Gen. Szeptyckiego 1 Pokrycie dachu pianka PUR nad klatka II

Transkrypt

Gen. Szeptyckiego 1 Pokrycie dachu pianka PUR nad klatka II
PRZEDMIAR
45261210-9
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
Wykonywanie pokryć dachowych
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
WYKONAWCA ROBÓT
ADRES WYKONAWCY
BRANŻA
:
:
:
:
:
:
:
Pokrycie dachu w technologii hydrodynamicznego natrysku pianki poliuretanowej
41 - 940 Piekary Śląskie, ul.Szeptyckiego 1 kl. II
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich
ul. Żwirki 23, 41 - 940 Piekary Śląskie
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA
:
Stawka roboczogodziny :
Poziom cen
:
Zbigniew Gwiazda (BUDOWLANA)
05.02.2013
4 kw. 12
NARZUTY
Koszty pośrednie [Kp] ............................................
Zysk [Z] ..................................................................
VAT [V] ..................................................................
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :
Podatek VAT
:
Ogółem wartość kosztorysowa robót
:
% Rbezp+Sbezp
% R+S+Kp(Rbezp+Sbezp)
% Σ(R+M+S+Kp(Rbezp+Sbezp)+Z(R+S))
zł
zł
zł
Słownie:
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
05.02.2013
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
Gen. Szeptyckiego 1 Pokrycie dachu pianka PUR nad klatka IIPRZEDMIAR
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
j.m.
Gen. Szeptyckiego 1 Pokrycie dachu pianka PUR nad klatka II
1
Remont dachu w technologii pianki PUR
1 AW-01
Roboty przygotowawcze: odkurzenie połaci dachowej z materiałów nie przyle- m2
d.1
gakących do podłoża, rozcinanie pęcherzy papowych.
216,00
m2
2 AW - 02
d.1
3 AW-03
d.1
4 AW - 04
d.1
5 AW - 05
d.1
2
6 AW-10
d.2
7 KNR 4-01
d.2 0535-04
8 KNR 2-02
d.2 0508-04
9 KNR 4-01
d.2 0535-06
10 KNR 2-02
d.2 0510-04
11 KNR 2-02
d.2 0508-09
3
12 KNR 4-01
d.3 0535-08
Perforacja starej powłoki papowej w celu eliminacji zawilgoceń wgłębnych
m2
216
m2
Przyklejenie luźnych warstw do podłoża, pionowy transport usuniętych elemen- m2
tów, ustawienie parawanów antypyłowych, przekładanie działających kabli antenowych i internetowych w ramach prowadzenia prac natryskowych
216
m2
Natrysk warstwy pianki PUR średniej grubości 3,0 cm na powierzchnię dachu
wraz z wywinięciem na ściany pionowe murków ogniowych i kominów oraz
czap kominowych
230
m2
15 AW-15
d.3
4
16 KNR 4-01
d.4 0310-01
17 KNR 4-01
d.4 0735-05
18 KNR 4-01
d.4 0735-03
kpl
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
m
48
m
Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej
m
48
m
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
m
42
m
Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej
m
42
m
Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej
szt.
3
szt.
Obróbki blacharskie
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- m2
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
42,514
m2
Dokotwienie obróbek blacharskich - dostosowanie do pokrycia dachowego w
technologii natrysku pianki poliuretanowej
42,514
m2
Przystosowanie obróbek blacharskich dylatacji budynku do pokrycia dachu
pianką poliuretanową
1
kpl
m2
kpl
Roboty tynkarskie kominów
Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3
m3
0,5
m3
Przecieranie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II lub III na kominach ponad dachem płaskim
3
m2
m2
Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach po- m2
nad dachem płaskim
-2-
Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 28532 Użytkownik: Inspektorzy
216,000
RAZEM
216,00
216,000
RAZEM
216,00
216,000
RAZEM
216,000
230,000
RAZEM
230
230,000
RAZEM
230
kpl
13 NNRNKB
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 m2
d.3 202 0541-02 cm
42,514
m2
14 AW-06
d.3
Razem
m2
Malowanie powierzchni pianki PUR farbą refleksyjną przeciw UV dachu z pian- m2
ki oraz murków ogniowych wraz z posypką fylitową przeciw ptakom
230
m2
Rynny dachowe i rury spustowe
Oczyszczenie rynien z liści i innych materiałów zalegających w starych rynnach dachowych
1
Poszcz
1,000
RAZEM
1,000
48,000
RAZEM
48,000
48,000
RAZEM
48,000
42,000
RAZEM
42,000
42,000
RAZEM
42,000
3,000
RAZEM
3,000
42,514
RAZEM
42,514
42,514
RAZEM
42,514
42,514
RAZEM
42,514
1,000
RAZEM
1,000
0,500
RAZEM
0,500
3,000
RAZEM
3,000
Gen. Szeptyckiego 1 Pokrycie dachu pianka PUR nad klatka IIPRZEDMIAR
Lp.
Podstawa
Opis i wyliczenia
5
-3-
Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 28532 Użytkownik: Inspektorzy
j.m.
m2
Poszcz
5,000
RAZEM
Razem
5,000

Podobne dokumenty