SOCRATES/ERASMUS - WYDZIAŁ NAUK o ZIEMI

Transkrypt

SOCRATES/ERASMUS - WYDZIAŁ NAUK o ZIEMI
LLP/ERASMUS - WYDZIAŁ NAUK o ZIEMI
INFORMACJA
dla studentów aplikujących o wyjazd w roku akademickim 2009/10
na studia zagraniczne
w ramach Programu LLP/ERASMUS
Rekrutacja studentów na studia zagraniczne zostanie przeprowadzona 8 maja 2009 roku,
(piątek), o godz. 9:30 na Wydziale Nauk o Ziemi, Sosnowiec, ul. Będzińska 60 w p. 1210
przez Wydziałową Komisję Kwalifikacyjną LLP/ERASMUS.
Skład Komisji:
 Prof. dr hab. Lesław Teper
 Dr Urszula Myga - Piątek
 Dr Andrzej Tyc
Wymagania stawiane kandydatom:
 wysoka średnia ocen
 dobra znajomość języka kraju, w którym będzie realizowany program studiów za granicą.
Wymagane dokumenty:
 Wypełniony formularz aplikacyjny dla studentów do pobrania ze strony
erasmus.us.edu.pl, w formie wydrukowanej
 Udokumentowane dane o średniej ocenie z przebiegu studiów (obliczona przez Dziekanat
średnia ocen za okres od początku studiów do ostatniej sesji zimowej)
Miejsce i termin składania dokumentów:
Kompletne dokumenty należy składać w sekretariacie Zakładu Geologii Złóż, pok. 1209, do 7
maja 2009 roku, zaś formularz w wersji elektronicznej przesłać dodatkowo do Działu Projektów
Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą UŚ w Katowicach.
Lista uczelni partnerskich oraz ilość stypendiów:
Uniwersytet
Kraj
Liczba Wymagany
osób
język
3
francuski
Université Luis Pasteur, Strasbourg Francja
Université Michel de Montaigne,
Francja 2
Bordeaux
Fachhochschule Trier
Niemcy 2
University of Applied Sciences
Masarykova Univerzita , Brno
Czechy
2
francuski
niemiecki
angielski
czeski,
angielski
Wszelkie informacje na temat LLP/Erasmus można znaleźć w Informatorze dla studentów
dostępnym w Czytelni WNoZ oraz na stronie erasmus.us.edu.pl

Podobne dokumenty