Kryteria oceny dekoracji klasowych Kryteria oceny stroju szkolnego

Transkrypt

Kryteria oceny dekoracji klasowych Kryteria oceny stroju szkolnego
Załącznik nr 1
Kryteria oceny dekoracji klasowych
DEKORACJE ODOWIĄZKOWE (0 – 6p)





adekwatność do tematu (0-1)
pomysłowość (0-1)
wkład pracy (0-1)
estetyka (0-1)
terminowość (0-1)
 walor dodatkowy (0-1)



DEKORACJE DODATKOWE (0 – 3p)
pomysłowość (0-1)
wkład pracy (0-1)
estetyka (0-1)
Załącznik nr 2
Kryteria oceny stroju szkolnego
(0-6p)
Kolory zgodne
z regulaminem
(0-1p)
Zmienione obuwie
Makijaż, paznokcie,
biżuteria, włosy
(0-2p)
(0-1p)
Dekolt, ramiona,
bielizna, długość
spodni/spódnic
(0-2p)
Załącznik nr 3
Opinia nauczycieli o współpracy z daną klasą według kryteriów
(0-6p)
Uczniowie
Używają zwrotów
grzecznościowych,
wykluczają
wulgaryzmy
Panują nad
swoim
zachowaniem
Nie spóźniają
się na lekcje
Okazują
szacunek,
kulturalnie reagują
na uwagi, umieją
przeprosić
Biorą aktywny
i kulturalny udział
w lekcjach
Postępują
tak, aby dbać
o dobre imię
szkoły
Załącznik nr 4
Kryteria oceny strony internetowej klasy
Strona internetowa w formie tradycyjnej lub dziennik sieciowy, tzw. blog
Strona jest
podstroną
witryny szkolnej
Jest
aktualizowana
przynajmniej
2 razy w
miesiącu
(0-6p)
Informacje
Zawiera treści
mówiące tylko o
na stronie są
sprawach i
prawdziwe
wydarzeniach
związanych z
daną klasą
Jest
poprawna
językowo
Twórcy strony
stosują różne
formy, aby
ciekawie pokazać
swoją klasę
W sprawach szkoleniowych oraz technicznych związanych ze stroną internetową
zapraszamy do pracowni komputerowej.
Konsultacje:
poniedziałek -8 godzina lekcyjna i czwartek – 8 godzina lekcyjna

Podobne dokumenty