (zajęcia ruchowe, codzienne spacery),
r dbamy o wyposażenie przedszkola, zapewniliśmy Dzieciom piękne, atestowane, ekologiczne, drewniane meble,
zabawki dydaktyczne (objęte pięcioletnią gwarancją!),
r tworzymy zielone strefy w naszych salach (pielęgnujemy
rośliny, sadzimy rzeżuchę czy szczypiorek)
r inspirujemy Dzieci do art-recyklingowych twórczych
działań plastyczno-technicznych,
r sprzątamy ekologicznie, segregujemy śmieci,
r wspólnie z Rodzicami bierzemy udział w akcjach społecznościowych (m.in. zbieramy nakrętki oraz makulaturę).
Obecnie jesteśmy na etapie wirtualnej adopcji puchacza
z poznańskiego zoo.
Ponadto mierzymy nasz ślad ekologiczny (certyfikat przyznawany jest na rok, a kapituła konkursu stale monitoruje nasze
zużycie wody, prądu i gazu w przeliczeniu na jednostkę i metraż budynku).
Jakie jest motto Akademii? Wychowując w bliskości (hołdujemy rodzicielstwu bliskości), stawiamy na pokazanie Dzieciom konsekwencji naszych wyborów i działań, wierząc, że
mądre i refleksyjne podejście pozwoli im lepiej, zdrowiej
i szczęśliwiej żyć!
Redakcja „Tu Naramowice” serdecznie gratuluje Dyrekcji
oraz Wychowawcom z Akademii Ciekawskiej prof. Sówki.
www.tunaramowice.pl
&
&
poradnik
poczekalnia
Odciski – uciążliwy problem
Przykre konsekwencje
niepełnego uśmiechu (cz.1)
Odciski, zwane też nagniotkami, to problem, który może
uprzykrzyć nam codzienne funkcjonowanie, powodując często dolegliwości bólowe. Nasze stopy są stale narażane na
różne uciski i otarcia. W rezultacie dochodzi do narastania
naskórka i powstania odcisków. Są to miejsca nadmiernie
zrogowaciałego naskórka, wyraźnie odgraniczone, z mniej
lub bardziej twardym trzpieniem, wrastającym w głąb tkanek
miękkich. Odciski zajmują zwykle niewielką powierzchnię
i sprawiają ból przy ucisku. Najczęstszą ich lokalizacją są
miejsca deformacji palców lub stopy, a także powierzchnie
uciskane przez źle dopasowane obuwie.
Odciski (nagniotki) możemy podzielić na miękkie i twarde.
Odciski twarde mają wygląd mocno stwardniałej, błyszczącej łaty na skórze, wystającej ponad powierzchnię. Są małego rozmiaru, okrągłe, bladożółte, posiadają jądro (punkt,
który wrasta do środka). Ucisk tego miejsca powoduje ostry
ból, gdyż podrażnia zakończenia nerwowe.
Odciski miękkie, zgodnie z nazwą, są miękkie i giętkie. Nie
posiadają twardego środka, mogą też być bardzo bolesne.
Z leczeniem odcisków najlepiej udać się do podologa. Samodzielne usuwanie odcisków w warunkach domowych może
pogorszyć stan stóp. Jedna z najczęstszych pomyłek to np.
brak rozróżnienia między brodawką a odciskiem. W prawidłowym rozpoznaniu pomoże podolog. W gabinecie podologicznym odcisk usuwamy przy pomocy specjalistycznych
narzędzi, takich jak np. frezarka z frezem próżniowym. Następnie zakłada się odciążenie lub opatrunek.
Oszczędźmy sobie niepotrzebnego bólu, jakim może skutkować samodzielne usuwanie odcisków. W Instytucie Podologii
zabieg ten jest bezbolesny. Pacjent zostaje poinformowany
o pielęgnacji domowej oraz o ewentualnej kolejnej wizycie.
Aby zapobiegać tworzeniu się odcisków, bardzo ważny jest
dobór odpowiedniego obuwia. W przypadku stwierdzonych
deformacji stopy dobrym rozwiązaniem są wkładki ortopedyczne, które amortyzują ucisk. Istotna jest też pielęgnacja
domowa, stosowanie odpowiednich kremów, niedopuszczanie do nadmiernego rozmiękczania naskórka i dokładne
osuszanie przestrzeni międzypalcowych po kąpieli. Zalecam
bardzo ostrożne wykonywanie domowego pedicure.
Zapraszam również na konsultacje oraz zabiegi do gabinetu
podologicznego, gdzie profesjonalnie zadbamy o Twoje stopy
i doradzimy, jak je prawidłowo pielęgnować.
Patrycja Maria Sarnicka – Kosmetolog,
specjalista ds. podologii
pracuje w Instytucie Podologii w Poznaniu
Agnieszka Nowaczyk
Kosmetolog, specjalista ds. podologii
Właścicielka Instytutu Podologii w Poznaniu
ul. Żołnierzy Lenino 3
www.instytutpodologii.pl
www.ortop.com.pl
14
Utrata pojedynczego zęba
wbrew pozorom nie jest
małą stratą. „Przecież nie
widać, że brakuje mi dolnej szóstki”- myślą pacjenci
i pozostawiają lukę. A konsekwencje takiego myślenia
są poważne, z czego niestety większość pacjentów nie
zdaje sobie sprawy.
Nawet pojedynczy brak zęba może być przyczyną rozwoju
zaburzeń żucia, mowy. Wpływa na symetrię i estetykę twarzy,
nie wspominając o migracji sąsiadujących zębów. Brak pojedynczego zęba to często wstęp do serii problemów, mających wpływ nie tylko na nasz wygląd, ale również na zdrowie
całego organizmu.
Tracimy zęby z różnych powodów, najczęstszy jednak to
próchnica. Bakterie niszczą szkliwo, zębinę, docierają do
miazgi (naczynia i nerwy wewnątrz zęba), sprawiają, że ząb
ulega rozpadowi. Nie jest to proces krótkotrwały, lecz stopniowy i powolny. W wielu przypadkach możliwy do zatrzymania.
Drugą najczęstszą przyczyną utraty zębów jest paradontoza.
Ale zęby tracimy również w wypadkach komunikacyjnych,
urazach, np. na zajęciach sportowych. Bez względu na powód dentyści zalecają, żeby nie zwlekać z uzupełnieniem
brakującego zęba, nawet jeśli tego nie widać.
Nieuzupełnienie braku zębowego wywołuje reakcję kaskadową. Brak pojedynczego zęba w odcinku tylnym (np. szóstki
po stronie prawej) sprawia, iż zaczynamy odruchowo przeżuwać pokarm drugą stroną (lewą). A to oznacza, że jest
ona przeciążona, co może z czasem dawać sygnały ze strony stawu skroniowo-żuchwowego w postaci bólu głowy lub
ucha, trzasków i strzelania podczas szerokiego otwierania
buzi. Rozdrabniając i przeżuwając pokarm tylko jedną stroną, zaburzamy proces żucia, męczymy się podczas jedzenia,
nieprawidłowo je rozdrabniamy, co rodzi problemy natury
żołądkowej. Zęby sąsiadujące z luką zostają dodatkowo obciążone, bo siły działające w jamie ustnej nie ulegają zmniejszeniu, ale pozostają takie same i są rozkładane na zęby,
które w buzi pozostały.
Z czasem zauważamy też migracje sąsiadujących zębów
w kierunku luki. Zaburzeniom może ulec symetria uśmiechu,
nawet jeśli problem braku zęba dotyczy odcinka tylnego.
Okazuje się, że potrzebne jest leczenie ortodontyczne.
Brak zęba to także problem natury estetycznej, bo w dzisiejszych czasach uśmiech jest wyznacznikiem piękna i sukcesu. Pozostawiając lukę, postarzamy się, gdyż zanika kość,
w której umiejscowiony był ząb. Zapadają się policzki,
a zmarszczki i bruzdy zaczynają być bardziej widoczne.
Lek. dent. Anna Antczak-Zawadka
Zawadka Stomatologia, ul. Karpia 17, lokal 26
www.stomatologiazawadka.pl
www.tunaramowice.pl
zaprasza w każdy poniedziałek
w Poznaniu, przy ul. Rubież 14b/45
na badanie ginekologiczne
i USG dopochwowe, cytologię
oraz USG piersi
rejestracja tel. 600 11 66 76
www.Chmaj-Wierzchowska.pl
Czas na egzotykę!
10/11 noclegów:
Kuba od 5400 PLN
Dominikana od 5100 PLN
Zanzibar od 5800 PLN
Tajlandia od 4400 PLN
Meksyk od 6200 PLN
Biuro Podróży TRAVEL AND MORE:
POZNAŃ , ul. Naramowicka 187/A, tel.: 61 822 70 11, [email protected], www.travelmore.pl
Przychodnia Lekarza Rodzinnego
Poznań , ul. Drewlańska 10
tel. 61 22 53 388,
fax: 61 22 53 468
W ramach NFZ
przyjmuje u nas m.in.:
Anna Gołębiewska
Specjalista Medycyny Rodzinnej
Diplomate of the Faculty of Sexual
and Reproductive Healthcare (DFSRH)
Elżbieta Markowska-Otto
Specjalista Chorób Dziecięcych
Alina Toruńska
Specjalista Medycyny Rodzinnej
Pediatra
[email protected]

