Infografika: „Warunki życia ludności” Wskaźnik

Transkrypt

Infografika: „Warunki życia ludności” Wskaźnik
Infografika: „Warunki życia ludności”
Maj 2016
Wskaźnik zagrożenia ubóstwem po uwzględnieniu w dochodach transferów społecznych
W roku 2014 zagrożonych ubóstwem w Polsce, po uwzględnieniu w dochodach transferów
społecznych było 17,2% mężczyzn oraz 16,8% kobiet. Wskaźnik osób zagrożonych ubóstwem
wykazuje trend malejący. W roku 2005 21.3% mężczyzn i 19,9 % kobiet było zagrożonych ubóstwem
po uwzględnieniu w dochodach transferów społecznych.
Wskaźnik zagrożenia ubóstwem po uwzględnieniu w dochodach
transferów społecznych (%)*
22%
21,30%
21%
20%
19%
19,90%
18%
17,20%
17%
16,80%
16%
15%
2005
Źródło: GUS
2006
2007
2008
2009
mężczyźni
2010
2011
2012
2013
2014
kobiety
*Badanie EU-SILC realizowane jest w Polsce od 2005r. - okresem odniesienia dla danych dotyczących dochodów jest rok
poprzedzający rok badania.
Więcej infografik, raportów, statystyk i opracowań na:
www.tableandgraph.pl/raporty.html
Table&Graph Sp. z o.o. |2016
[email protected]

Podobne dokumenty