Instrukcja do świczenia

Transkrypt

Instrukcja do świczenia
SUM Edukacja Techniczno Informatyczna
Języki i Systemy Programowania
Laboratoria – 05 -
1
dr Artur Bartoszewski - WYKŁAD: Języki i Systemy Programowania,
SUM Edukacja Techniczno Informatyczna
Ćwiczenia: Języki i Systemy Programowania
Ćwiczenie 1 – losowe obrazy
W ostatnim przykładzie z wykładu 5 pokazano metodę wyświetlania
losowych obrazków na stronie WWW. Jej wadą jest konieczność
umieszczenia w tablicy wszystkich nazw plików do wyświetlenia (jak
będzie wyglądał ten skrypt dla 1000 obrazów?).
Zadanie: stworzyć skrypt, który nie będzie potrzebował tablicy nazw
plików.
JavaScript jako język strony klienta nie
może odczytać zawartości katalogów
serwera, więc musimy w skrypcie podać
ich liczbę (jako zmienną).
2
dr Artur Bartoszewski - Laboratoria: Języki i Systemy Programowania,
SUM Edukacja Techniczno Informatyczna
Ćwiczenia: Języki i Systemy Programowania
Ćwiczenie 2 – galeria
W przykładzie „Pokaz slajdów (wersja II)” z wykładu 5 pokazano metodę
tworzenia pokazu slajdów wraz z opisami.
Zadanie: Na podstawie w/w skryptu stworzyć galerię taką jak
pokazano na następnej stronie.
Założenia:
 Wszystkie obrazki są numerowane;
 Jeżeli na środku wyświetlany jest plik o numerze „n” to po lewej
znajduje się plik poprzedni (n-1) a po prawej następny (n+1);
 Nie używamy miniatur obrazków – skalowanie można wykonać na
poziomie kodu HTML (w znaczniku <img>) lub za pomocą CSS;
3
dr Artur Bartoszewski - Laboratoria: Języki i Systemy Programowania,
SUM Edukacja Techniczno Informatyczna
Ćwiczenia: Języki i Systemy Programowania
Wskazówka:
Proszę wprowadzić do skryptu warunki, które
zapobiegną wystąpieniu błędów w przypadku
obrazków skrajnych (pierwszy oraz ostatni).
4
dr Artur Bartoszewski - Laboratoria: Języki i Systemy Programowania,

Podobne dokumenty