erasmus - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Transkrypt

erasmus - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Lifelong Learning Programme
ERASMUS
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
dla studentów Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług US
zamierzających wyjechać na studia w ramach Programu LLP
ERASMUS w roku akademickim 2010/2011, odbędzie się
dnia 13. kwietnia (wtorek)
o godzinie 16:00
przy ul. Cukrowej 8, pok 703.
Serdecznie zapraszamy osoby zdecydowane na wyjazd!
Dokumenty, które należy przygotować:
wypełniony wniosek* o zakwalifikowanie na wyjazd w ramach programu ERASMUS
(do pobrania na stronie http://www.us.szc.pl/erasmus)
zaświadczenie z Dziekanatu o średniej ocen za ostatni rok studiów (studenci pierwszego
roku za pierwszy semestr)
zaświadczenie (jeżeli jest) o znajomości języka, w którym będziemy studiować
inne poświadczenia aktywności studenckiej na wydziale i poza nim
* na wniosku o zakwalifikowanie można wybrać kilka krajów, w kolejności gdzie chcemy wyjechać
Kraje z którymi WZIEU ma podpisane umowy LLP ERASMUS:
Studia w języku angielskim: BUŁGARIA (Varna); CZECHY (Pardubice); DANIA (Aalborg oraz Lyngby);
SŁOWACJA (Zylina); TURCJA (Sakarya); WĘGRY (Pannonia)
Studia w języku niemieckim: NIEMCY (TU Drezno, Mainz oraz Osnabrueck)
Studia w jezyku włoskim: WŁOCHY(Bari)
Dodatkowo prowadzone są negocjacje w sprawie przedłużenia umów z następującymi uczelniami:
FRANCJA (Nantes); LITWA (Klaipeda); ŁOTWA (Turiba); RUMUNIA (Oradea)
Wszelkie informacje u koordynatora programu ERASMUS na Wydziale:
dr Leszek Gracz, pok 703, e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty