MUZYKOTERAPIA

Transkrypt

MUZYKOTERAPIA
MUZYKOTERAPIA
ogfę
n a
om orkow^
Barbara Romanowska
Ml
OTER PIA
DOGŁĘBNA - KOMÓRKOWA
czyli łatwe techniki leczenia
Ciała - Umysłu - Ducha
za pomocą dźwięku
▲
9
STUDIO
ASTROPSYCHOLOGII
jeszc ze lepsze jutro
Spis treści
OD AUTORA..................................................................................................
I
ZDROWIE DZIĘKI DŹWIĘKOM..........................................................
1. Dźwięk i jego działanie....................................................................
2. Kamerton: instrument - narzędzie.................................................
3. Dźwiękowa terapia kamertonami..................................................
4. Efekty muzykoterapii dogłębnej - komórkowej.............................
II
KAMERTONY UŻYWANE W TERAPII I ICH
ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH TECHNIKACH.......................
1. Technika kwinty czystej - kamerton C 256 Hz i G 384 Hz...........
Opis techniki CG - kwinty czystej..................................................
2. Technika oczyszczająco-regulująca - zestaw skali 8 kamertonów
Cento naszej energii (czakramy) i ich właściwości......................
Opis techniki oczyszczająco-regulującej .......................................
3. Technika interwałowa - zestaw skali 8 kamertonów....................
Znaczenie interwałów.....................................................................
Opis techniki interwałowej konsonansowej - zestaw skali
8 kamertonów.................................................................................
4. Technika przeciwnowotworowa - zestaw skali 8 kamertonów.....
5. Technika dźwięku podstawowego - zestaw skali 8 kamertonów...
Opis techniki dźwięku podstawowego...............................
Poznaj dźwięk partnera, swój i dowiedz się, jaki związek tworzycie!
Diagnoza z głosu ludzkiego............................................................
6. Technika relaksacyjna OM - kamerton OM 136, 1 H z..................
Opis techniki O M ...........................................................................
9
11
11
13
15
19
23
23
24
25
27
33
36
37
43
44
47
48
49
50
56
57
5
7.
Techniki punktowe - kamertony oktawa (OT):
128 Hz, 64 Hz i 32 H z ...................................................................
8. Technika - wibrujący OT 32 Hz.....................................................
9. Technika akupresury wibracyjnej - kamertony OT 128, 64 i 32 Hz
Opis techniki akupresury wibracyjnej..........................................
Mapy receptorów na stopach........................................................
10. Technika meridianowa - kamertony OT 128, 64 lub 32 H z......
Przeciwwskazania do techniki meridianowej..............................
Ogólne cechy meridianów............................................................
Meridiany centralne.....................................................................
Umiejscowienie punktów akupunktury na meridianach ............
Tabela chorób z punktami do terapii..........................................
Opis techniki meridianowej.........................................................
11. Technika biorezonansu - zestaw biorezonans............................
Opis techniki biorezonans...........................................................
Rezonans i jego działanie.............................................................
12. Technika biopierwiastków - 13 kamertonów minerałów, opis.......
13. Technika „planetarna” - zestaw planetarny 11 kamertonów.....
14. Technika narządowa - zestaw częstotliwości organów ludzkich
(15 kamertonów narządowych)...................................................
15. Technika odchudzająca, przeciwcellulitowa - 2 kamertony:
komórki tłuszczowe - C# 295,8 Hz i mięśnie - 324 H z ...........
16. Technika aniołów - 3 kamertony anielskie.................................
17. Technika dźwiękowo-wibracyjna................................................
Opis techniki................................................................................
18. Technika oddechu - terapia za pomocą głosu............................
Opis techniki................................................................................
Sposoby na „zdrowy oddech” i pomoc przy różnych
dolegliwościach głosu...................................................................
19. Technika programowania umysłu - energia słowa....................
Opis techniki programowania um ysłu........................................
Uzdrawiająca moc mantry OM - intonowanie...........................
20. Technika pracy z ciałem - sześć ćwiczeń meridianowych..........
6
58
60
60
61
63
70
74
79
80
86
101
104
106
107
109
111
112
116
118
118
120
122
123
123
124
125
126
128
130
III PRZYKŁADOWE TERAPIE Z ZASTOSOWANIEM
KAMERTONÓW.................................................................................
135
IV MUZYKOTERAPIA KOMÓRKOWA W KOSMETOLOGII................... 148
V
OFERTA AKADEMII DŹWIĘKU.......................................................
150
VI BIBLIOGRAFIA I MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE...................................
157