Zostan wrozka

Komentarze

Transkrypt

Zostan wrozka
INSTRUKCJA
ZOSTAŃ WRÓŻKĄ
PRZYGOTOWANIE DO ZABAWY
Przed rozpoczęciem zabawy należy:
1. Rozłożyć planszę, złożyć elementy przestrzenne i ustawić je na środku planszy (zgodnie z
rys.1 na str. 4).
2. Wybrać „swoją” wróżkę, rozdzielić pionki (kolor pionka ma być taki, jak ubiór wybranej
wróżki) i postawić je obok swojej wróżki, na strzałce w takim samym kolorze.
3. Zgrupować i położyć obok planszy ułożone w stosy (wróżbą do dołu) Karty Przeznaczenia,
kolejno zgodnie z: „Linią Szczęścia”, „Linią Życia”, „Linią Uczuć - Najbliższa Przyszłość”, „Linią
Uczuć - Przyszłość”.
4. Położyć obok Kart Przeznaczenia sześć „Kart Odpowiedzi”, zawierających odpowiedzi na
pytania umieszczone na „Polach Pytań”. Karty mają leżeć jedna na drugiej (odpowiedziami
do dołu) w taki sposób, by widoczne były pytania ( jak na rys. 2).
5. Położyć złożone 4 karty z podobiznami wróżek (portretami do dołu).
Aby wróżby się spełniały, pamiętajcie o postawieniu czarnego kota pośrodku planszy!
POCZĄTEK WRÓŻENIA - ZABAWY
Każda z wróżek kolejno otrzymuje moc, dzięki której może przepowiedzieć sobie lub swojej
koleżance, co los szykuje w najbliższym czasie i dalszej przyszłości. Jeżeli wróżki na początku
zabawy ustalą, że przepowiadają przyszłość każda sobie, to 4 karty z ich podobiznami
można odłożyć na bok, do pudełka.
Jeśli jednak wróżka ma przepowiadać los pozostałym, to wówczas musi przed rzutem
kostką wyciągnąć jedną z kart z podobiznami wróżek. Wróżba dotyczyć będzie właśnie tej,
której podobizna została wylosowana.
A TERAZ SIĄDŹCIE PRZY PLANSZY I.... ROZPOCZYNAMY!!!
Pierwsza wróżka rzuca kostką i przesuwa swój pionek zgodnie z kierunkiem ruchu
wskazówek zegara o tyle pól, ile oczek wylosowała. Jeśli zatrzyma się na Polu Przepowiedni
(jest to pole z serduszkami i cyfrą), ciągnie z góry stosu Kartę Przeznaczenia o takim samym
kolorze, jak to pole. Teraz wróżka odczytuje wróżbę oznaczoną numerem takim, jaki jest na
polu zajętym przez pionek. Jeśli ilość serduszek na tym polu jest taka sama jak na karcie z
czytaną wróżbą, tzn. że wróżba się spełni. Gdy ilość serduszek różni się o jedno, tzn. że
wróżba być może się spełni. Jeżeli liczba różni się o dwa, tzn. że wróżba się nie spełni. Kartę
z przeczytaną wróżbą należy odłożyć na spód stosu, z którego była wzięta.
Po pierwszej wróżbie przepowiadać zaczyna druga wróżka.
Jeśli wróżki staną na tym samym polu, zabawa toczy się bez zmian.
POLA DODATKOWE
1.„Pola Pytań” - Na planszy umieszczone są 4 pola z pytaniami. Wróżka, która zatrzyma się
na takim polu odczytuje głośno umieszczone na nim pytanie, a następnie wybiera właściwą
Kartę Odpowiedzi (tzn. taką, na której powtórzone jest to samo pytanie). Następnie
wykonuje dodatkowy rzut kostką. Ilość wyrzuconych w rzucie dodatkowym oczek wskazuje
na karcie numer, pod jakim znajduje się właściwa odpowiedź, którą należy głośno odczytać.
Po jej przeczytaniu Karta Odpowiedzi wraca na swoje miejsce. Gdy są 2 Karty Odpowiedzi
na to samo pytanie, wróżka losuje jedną z nich.
2. „Pole Marzeń” jest tylko jedno. Wróżka, która zatrzymała się na tym polu sprawdza, czy jej
marzenie (które może wypowiedzieć głośno, ale nie musi) się spełni. W tym celu bierze z
góry dwie dowolne Karty Przeznaczenia i odwraca je. Jeśli mają taką samą ilość serduszek,
to marzenie się spełni, jeśli ilość różni się o jedno, to być może, a jeżeli o dwa serduszka, to
marzenie, niestety, nie ziści się. Po sprawdzeniu karty wędrują na spód stosów, z których
zostały wzięte.
1