KATECHEZA 10 WIERZĘ W BOGA OJCA

Transkrypt

KATECHEZA 10 WIERZĘ W BOGA OJCA
KATECHEZA 10
WIERZĘ W BOGA OJCA
Piosenka:
Kto stworzył mrugające
gwiazdki
– nasz Ojciec Bóg.
Kto stworzył falujące morze
– nasz Ojciec Bóg.
Kto stworzył pływające rybki
– nasz Ojciec Bóg.
Kto stworzył fruwające ptaszki
– nasz Ojciec Bóg.
Kto stworzył ciebie i mnie
– nasz Ojciec Bóg.
INFORMACJA DLA RODZICÓW
Proszę zwrócić uwagę dziecka na piękno świata. Należy
dziecku uświadamiać, że świat jest darem Boga za który
trzeba mu stale dziękować. Nie chodzi o wyuczenie tekstu,
ale ukształtowanie postawy dziękczynnej – codziennego
dziękowania Bogu za wszystko. Najlepiej dziękujemy Bogu
uczestnicząc we Mszy świętej. Warto zwracać uwagę na
używanie przez dziecko ważnych słów, takich jak: proszę,
dziękuję, przepraszam w codziennych sytuacjach: w domu,
przedszkolu, w czasie zabaw z innymi dziećmi.

Podobne dokumenty