Podobne dokumenty

numer 034

numer 034 uświetniła cudowna pogoda. Wśród atrakcji były m.in. turnieje sportowe, warsztaty krawieckie, teatralne i malarskie, pokaz druku 3D. Nie spodziewaliśmy się tylu przyjaciół i sąsiadów! Dziękujemy za...

Bardziej szczegółowo

numer 039

numer 039 Przewodniczący Rady Osiedla Naramowice

Bardziej szczegółowo

Nauka jest fascynująca Uniwersytet Osiedlowy

Nauka jest fascynująca Uniwersytet Osiedlowy Przyznano pani Jolancie Zielińskiej-Wachowiak (dyrektorce Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 na os. Łokietka) Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania II stopnia. Gratulujemy!

Bardziej szczegółowo

numer 041

numer 041 NARAMKA Telefon alarmowy (z komórki) . .................................................. 112 Pogotowie ratunkowe .................................................................. 999 Komisariat P...

Bardziej szczegółowo

ZUŻYTEGO SPRZĘTU RTV AGD

ZUŻYTEGO SPRZĘTU RTV AGD Wielka Sobota – godz. 20.00, święcenie potraw: Wielka Sobota od 11.00 do 17.00 co godzinę. Msze św. w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny: 7.30, 10.00, 11.15, 12.45, 18.00.

Bardziej szczegółowo

Historie wcześniejsze niż poligon

Historie wcześniejsze niż poligon Telefon alarmowy (z komórki) . .................................................. 112 Pogotowie ratunkowe .................................................................. 999 Komisariat Policji P...

Bardziej szczegółowo

numer 020

numer 020 Wszystkim, którzy uczestniczyli w akcji sprzątania dziękujemy! Rada Osiedla Naramowice

Bardziej szczegółowo

numer 022

numer 022 w 35 krajach. Jedna z poznańskich siedzib mieści się na Naramowicach, na ul. Polańskiej 13A. Więcej na ten temat mogą Państwo przeczytać w archiwalnych wydaniach „Tu Naramowice” (numery 11 i 12) na...

Bardziej szczegółowo