wypożyczalnia sprzętu budowlanego

Transkrypt

wypożyczalnia sprzętu budowlanego
WYPOŻYCZALNIA
SPRZĘTU BUDOWLANEGO
www.dakkar.pl
SERWIS-SPRZEDAŻ
UPOWAŻNIENIE PRACOWNIKÓW DO REALIZACJI ZAMÓWIE
I WYNAJMU SPRZĘTU BUDOWLANEGO
Nazwa Firmy
Adres Firmy
NIP, Regon Firmy
Nr telefonu/ fax
Fax
Adres e-mail
DANE WŁAŚCICIELA FIRMY
Imię i Nazwisko
Nr. dow. osobistego
Nr telefonu
Adres e-mail
OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ WŁAŚCICIELA FIRMY
DO ZAMAWIANIA, ODBIERANIA ORAZ REALIZOWANIA ZAMÓWIEŃ
Nazwisko
Adres
Nr dowodu
Nr telefonu

Podobne dokumenty