akceptacja kosztów naprawy telefonu komórkowego

Transkrypt

akceptacja kosztów naprawy telefonu komórkowego
EUROPEJSKI SERWIS TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
ul. LG Electronics 7
06-500 Mława
AKCEPTACJA KOSZTÓW NAPRAWY TELEFONU KOMÓRKOWEGO
Wyrażam zgodę na naprawę odpłatną telefonu komórkowego do kwoty ………………................... zł (brutto)
Kwota słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
Oświadczam, że zapoznałem się z cennikiem napraw telefonów komórkowych, dostępnym na stronie
internetowej www.lge.com/pl/
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, potrzebnych w procesie naprawy sprzętu marki LG
(zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).
Opis uszkodzenia:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dane sprzętu:
Model: …………………………………………………………...........................
Nr seryjny/IMEI: ….…………………………………………………………..
Dane Klienta:
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………
Nr telefonu: ………………………………………………………………........
Adres: …………………………………………………………………………........
E-mail: ………………………………………………………………………………
Dane do faktury:
Nazwa: ……………………………………………………….………...................
NIP: ......................................................................................................
Adres: .................................................................................................
…………………………………………………………………….
Podpis Klienta

Podobne dokumenty