Zdrowe dzieci w zdrowych gminach

Transkrypt

Zdrowe dzieci w zdrowych gminach
Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"
Nadesłał Administrator - Ostatnia aktualizacja ()
W roku szkolnym 2012/2013 w naszej gminie został przeprowadzony projekt edukacyjny „Zdrowe
dzieci w zdrowych gminach", którego celem było uświadomienie roli prawidłowego odżywiania i
prowadzenia zdrowego stylu życia . Programem zostały objęte dzieci ze Szkoły Podstawowej w Tylkowie,
młodzież Publicznego Gimnazjum w Pasymiu i ich rodzice oraz społeczność lokalna. Uczestnicy projektu
zostali zaangażowani w szereg działań konkursowych na przestrzeni roku szkolnego.
Priorytetem projektu była organizacja konkursu na aktywne działania dotyczące odżywiania i zdrowego
stylu życia mieszkańców Gminy Pasym. Działania konkursowe były realizowane w 2012 i 2013 roku.
Sojusznikami inicjatyw byli : Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu, Biblioteka Miejska, Miejsko –
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Bank Spółdzielczy, Uczniowie i Rodzice Szkoły Podstawowej w
Tylkowie i Publicznego Gimnazjum w Pasymiu, Miejski Dom Kultury, Sanepid, Nadleśnictwo w Jedwabnie,
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska oraz prywatne osoby.
Projekt „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach'' zwyciężył w województwie a jego działania
zaprezentowała Pani Lidia Masłowska – koordynator projektu w dniu 25 września 2013 r. w
Urzędzie Wojewódzkim.
http://www.gimpasym.easyisp.pl - Publiczne Gimnazjum w Pasymiu
Powered by Mambo
Generated: 3 March, 2017, 12:17

Podobne dokumenty